Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72634/2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Лінгвістика
: зб. наук. пр..- Луганськ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Історія і теорія мови

 4. Галунова Н. М. Фонетичні реакції в асоціативних полях українськомовних респондентів та українсько-російських білінгвів 3 – 5 років. - C. 5-13.
 5. Ємельяненко Г. В. Кількісна експресія як засіб актуалізації ірреально-модальних форм. - C. 14-20.
 6. Кумеда О. П. Рефлекси праслов’янського проривного (g) у мові першодруків П. Куліша. - C. 21-27.
 7. Патлач Г. О. Метонімія як засіб створення каламбуру. - C. 27-32.
 8. Рижкова С. В. Інформаційно-комп’ютерні технології як засіб формування комунікативної іншомовної компетенції студентів на нефілологічних спеціальностях. - C. 32-40.
 9. Світлична Т. В. Явище евфемії як об’єкт лінгвістичних досліджень. - C. 40-51.
 10. Слободинська Т. С. До інтерпретації окремих термінів комплексної теорії моделей спілкування. - C. 51-61.
 11. Семантика мовних одиниць

 12. Вовчанська С. I. Функціональні характеристики німецької фахової мови маркетингу (на матеріалі спеціалізованих журналів). - C. 62-69.
 13. Гурова О. М. Номінації зі значенням "старий чоловік” в українській мові (дід та інші). - C. 70-78.
 14. Трифонов Р. А., Коваленко Ю. С. Номінативні одиниці з компонентом бізнес-: структурні й семантичні аспекти. - C. 78-88.
 15. Діалектологія

 16. Глуховцева К. Д. Узуальні та оказіональні діалектні явища в системі говірки. - C. 89-99.
 17. Левенець О. Ю. Семантико-функційний аспект прислівників на позначення паравербальних дій настрою (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). - C. 99-107.
 18. Редько Є. О. Типи та способи номінування осіб в арґо слобожанських сліпців (невлів). - C. 107-113.
 19. Солодушко О. В. Семантичний аналіз зоономенів на позначення кличок корів (на матеріалі, зібраному в селах Дніпропетровської області). - C. 113-121.
 20. Текст. Дискурс

 21. Клєщова О. Є. Мовностилістичні особливості пісень українського гурту "Океан Ельзи”. - C. 122-129.
 22. Ковтун А. А. Вторинна номінація у творах Василя Стуса як дзеркало лінгвокреативного мислення (на матеріалірелігійної лексики). - C. 130-138.
 23. Литвинова Н. Б. Поетико-наративна структура автобіографічної книги М. Матусовського "Сімейний альбом”. - C. 138-145.
 24. Марфіна Ж. В. Архетип ‘спорідненість’ в асоціативно-образній структурі поетичної мови. - C. 145-152.
 25. Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника. - C. 152-160.
 26. Шкіцька І. Ю. Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання. - C. 161-168.
 27. Граматика

 28. Ковальова Н. О. Функціональна перспектива допустового речення в науковій мові. - C. 169-173.
 29. Рецензії

 30. Зеленько А. С. Рецензія на книгу М. В. Скаб "Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери”. - C. 174-176.
 31. Відомості про авторів. - C. 177-178.
2013
№ 3 (30)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського