Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72786:С.14/2010/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
: зб. наук. пр..- Київ. Серія 14, Теорія і методика мистецької освіти

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Черкасов В. Ф. Музично-педагогічна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - C. 3-8.
 4. Падалка Г. М. Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи. - C. 9-14.
 5. Горбенко С. С. Гуманістичні погляди на музичне виховання особистості в початковий період новітньої української культури. - C. 14-19.
 6. Василенко Л. М. Співацький голос у європейській культурі: задоволення та насолода як чинник виникнення та становлення професійного співу. - C. 20-25.
 7. Соломаха С. О. Проблема розвитку світоглядної сфери викладачів мистецьких дисциплін в ході творчої мистецької діяльності. - C. 25-30.
 8. Авдієвський А. Т., Ніколаєнко П. М. Про музичну освіту в контексті сучасної концепції художньо-естетичного виховання учнів загально-освітніх закладів України. - C. 30-40.
 9. Щолокова О. П. Удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів художньої культури в контексті європейських освітніх процесів. - C. 40-43.
 10. Краснощок А. В. Гуманістичне виховання студентської молоді – сучасний стан проблеми. - C. 44-47.
 11. Тімашева Т. М. Педагогічні умови формування творчої самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки. - C. 47-51.
 12. Зайцева А. В. Творчість як умова самореалізації майбутнього вчителя музики у процесі виконавської діяльності. - C. 51-53.
 13. Вергунова В. С. Стан сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх вчителів початкових класів і музики (на матеріалі констатувального дослідження). - C. 54-56.
 14. Миколінська С. І. Дослідження проблеми слухової уваги в теорії та методиці навчання музики. - C. 57-62.
 15. Білецька М. В. Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності. - C. 62-67.
 16. Морозова О. О. Умови формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики. - C. 68-71.
 17. Бірюкова Л. А. Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя музики. - C. 71-76.
 18. Горобець Т. В. Принципи та умови організації педагогічної практики майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів та учителів музики у педагогічних коледжах. - C. 77-82.
 19. Сердюк Т. І. Мультимедійна електронна енциклопедія у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії. - C. 82-88.
 20. Викерик Т. Д. Образотворче мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу та аксесуарів. - C. 88-92.
 21. Пащенко І. М. Фольклор як фактор розвитку національного світогляду майбутніх вчителів. - C. 92-96.
 22. Левшенко Т. С. Формування експресивної виразності диригентського виконавства майбутнього вчителя музики. - C. 96-100.
 23. Козир А. В. Блочно-модульна система формування фахової майстерності викладачів мистецьких дисциплін. - C. 100-105.
 24. Назаренко М. П. Теоретичні основи концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики. - C. 105-109.
 25. Коночкіна О. І. Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін. - C. 109-114.
 26. Карпенко Т. П. Удосконалення концертмейстерської майстерності – складової професійної підготовки вчителя музики. - C. 114-120.
 27. Сегеда Н. А. Педагогічна адекватність професійної діяльності викладача музичного мистецтва: ретроспектива проблеми і перспективи її вирішення. - C. 120-126.
 28. Спіліоті О. В. Науково-методичні засади формування музично-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музики. - C. 126-129.
 29. Турчин Т. М. Національний репертуар – основа музичного навчання сучасних школярів. - C. 130-136.
 30. Дицьо С. В. Музичний аспект особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів початкової школи. - C. 136-140.
 31. Ростовська І. О. Учіння гри на фортепіано як керований процес. - C. 140-143.
 32. Мартинюк Л. В. Формування образних уявлень підлітків в процесі музично-виконавської діяльності у позашкільних мистецьких закладах: результати дослідно-експериментальної перевірки. - C. 143-147.
 33. Новикова Н. В. Мультимедійні засоби навчання на уроках музичного мистецтва. - C. 147-152.
 34. Хомич І. М. Вокально-хорова підготовка дітей шестирічного віку на уроках музики. - C. 152-156.
 35. Каменецька Л. М. Формування у старшокласників культури виконання популярної вокальної музики в процесі позакласної роботи. - C. 157-160.
 36. Степанова Л. П. Поліфонічне багатоголосся музичного фольклору як підгрунтя виховання поліфонічного слуху у молодших школярів. - C. 160-166.
 37. Филипчук В. С. Технологія керівництва естрадно-інструментальним колективом у позашкільній роботі. - C. 166-171.
 38. Гуральник Н. П. Історіографія категорії "музична педагогіка". - C. 172-178.
 39. Завалко К. В. Теоретичні аспекти впровадження методики елементарного музикування Карла Орфа в сучасну педагогічну практику. - C. 178-184.
 40. Юцевич Ю. Є., Ніколаєнко П. М. Про українську співацьку школу. - C. 184-189.
 41. Тітович В. І. Особливості темпу в клавірних творах Й. С. Баха. - C. 189-194.
 42. Ярова М. В. Подільська "Просвіта" та її діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 194-200.
 43. Чинчева Л. В. Педагогічні системи музичного виховання XX ст.: історічні та методологічні імперативи. - C. 200-204.
 44. Лисіна Н. І. ІІ і ІІІ нідерландські школи музичного виконавства. - C. 204-211.
 45. Наші автори. - C. 212-213.
2010
Вип. 10 (15)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського