Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72664/2018/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми системного підходу в економіці
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бошота Н. В. Передумови та чинники розвитку туризму в Україні. - C. 7-11.
 4. Вараксіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, виміри та чинники. - C. 12-16.
 5. Коба В. Г., Коба О. В. Стан і тенденції розвитку авіаційного транспорту України. - C. 17-20.
 6. Островська І. В., Радченко О. А., Моісеєва Н. В. Проблеми та напрями розвитку ринку авіаційних перевезень України. - C. 21-26.
 7. Божкова В. В., Горета Л. В. Використання матричного інструментарію у стратегічному маркетинговому плануванні діяльності вітчизняних промислових підприємств. - C. 27-33.
 8. Боровік Л. В. Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі. - C. 33-39.
 9. Братута О. Г. Теоретичний аналіз концепції інтегрованих підприємницьких структур. - C. 40-49.
 10. Войченко Т. О., Мельниченко Н. Д. Вдосконалення якості управлінських рішень у судноплавних компаніях. - C. 50-55.
 11. Волошина С. В. Методологічний базис дослідження управління людським капіталом підприємства. - C. 56-63.
 12. Джерелюк Ю. О. Сценарний підхід до обґрунтування управлінських рішень щодо системного забезпечення зовнішньої антикризової стійкості туристичних підприємств. - C. 63-69.
 13. Кривов’язюк І. В. Системно-процесний підхід до оцінювання ефективності управління машинобудівним підприємством. - C. 70-76.
 14. Ліхоносова Г. С. Стратагеми регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах. - C. 77-83.
 15. Сосновська О. О. Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки. - C. 83-89.
 16. Федорова Н. Є. Маркетингова оцінка впливу системи складників зовнішнього середовища на рівень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств. - C. 90-97.
 17. Фостяк В. І. Концепція управління безпековою діяльністю підприємства. - C. 98-104.
 18. Чмир Т. С. Науково-методичні підходи до кількісної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. - C. 104-110.
 19. Чугрій Г. А., Чугрій Н. А. Методика визначення ставки роялті у договорах трансферу технологій. - C. 110-117.
 20. Швець Ю. О., Завальнюк А. О. Оптимізація податкового навантаження на підприємстві ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр". - C. 117-124.
 21. Яворська О. Г. Генеза теорії інтелектуального капіталу. - C. 124-129.
 22. Тур О. В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України. - C. 130-135.
 23. Zavadska D. V. Bank innovative lending system: trends of formation and directions for promoting development in Ukraine. - C. 136-143.
 24. Ivanets I. V. Financial analysis of the activity of the enterprise. - C. 144-150.
 25. Костишин Н. С. Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку. - C. 151-156.
 26. Доронін А. В., Доронін С. А. Діагностика гармонійності професійної мобільності управлінської команди методом "золотого перетину". - C. 157-161.
 27. Шевченко А. В., Жембоцький М. В. Маркетинговий підхід до управління діяльністю виробничих підприємств. - C. 162-169.
 28. Зелікман В. Д., Сокольська Р. Б., Зелікман А. В. Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів підприємства на якість виготовленої продукції. - C. 170-174.
 29. Нікіфорова Л. О., Дун Сіньїн Теоретико-ігрова модель оптимізації взаємодії фінансових структур та start-up в малому бізнесі. - C. 174-178.
 30. Рецензія на монографію "Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики" за ред. проф. М. А. Окландера. - C. 179-180.
 31. Вихідні дані.
2018
Вип. 4 (66)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського