Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72786:С.18/2015/27<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
: зб. наук. пр..- Київ. Серія 18, Економіка і право

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Филюк Г. М. Економічна теорія і економічна політика в Україні: відносна відособленість. - C. 3-12.
 4. Лагутін В. Д. Ринково-конкурентні відносини в предметі сучасної економічної теорії. - C. 12-18.
 5. Каленюк І. С. Сучасні виклики розвитку вищої освіти. - C. 18-27.
 6. Ілюхіна В. В. Проблема впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України. - C. 27-34.
 7. Яцунь О. М. Креатив "людського капіталу” в просторі суспільства знань: економічний аспект. - C. 34-41.
 8. Підопригора Л. А. Соціальна політика держави як чинник прискорення євроінтеграційних процесів. - C. 41-48.
 9. Бех В. П. Матриця ринкових відносин: від ідеї до теорії і практики. - C. 48-60.
 10. Біла С. О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні. - C. 60-68.
 11. Біла І. С. Пріоритети державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні. - C. 68-75.
 12. Сандугей В. В. Напрями регулювання впливу глобалізації на Український ринок праці. - C. 75-82.
 13. Кагляк О. В. Системний підхід до розвитку людських ресурсів на підприємствах. - C. 83-91.
 14. Страшинська Л. В., Євтюкова І. О. Особливості комплексу маркетингу суб’єктів туристичного підприємництва в сільській місцевості. - C. 91-97.
 15. Шульга О. А. Роль особистих селянських господарств у розвитку аграрної економіки України. - C. 97-103.
 16. Шпак Л. І. Проблеми кадрового забезпечення туристичної галузі в системі компетентнісно-орієнтованого підходу. - C. 103-109.
 17. Студінська Г. Я. Умови капіталізації бренду. - C. 110-118.
 18. Радіонова І. Ф. Освітні інститути та потенціал української економіки знань. - C. 119-125.
 19. Ковальчук Т. Т. Чи можлива самостійність монетарної політики НБУ?. - C. 126-136.
 20. Петришина Н. В. Пріоритетні галузі економіки України: стан та перспективи розвитку. - C. 136-145.
 21. Скиба М. В. Формування інституційних передумов впливу держави на структурно-інноваційні зрушення в економіці України. - C. 146-151.
 22. Череда І. С. Екологічна криза в Україні та шляхи її подолання. - C. 152-159.
 23. Бондаренко В. Д., Андрусишин Б. І. Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917 – 1921 рр.). - C. 160-165.
 24. Деркачова Н. О. Наукова концепція західноруського права в поглядах М. Ф. Владимирського-Буданова. - C. 166-169.
 25. Добрянська І. В. Формування і розвиток законодавства про працю в Україні доби Української Центральної Ради. - C. 170-175.
 26. Кушинська Л. А. Давньоруське звичаєве право та проблема правового статусу удільних князівств. - C. 175-181.
 27. Лебедєв Д. В. Історичний досвід політико-правового функціонування міністерства народного здоров’я та опікування Української держави 1918 р. і можливості його використання у реформуванні сучасної системи охорони здоров’я в Україні. - C. 182-187.
 28. Міхневич Л. В. Ідея суверенітету України в радянську добу (за працею професора В. І. Бошка). - C. 187-192.
 29. Середа О. В. Інститут кандидатів на посади судового відомства в механізмі формування корпусу суддів в Російській імперії. - C. 192-197.
 30. Шитий С. І. Історіографія проблеми становлення, розвитку і функціонування освітнього відомства Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради. - C. 197-207.
 31. Білозьоров Є. В., Кривицький Ю. В. Казуальне тлумачення норм права: теоретичні та практичні аспекти розуміння. - C. 207-215.
 32. Кончаковська В. В. Реєстрація місця проживання: що необхідно знати. - C. 215-221.
 33. Морозова С. Є., Труба В. І. Заборона дискримінації за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і національним законодавством України. - C. 221-227.
 34. Пєсцов Р. Г. Муніципальна правотворчість, як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. - C. 227-232.
 35. Алієва-Барановська В. М. Порівняльний аналіз норм Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України у сфері інтелектуальної власності. - C. 232-238.
 36. Дроздюк Т. М. Правове регулювання ринку земель: світовий досвід та його використання для розвитку ринку земель в Україні. - C. 238-244.
 37. Косенко С. С. Віктимологічні аспекти індивідуальної профілактики відносно неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів. - C. 244-248.
 38. Кулакова Н. В. Причини та умови злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини. - C. 248-254.
 39. Заросинський Ю. Л. Характеристика осіб неповнолітнього віку, що вчиняють злочини. - C. 254-259.
 40. Костицький В. В. Політико-правові проблеми протидії антиукраїнській інформаційній війні у контексті Європейської безпеки. - C. 260-269.
 41. Левандовські К. М. Поняття послуги в контексті § 611 Німецького цивільного уложення. - C. 269-277.
 42. Опольська Н. М. Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні. - C. 278-283.
 43. Кархут О. Я. Проблеми трансформації Української освіти в контексті Європейської інтеграції. - C. 283-288.
 44. Киричук А. С., Кацара Н. В. Аналіз загальних положень закону України "Про вищу освіту”. - C. 289-293.
 45. Макарова О. В. Загальноосвітній навчальний заклад як один із базових інститутів правової соціалізації дитини. - C. 293-298.
 46. Наші автори. - C. 299-302.
2015
Вип. 27
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського