Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72664/2017/6(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми системного підходу в економіці
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Петренко В. С. Алгоритм управління вартістю спільного аграрного підприємства на основі застосування багатоваріантних розрахунків. - C. 7-12.
 4. Петрик І. В. Ефективність управління ідентифікованими бізнес-процесами транспортування в мережі поставок: моделі SCOR, GSCF та Фразеля. - C. 13-20.
 5. Романова Л. В. Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій на підприємстві. - C. 21-25.
 6. Жмай А. В., Силкина Д. А. Анализ лидерского потенциала членов проектной группы с помощью методики оценки типа личности DISC. - C. 26-31.
 7. Харченко Т. О., Патлайчук А. І. Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу. - C. 32-36.
 8. Царик І. М., Гриценко П. В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті солідарної економіки. - C. 37-41.
 9. Шинкар С. М. Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. - C. 42-47.
 10. Шкірко О. І. Сутність та поняття підприємництва в Україні. - C. 48-52.
 11. Яровий В. Ф. Формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств галузі туризму на засадах інтеграції. - C. 53-56.
 12. Бутусов О. Д. Європейські підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів. - C. 57-63.
 13. Зеленко О. О. Методологія вдосконалення системи економічних відносин на регіональному рівні. - C. 64-71.
 14. Кустріч Л. О. Формування і розвиток трудового потенціалу сільськогосподарської сфери. - C. 72-78.
 15. Жердецька Л. В. Фінансові кризи: визначення, класифікація та системний характер. - C. 79-84.
 16. Захаркін О. О., Захаркіна Л. С., Москальова О. О. Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні. - C. 85-92.
 17. Аванесова Н. Е., Ілляшенко М. П. Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою банків. - C. 93-97.
 18. Кривенцова А. М. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом страхових компаній України. - C. 98-103.
 19. Lyutyy I. O., Pidchosa L. V. Efficient financial control as a condition for effective budgeting in Ukraine. - C. 104-111.
 20. Огородник В. В. Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи України. - C. 112-117.
 21. Пестовська З. С., Гудзь Н. І. Сучасні аспекти організації банками фінансового моніторингу. - C. 118-124.
 22. Шульга К. Д. Консолідаційні процеси у банківському секторі України: етапи розвитку та фактори активізації. - C. 125-129.
 23. Павлова Г. Є., Приходько І. П., Парубенко Н. О. Логіка дослідження та методичні підходи до облікового забезпечення розрахунків із кредиторами. - C. 130-135.
 24. Трикашна Д. В., Прохорова Л. І. Деякі аспекти методології та організації обліку та аудиту операцій з цінними паперами. - C. 136-142.
 25. Ільченко Т. В. Формування елементів комплексу маркетингу на аграрному підприємстві. - C. 143-149.
 26. Колесник М. В. Методологічні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю: фінанси, маркетинг та smart-інституціоналізація. - C. 150-156.
 27. Раменська С. Є., Сібрук В. Л. Особливості впровадження стратегій маркетингу територій в Україні. - C. 157-161.
 28. Безкоровайний В. С., Дербенцев В. Д. Моніторинг стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій. - C. 162-166.
 29. Вихідні дані.
2017
Вип. 6(2) (62)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського