Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72505/2014/38<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Ефективність державного управління
: зб. наук. пр..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія державного управління

 4. Петровський П. М. Державно-управлінський науковий дискурс як чинник модернізації. - C. 13-20.
 5. Ліпенцев А. В. Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні аспекти. - C. 21-42.
 6. Скуратівський В. А., Попова Т. Л. Політичні чинники соціального залучення. - C. 43-49.
 7. Хаварівський У. Б. Польська модель набуття статусу юридичних осіб церквами та віросповідними об’єднаннями. - C. 50-58.
 8. Гайдученко С. О. Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні. - C. 59-66.
 9. Райхенбах Т. М. Еволюція ідеї громадянського суспільства. - C. 67-73.
 10. Решетніков Ю. Є. Питання класифікації світових моделей державно-конфесійних відносин. - C. 74-84.
 11. Попович Н. Г. Парадигмальні засади оптимізації комунікативної взаємодії політичної та адміністративної сфери. - C. 85-91.
 12. Роман В. Ф. Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект. - C. 92-98.
 13. Штогрин О. П. Нерівність у галузі репродуктивного здоров’я як проблема державного управління. - C. 99-106.
 14. Степанко О. В. Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери України: державно-управлінський аспект. - C. 107-113.
 15. Гонтар З. Г. Роль і значення понятійно-категоріального апарату в дослідженні питань державного управління діяльністю пожежної охорони. - C. 114-119.
 16. Добрянський А. Я. Законодавче забезпечення підтримки багатодітних сімей у період незалежності України (1991 – 2013 рр.) . - C. 120-126.
 17. Радченко О. О. Програма легітимності державної влади в поглядах зарубіжних науковців. - C. 127-134.
 18. Українська державність: історія та перспективи

 19. Малик Я. Й. Участь Йосипа Застирця у державотворчих процесах у Галичині на початку ХХ ст. . - C. 137-143.
 20. Шеремета О. М., Шумлянський В. О. Етапи формування виборчої системи в Австро-Угорській державі та україно-польське протистояння у питаннях її реформування у 1873 – 1914 рр. . - C. 144-150.
 21. Механізми державного управління

 22. Загорський В. С., Бурик З. М. Стратегічні пріоритети планування розвитку освіти регіону відповідно до вимог ринку праці. - C. 153-163.
 23. Попок А. А., Ничта Н. Л. Механізм актуалізації та розвитку психологічного ресурсу місцевих органів державної влади та громадськості. - C. 164-176.
 24. Криштанович М. Ф. Основні засади антикорупційної діяльності ОВС України в контексті національної безпеки. - C. 177-183.
 25. Долот В. Д. Система охорони здоров’я в Україні: шляхи виходу з кризи. - C. 184-190.
 26. Голубятніков В. Т., Захарчук В. В. Формування інструментів державного регулювання рекламної діяльності у сфері індустрії розваг. - C. 191-198.
 27. Ромін А. В. Державні механізми удосконалення освіти у вищих навчальних закладах ДСНС України. - C. 199-204.
 28. Буник М. З. Удосконалення методик аналізу державної політики на основі теорій критичної та обмеженої раціональності, спонтанного устрою, полів і капіталів. - C. 205-211.
 29. Акімов О. О. Аналіз проблем психологічної готовності особистості до професійної діяльності на державній службі в умовах європейської інтеграції. - C. 212-222.
 30. Ткачова О. К. Застосування системного аналізу в задачах державного управління. - C. 223-229.
 31. Скиба М. В. Основні напрями державного регулювання освіти в Україні. - C. 230-237.
 32. Сухінін Д. В. Громадський контроль у системі надання послуг населенню: основні напрями, складові та завдання. - C. 238-243.
 33. Меляков А. В. Механізми легітимації проекту концепції гуманітарного розвитку України до 2020 р. . - C. 244-251.
 34. Мороз В. М. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників як складова механізму державного управління розвитком трудового потенціалу вищого навчального закладу. - C. 252-259.
 35. Якимчук А. Ю. Інноваційні інструменти збереження біорізноманіття: аспекти управління та економіки. - C. 260-267.
 36. Шушкова Ю. В. Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні. - C. 268-275.
 37. Ковальська Н. М. Аналіз сучасного стану щодо державного замовлення на підготовку фахівців сфери соціально-побутових послуг. - C. 276-283.
 38. Пермінова С. О. Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ. - C. 284-290.
 39. Садковий В. П. Державні механізми системи якості вищої освіти в підготовці майбутніх офіцерських кадрів. - C. 291-296.
 40. Ворона М. І. Стан кадрового забезпечення у галузі морського транспорту: світові тенденції. - C. 297-306.
 41. Медвідь В. Б. Питання оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. - C. 307-315.
 42. Ганущак Ю. І. Моделювання адміністративно-територіальних одиниць як етап підготовки реформи адміністративно-територіального устрою. - C. 316-325.
 43. Горецький А. І. Складові механізми державного управління розвитком рекреаційної сфери на прикладі Карпатського регіону. - C. 326-331.
 44. Хомич Л. В. Шляхи реформування місцевих органів державної виконавчої влади в Україні. - C. 332-339.
 45. Сегеда Т. М. Формування інституційних механізмів публічної політики в Україні у контексті комунікативного діалогу між владою та суспільством. - C. 340-347.
 46. Никитюк Г. Л. Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку. - C. 348-353.
 47. Колєнов О. М. Теоретичні засади механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні. - C. 354-360.
 48. Дмитерко Ю. Ю. Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики. - C. 361-367.
 49. Денис А. І. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна. - C. 368-373.
 50. Діденко О. Г. Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні. - C. 374-380.
 51. Місцеве самоврядування

 52. Полтавець В. Д. Кадрові проблеми впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні. - C. 383-387.
 53. Щесюк С. В. Наукові підходи до вирішення проблем розвитку туристичної індустрії на місцевому рівні. - C. 388-394.
 54. Державна служба

 55. Морозова Н. Г. Науково-теоретичні положення змісту соціально-орієнтованого ринку праці у сфері державної служби. - C. 397-403.
 56. Кусмінська Т. А. Діяльність кадрових служб органів виконавчої влади та їх модернізація до стандартів якості. - C. 404-412.
 57. Економічна політика та фінанси

 58. Розпутенко І. В., Москаленко С. О. Бюджетне фінансування соціально-гуманітарної сфери України: проблеми та шляхи їх вирішення. - C. 415-423.
 59. Жидяк О. Р., Петриняк У. Я. Економічний потенціал підприємств аграрної справи: особливості його структуризації. - C. 424-430.
 60. Пендель А., Мазій Н. Г. Важливість людського капіталу при економічній діяльності підприємств. - C. 431-439.
 61. Акімова Л. М. Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку України. - C. 440-447.
 62. Ситник Н. С. Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу. - C. 448-454.
 63. Слюсарчук О. П. Функціональне зонування рекреаційних територій: управлінський аспект (на прикладі Закарпатської області) . - C. 455-461.
 64. Августин Р. Р. Моделювання процесів тінізації економічних відносин у теорії економічного зростання. - C. 462-468.
 65. Пасічник С. М. Становлення державно-територіального устрою Гетьманщини. - C. 469-477.
 66. Манзюк О. О. Роль офшорних зон у соціально-економічному розвитку країни. - C. 478-483.
 67. Сіра Е. О. Проблеми відтворення та використання основного капіталу аграрних підприємств. - C. 484-489.
 68. Герега Г. Ф. Концептуальні засади ефективності функціонування сучасних економічних систем. - C. 490-496.
 69. Ясько Р. О. Державна політика щодо розвитку кадрового потенціалу в гуманітарній сфері: комунікативний аспект. - C. 497-502.
 70. Кривохатько Н. Д. Теоретико-методичне обґрунтування місця та ролі діяльності управлінського персоналу у забезпеченні розвитку машинобудівних підприємств. - C. 503-510.
 71. Добуш З. О. Орлик І. О. Стратегічні пріоритети розвитку роздрібної торгівлі. - C. 511-518.
 72. Ливдар М. В. Аналітична оцінка місцевих бюджетів. - C. 519-528.
 73. Відомості про авторів. - C. 459.
2014
Вип. 38
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського