Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72505/2014/40<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Ефективність державного управління
: зб. наук. пр..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Малик Я. Й. Аграрна політика радянської влади в Україні в 1919 – 1920 рр. . - C. 13-21.
 5. Лопушняк Г. С., Рибчанська Х. В. Вища освіта України: проблеми та перспективи розвитку. - C. 21-27.
 6. Стадник М. М. Становлення публічної політики в Україні. - C. 28-33.
 7. Нєма О. С. Особливості правового регулювання закупівель у суспільному секторі Європейського Союзу. - C. 34-40.
 8. Олефіренко О. В. Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного управління в Україні. - C. 41-47.
 9. Бурмістрова В. А. Особливості сучасних трансформацій міжконфесійних та державно-церковних відносин . - C. 48-54.
 10. Корнат Л. Я. Формування концептуальних засад управління етнокультурною різноманітністю в Україні. - C. 55-64.
 11. Бегей І. П. Використання сучасних теоретичних підходів до удосконалення державного управління в контексті трансформації соціальної структури українського суспільства. - C. 65-72.
 12. Роман В. Ф. Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади. - C. 73-80.
 13. Українська державність: історія та перспективи

 14. Гук О. І. Тарас Шевченко – аксіологічний вимір процесів українського державотворення. - C. 83-90.
 15. Береза О. І. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування. - C. 91-98.
 16. Механізми державного управління

 17. Кравченко М. В. Інновації державної політики у сфері соціального захисту населення України. - C. 101-108.
 18. Чернов С. І., Гайдученко C. О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні. - C. 109-115.
 19. Гурковський В. І. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа. - C. 116-125.
 20. Матвіїшин Є. Г., Фабрика Ю. М. Умови реалізації державно-приватного партнерства в Україні. - C. 126-134.
 21. Серант А. Й., Огірко І. В. Інформаційні технології та корпоративне управління. - C. 135-140.
 22. Михайлишин Л. Р. Державний службовець як суб’єкт навчального процесу. - C. 141-148.
 23. Хаварівська Г. С. Удосконалення процесу формування правової культури в діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні. - C. 149-158.
 24. Федорчак О. В. Оцінювання процесу реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону на основі методу освоєного обсягу. - C. 159-168.
 25. Мазій Н. Г. Пріоритетні напрямки державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва. - C. 169-177.
 26. Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч. - C. 178-185.
 27. Ромін А. В. Державні механізми управління маркетинговою діяльністю вищих навчальних закладів . - C. 186-191.
 28. Акімов О. О. Правове забезпечення фінансового контролю органами державного управління. - C. 192-197.
 29. Савостенко Т. О., Матвеєва О. Ю. Реалізація конституційних засад децентралізації державного управління шляхом досягнення фінансової автономії територій України. - C. 198-204.
 30. Садковий В. П. Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів. - C. 205-210.
 31. Турянський Ю. І. Податкова політика як каталізатор інтересів держави та суспільства. - C. 211-216.
 32. Казюк Я. М. Модель державного управління бюджетною системою та міжбюджетними відносинами в Україні. - C. 217-224.
 33. Россохатський П. М. Механізми формування сучасної державної молодіжної політики в Україні. - C. 225-231.
 34. Гарбариніна В. Ю. Застосування державно-приватного партнерства для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. - C. 232-237.
 35. Мусаєва І. А., Пушко-Цибуляк Є. М. Роль місцевих фінансових органів у сучасних умовах. - C. 238-244.
 36. Булгаков І. М. Принципи державного управління забезпеченням промислової безпеки та охорони праці. - C. 245-254.
 37. Олійник С. Р. Проблема визначення стилю діяльності органів публічної влади. - C. 255-261.
 38. Філіпова Н. В. Механізми державного управління соціальним захистом трудових мігрантів. - C. 262-268.
 39. Федорчак Х. Ю. Механізми реалізації державної політики запобігання та протидії корупції на регіональному рівні. - C. 269-276.
 40. Базарко І. М. Напрями покращення державного регулювання земельних відносин. - C. 277-284.
 41. Жмінка С. П. Галузеві стандарти вищої освіти з підготовки магістрів державного управління на компетентнісній основі. - C. 285-294.
 42. Мазур Т. В. Принципи бюджетного процесу у контексті інтеграції України до Європейського Союзу. - C. 295-303.
 43. Дяченко Н. П. Вплив прогнозної інформації на формування управлінських рішень. - C. 304-309.
 44. Держановська С. Л. Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських науковців. - C. 310-316.
 45. Свистович М. Б. Аналіз стратегічного процесу соціально-економічного розвитку України через призму теоретичних засад різних шкіл стратегічного планування. - C. 317-323.
 46. Голуб В. Л. Чинники взаємовідносин державного управління та волонтерського руху. - C. 324-333.
 47. Заболотна Н. М. Молодіжні організації в системі інститутів громадянського суспільства України. - C. 334-341.
 48. Гнатенко А. І. Напрями вдосконалення системи державного стратегічного планування на регіональному рівні в Україні. - C. 342-349.
 49. Сисоєва С. І. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні. - C. 350-355.
 50. Коломієць Є. В. Аналіз світової практики використання "фабрик думок” в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади. - C. 356-361.
 51. Мунько А. Ю. Удосконалення системи формування та розподілу державного фонду регіонального розвитку на основі досвіду ЄС. - C. 362-370.
 52. Корнієвський С. В. Адаптація досвіду трансформаційних змін в економіках постсоціалістичних країн. - C. 371-382.
 53. Місцеве самоврядування

 54. Козлова Л. В. Модель п’ятисуб’єктного управління в органах місцевого самоврядування: проблеми взаємодії. - C. 385-392.
 55. Голинська Х. О. Гендерний мейнстріминг в управлінні містом: досвід Відня. - C. 393-399.
 56. Николаїшин Б. Н. Застосування механізмів прямого народовладдя як необхідна умова стабільних відносин між органами публічної влади і територіальними громадами. - C. 400-407.
 57. Зубач Л. Л. Роль муніципальних послуг в умовах трансформації державного управління в епоху глобалізації. - C. 408-414.
 58. Ундір В. О. Упровадження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону. - C. 415-422.
 59. Державна служба

 60. Неліпа Д. В. Професійне навчання державних службовців як чинник забезпечення ефективності державного управління. - C. 425-431.
 61. Карпа М. І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби. - C. 432-440.
 62. Гурієвська В. М. Самоаналіз як складова управлінської компетентності державних службовців. - C. 441-448.
 63. Щербак Н. В. Розвиток корпоративної культури та впровадження стандартів публічної етики як складовий елемент модернізації служби в органах місцевого самоврядування. - C. 449-458.
 64. Економічна політика та фінанси

 65. Носов О. Ю. Формування процентних ставок грошового ринку в механізмі державного грошово-кредитного регулювання. - C. 461-467.
 66. Коваль Л. М. Стан та перспективи аграрного ринку робочої сили в Україні. - C. 468-474.
 67. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні. - C. 475-481.
 68. Жидяк О. Р., Петриняк А. Я. Основні важелі аграрної політики держави у регулюванні розвитку агросфери. - C. 482-487.
 69. Клепанчук О. Ю. Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу. - C. 488-494.
 70. Клименко С. П. Оцінювання тіньової економіки в Україні: проблеми та шляхи вирішення. - C. 495-501.
 71. Стрілець Є. М. Рейтингове оцінювання ефективності діяльності страхових компаній. - C. 502-509.
 72. Слєпак С. В. Державне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії в Україні. - C. 510-517.
 73. Відомості про авторів. - C. 518.
2014
Вип. 40
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського