Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72556/2012/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Дослідження з лексикології і граматики української мови
: зб. наук. пр..- Дніпро
Doslìdžennâ z leksikologìï ì gramatiki ukraïnskoï movi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуальні проблеми загального мовознавства

 4. Ворушко Т. В. Уподібнення словоформ у межах простого речення. - C. 3-11.
 5. Каморникова Ю. В. Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень. - C. 12-18.
 6. Комов О. В. Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп’ютерний дискурс) 19-25.
 7. Орленко О. В. Семантична асиметрія опозиції прийменників НАД і ПІД в українській мові. - C. 26-35.
 8. Романюк І. В. Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі. - C. 36-42.
 9. Дослідження системи української мови

 10. Білоусова О. І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства. - C. 43-51.
 11. Ворона І. І. Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях. - C. 52-61.
 12. Демешко І. М. Морфонологія словотвірних гнізд із нечленованими питомими вершинними дієсловами другого морфонологічного типу в сучасній українській мові. - C. 62-71.
 13. Дем’янова Ю. О. Національно-комунікативні особливості паремійних формул прокльонів та злопобажань. - C. 72-79.
 14. Заневич О. Є. Акузатив при запереченні в українській мові кінця XIХ – початку ХХ ст.: типи структурних моделей. - C. 80-86.
 15. Майборода Н. Г. Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького. - C. 87-94.
 16. Мороз Т. В. Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року та мови творів Івана Франка: лексика високого стилю. - C. 95-103.
 17. Нестеренко Т. А. До питання про синтаксичний спосіб. - C. 104-114.
 18. Стасюк Т. В. Розвиток терміносфер як наслідок соціального замовлення на терміни. - C. 115-123.
 19. Мова публіцистичного й художнього дискурсу

 20. Білозуб А. І. Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті. - C. 124-132.
 21. Дегтярьова І. О. Стилістичні засоби мовної економії у постмодерністському тексті. - C. 133-141.
 22. Кевлюк І. В. Прагматика соматичних фразем із компонентом ОКО в публіцистичних текстах. - C. 142-151.
 23. Турчак О. М. Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у мовному просторі творів Григора Тютюнника. - C. 152-159.
 24. Відомості про авторів. - C. 160-161.
2012
Вип. 12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського