Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72556/2013/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Дослідження з лексикології і граматики української мови
: зб. наук. пр..- Дніпро
Doslìdžennâ z leksikologìï ì gramatiki ukraïnskoï movi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуальні проблеми загального мовознавства

 4. Ковальова Н. О. Семантичні мікроструктури, їхнє значення і співвідносне функціонування у складі односуб’єктного речення. - C. 3-10.
 5. Попова І. С. Що моделюють у синтаксисі?. - C. 11-20.
 6. Ясакова Н. Ю. Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики. - C. 21-30.
 7. Дослідження системи української мови

 8. Варинська А. М., Корнодудова Н. М. Функціонування абревіатур у морській термінології. - C. 31-37.
 9. Кузьма І. Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника). - C. 38-48.
 10. Купчинська З. О. Компонент РАД- в архаїчній ойконімії України. - C. 49-61.
 11. Лиса Н. С., Янкова Т. М. Структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології. - C. 62-71.
 12. Личук М. І. Структурні й морфологічні типи слів-речень в українській мові. - C. 72-78.
 13. Луньо П. Є. Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України. - C. 79-86.
 14. Підкуймуха Л. М. Специфіка лексикографічної практики радянської доби щодо західноукраїнської лексики (на матеріалі текстів письменників літературного угруповання "Дванадцятка"). - C. 87-94.
 15. Шутак Л. Б. Основні засоби вторинної номінації в медичному дискурсі. - C. 95-101.
 16. Діалектологічні студії

 17. Ільченко І. І. Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв’язку з формуванням місцевого антропонімікону. - C. 102-107.
 18. Макович Х. Я. Діалектні риси в іменниковій словозміні в мові Учительних Євангелій XVI–XVII ст.. - C. 108-115.
 19. Мова публіцистичного й художнього дискурсу

 20. Майборода Н. Г. Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка. - C. 116-123.
 21. Полякова Т. В., Щербатюк В. С. Особливості функціонування іменникової синонімії в мовотворчості Яра Славутича та Ліни Костенко. - C. 124-133.
 22. Циганенко В. Л. Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків ІІІ і ІV частин). - C. 134-139.
 23. Відомості про авторів. - C. 140-141.
2013
Вип. 14
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського