Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72664/2015/52<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми системного підходу в економіці
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гненний О. M., Чернова H. С. Економетричне моделювання ринкової вартості залізничного рухомого складу. - C. 3-8.
 4. Гура С. М. Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів. - C. 9-17.
 5. Замогильний П. В. Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування. - C. 18-25.
 6. Кириченко C. O. Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення. - C. 26-31.
 7. Крапко O. M. Аналіз діяльності підприємств авіатранспортної галузі. - C. 31-43.
 8. Кузько Т. Н. Оптимізація рівня фінансового розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу. - C. 44-53.
 9. Міщенко М. І. Економічний метод підвищення ефективності відтворювальних процесів основних фондів. - C. 54-59.
 10. Неізвестна В. С. Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу. - C. 60-68.
 11. Нестерпова Д. О. Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки. - C. 69-74.
 12. Омельяненко С. Л., Тофанчук А. Т. Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств. - C. 75-81.
 13. Петровська С. В. Маркетингове забезпечення надання якісних послуг авіатранспортними підприємствами. - C. 82-87.
 14. Сталь И. В. Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа. - C. 88-94.
 15. Тульчинський Р. В. Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування. - C. 95-100.
 16. Чорній Б. Й. Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії. - C. 101-106.
 17. Фандєєва А. Є. Особливості методів оцінки персоналу. - C. 107-122.
 18. Михальченко О. А. Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможного потенціалу авіапромислового підприємства. - C. 123-135.
 19. Василенко В. А. Формування механізму управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств в сучасних умовах. - C. 136-142.
 20. Чумак Л. Ф. Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки. - C. 143-150.
 21. Гаврилко Т. О., Білковська Д. І. Регіональні ринки банківських послуг. - C. 151-157.
 22. Ярмолюк О. Я. Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами. - C. 158-162.
 23. Надрага В. І. Управління соціальними ризиками: сутність та механізми. - C. 163-174.
 24. Badyorina L. Method of grammatical structure formalization of a natural language. - C. 175-180.
 25. Tretyak A. Applied communication technologies of social adaptation of the personnel in science. - C. 181-185.
2015
Вип. 52

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського