Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72664/2017/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми системного підходу в економіці
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дзюба П. В. Формування постсучасної теорії портфеля як новітній етап розвитку парадигми міжнародного портфельного інвестування. - C. 7-14.
 4. Сімонов Р. В. Диджиталізація світового ринку продовольчих товарів. - C. 15-20.
 5. Шиманська К. В. Соціо-економічний вплив міжнародної міграції на показники людського розвитку та бідності у світі. - C. 21-27.
 6. Багорка М. О. Системний та ситуаційний підходи як методологічна основа формування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва. - C. 28-33.
 7. Гнатенко І. А., Соляник Т. Г., Рубежанська В. О. Сучасні тенденції зайнятості населення в умовах конвергенції України з Європейським Союзом. - C. 34-40.
 8. Горлачук О. А., Горлачук М. А. Сутнісні ознаки регіонального ціноутворення аграрного ринку: теорія і практичний досвід. - C. 41-46.
 9. Колісніченко П. Т. Інноваційна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: тенденції та перспективи. - C. 47-52.
 10. Котовська І. В., Сороківська О. А., Луциків І. В. Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері публічного управління. - C. 53-59.
 11. Микитенко Т. В., Ємець А. В. Критерії визнання статусу уповноваженого економічного оператора: європейський досвід. - C. 60-69.
 12. Паризький І. В. Інноваційно-технологічні основи управління ризиками конкурентоспроможності національної економіки. - C. 70-75.
 13. Сержанов В. В. Особливості державного управління інвестиційною політикою у системі кредитної кооперації. - C. 76-80.
 14. Бiлявcька Ю. В. Оcобливоcті та тенденції категорiйного менеджменту пiдприємcтв торгiвлi. - C. 81-87.
 15. Бояринова К. О. Методичний підхід до вибору економічних проваджень у процесі функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на основі прогнозування розвитку. - C. 88-95.
 16. Кондрацька Л. П. Особливості застосування personnel outsourcing matrix як ефективного інструменту управління підприємствами сфери туризму. - C. 96-104.
 17. Македон В. В., Салига К. С. Методичний інструментарій реалізації проекту реструктуризації на промисловому підприємстві. - C. 105-110.
 18. Сидора В. В. Формування та розвиток маркетингу на ринку овочевої продукції. - C. 111-118.
 19. Скоробогатова Н. Є. Проблеми розвитку підприємництва в реаліях української економіки. - C. 119-124.
 20. Приходченко Т. А. Конкурентоспроможність як основа управління регіональним розвитком. - C. 125-130.
 21. Дєліні М. М. Напрями оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва. - C. 131-137.
 22. Корень Н. В. Бюджетна безпека України в координатах гібридних загроз фінансовій системі. - C. 138-144.
 23. Олексюк О. С., Мостіпака О. В. Криптовалюта біткоін. - C. 145-153.
 24. Савченко Т. Г., Миненко Л. М. Удосконалення механізму ідентифікації та визнання банківських груп в Україні. - C. 154-161.
 25. Сердюков К. Г., Алєйнікова Н. М. Розвиток системного підходу до побудови механізму оцінки вартості акціонерного товариства. - C. 162-167.
 26. Чуницька І. І. Причинно-наслідкові зміни та зв’язки у відносинах між учасниками фінансового ринку як ключова умова його ефективності. - C. 168-173.
 27. Плахтій Т. Ф. Ощадлива бухгалтерська звітність: організаційний аспект. - C. 174-180.
 28. Солодухин С. В. Основные предпосылки построения моделей стадного поведения во внешней и внутренней среде предприятий. - C. 181-186.
 29. Вихідні дані.
2017
Вип. 4 (60)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського