Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72705/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту
.- Чернівці. Економічні науки

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств. - C. 8-18.
 5. Крихівська Н. О. Аналіз наукових підходів до дефініції поняття "партнерські відносини". - C. 19-25.
 6. Ревун К. І. Теоретико-методологічні засади управління збалансованим розвитком. - C. 26-37.
 7. Сафонов Ю. М., Євтєєва В. Г. Капітальне будівництво як економічна категорія. - C. 37-45.
 8. Сідуняк О. В. Державно-приватне партнерство: сутність, досвід та можливості використання у соціальній сфері. - C. 46-52.
 9. Шабанов Д. І. Проблеми удосконалення інституціонального механізму корпоративних відносин. - C. 53-57.
 10. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 11. Дорохольський В. В. Прогнозування руху ціни на міжнародному валютному ринку з використанням аналізу ліквідності. - C. 58-65.
 12. Кліонський О. М. Дослідження впливу глобалізації на розвиток міжнародного маркетингу в аеропортах. - C. 65-73.
 13. Федяєва О. О. Аналіз світового досвіду фінансування розвитку аеропортів. - C. 73-81.
 14. Хитрова О. А. Специфіка виникнення кризових явищ в економіці України в ХХІ столітті як результат посилення глобального квазікризового тиску. - C. 81-89.
 15. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 16. Буднікевич І. М. Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти. - C. 90-100.
 17. Галушка Є. О. Специфіка відтворення регіону в умовах сталого розвитку. - C. 100-106.
 18. Скляр Г. П. Економічна сутність та закономірності розвитку ринку туристичних послуг в Україні. - C. 106-112.
 19. Тимиргалеева Р. Р., Лукьянова Е. Ю. ERP в обеспечении конкурентоспособности трансграничного региона. - C. 112-119.
 20. Економіка аграрного сектора та управління національним господарством

 21. Кіпіоро І. М. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. - C. 120-126.
 22. Тимофіїв С. В. До проблеми управління трансакційними витратами в аграрних підприємствах. - C. 126-133.
 23. Тимофіїв Т. Ю. Тенденції розвитку молочного скотарства у Львівській області. - C. 133-139.
 24. Щурик М. В. Неінноваційні засади відтворення земельних ресурсів аграрного сектора: системні суперечності та шляхи їх подолання. - C. 139-146.
 25. Економічна безпека і підприємництво

 26. Григорчук М. В. Нормативно-правове регулювання економічної безпеки держави. - C. 147-154.
 27. Мокій А. І., Дацко О. І. Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій. - C. 155-166.
 28. Руснак Л. Р. Шахрайство як загроза економічній безпеці підприємництва в Україні. - C. 166-173.
 29. Халіна В. Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. - C. 173-181.
 30. Економіка та управління підприємством

 31. Базилюк В. Б. Сучасні підходи до вибору оптимальної структури капіталу поліграфічного підприємства. - C. 182-187.
 32. Байдала В. В., Бутенко В. М. Економіко-правовий аналіз нормативної бази розвитку біоекономіки в Україні. - C. 187-194.
 33. Брусенко Н. В. Розробка програми менторингу на підприємстві: основні складові. - C. 195-202.
 34. Гладкий М. О. Перешкоди щодо формування елементів організаційної культури торговельних підприємств та методи їх подолання. - C. 203-209.
 35. Калінін А. М. Організація ефективної системи преміювання персоналу сучасного підприємства. - C. 210-218.
 36. Нусінова О. В. Дослідження принципів корпоративного управління. - C. 218-223.
 37. Скомаровська К. А. Структурні елементи бізнес-аналізу при визначенні кредитоспроможності позичальника. - C. 223-230.
 38. Терлецька Н. М., Лошкарьова К. Д., Семотюк Я. Е. Модель формування економічного потенціалу суб’єкта господарювання. - C. 231-238.
 39. Терлецька Ю. О., Іванюк В. В., Литвинюк В. Р. Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій. - C. 238-245.
 40. Труфіна Ж. С., Уграк М. І. Основні аспекти розвитку роздрібної торгівлі в Україні. - C. 245-251.
 41. Шубіна С. В., Юрченко В. П. Прогнозування рівня рентабельності у системі управління машинобудівним підприємством. - C. 251-258.
 42. Інвестиції, інновації в економіці

 43. Богашко О. Л. Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України. - C. 259-270.
 44. Ковальчук С. П. Система економічних показників як фактор впливу на забезпеченість регіону інвестиціями. - C. 270-279.
 45. Коць О. О., Свідрик Т. І. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації. - C. 279-288.
 46. Прядко В. В., Гуцул Я. В. Проблеми інвестування підприємств житлово-комунального господарства в умовах мінливого середовища. - C. 289-297.
 47. Саінчук Н. В. Теоретичні основи формування інвестиційного клімату України в сучасних складних умовах господарювання. - C. 297-305.
 48. Гроші, фінанси і кредит

 49. Бондар Ю. А. Основні характеристики світосприйняття фінансового ринку. - C. 306-311.
 50. Даценко Г. В., Поліхун Т. В. Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів. - C. 312-318.
 51. Лащак В. В. Актуальність державного впливу через фінансові важелі на рівень споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні. - C. 318-325.
 52. Решетова Г. В. Фактори максимізації вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу. - C. 326-335.
 53. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

 54. Маначинська Ю. А. Дезагрегованість інформації як першооснова концептуально нової моделі формування актуарної звітності. - C. 336-342.
 55. Никифорак І. І. Сучасні тенденції формування структури вітчизняної системи обліку. - C. 342-352.
 56. Скрипник М. Є. Граничний аналіз як інструмент ефективного управління виробничим підприємством. - C. 352-358.
 57. Терен Г. М. До питання інформаційного забезпечення аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств. - C. 358-367.
 58. Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі

 59. Адамова І. З., Багрій К. Л. Необхідність використання статистичних методів при оцінці якості педагогічної продукції. - C. 368-374.
 60. Адамова І. З., Уграк М. І. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі. - C. 374-379.
2014
Вип. 1 (53)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського