Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72496:Філол./2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
.- Миколаїв. Серія, Філологічні науки
Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. О. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Акімова А. Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття. - C. 9-12.
 4. Алєксєєнко О. Особливості наративу в історичному оповіданні Юрія Косача "Чарівна Україна". - C. 13-17.
 5. Баденкова В. Інтерпретація концепту Бог у поетичному ідіолекті Дмитра Кременя. - C. 18-24.
 6. Бахтіарова Т. Міфологеми саду та світового дерева у творчості поетів-шістдесятників. - C. 25-29.
 7. Бесараб О. "Жінка з народу" як обов’язковий образ творів письменників "блискучої плеяди романістів". - C. 30-33.
 8. Бігун О. "Гаспар із пітьми" Алоізіуса Бертрана: до витоків жанру поезії в прозі у французькій літературі. - C. 34-38.
 9. Беднова Ю. На службе у королевы: Фулк Гревилл как поэт и придворный. - C. 39-42.
 10. Білоус Є., Єременко О. Інтерпретація образу Івана Мазепи в історичних романах Михайла Старицького. - C. 42-45.
 11. Бондар Л. Дискурс суспільного й особистісного у кіносценарії Ярослава Верещака та Євгена Хринюка "Адреса вашого дому". - C. 46-53.
 12. Бондаренко Г., Пустовіт В. Духовні виміри жіноцтва ХІХ ст. як основа моральних авторитетів української нації. - C. 54-58.
 13. Буряк О. Художня специфіка новели Любові Пономаренко "Гер переможений". - C. 59-65.
 14. Вечірко О. Мала проза Володимира Винниченка у контексті гендерної проблематики. - C. 66-70.
 15. Ворова Т. Особенности репрезентации поведенческих моделей героев в повести Н. В. Гоголя "Сорочинская ярмарка". - C. 71-75.
 16. Головченко А. Архетип ріки як складова національної пам’яті в поезії Михайла Чхана. - C. 75-79.
 17. Гольник О. Гностичний міф у романах В. Єшкілєва. - C. 80-85.
 18. Горбонос О. Концептосфера автора в літературних казках Осипа Бодянського. - C. 85-90.
 19. Грищенко О. Ландшафтні експерименти Тараса Прохаська: від мініатюри до геокомплексу. - C. 90-96.
 20. Гурдуз А. Структурна домінанта міфопоетики роману Алли Рогашко "Осіннє Рондо місячної ночі". - C. 96-101.
 21. Демченко А. Художні моделі топосу дому в поетичній збірці Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу". - C. 101-105.
 22. Дем’яненко Д., Йолкіна Л. Специфіка моделювання мотиву втечі в романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою". - C. 106-109.
 23. Довіна М. Образ Великого Жовтня в українській літературі 1917–1980-х років: семіотичний аспект. - C. 110-115.
 24. Йолкіна Л. Бінарна опозиція "свій" – "чужий" у малій прозі Володимира Леонтовича. - C. 116-119.
 25. Карабович Т. Міф про Ікара як літературна рефлексія про особисту долю у творах Богдана Рубчака. - C. 119-124.
 26. Карач А. Критична рецепція неоміфологічних мотивів у поезії дев’ятдесятників. - C. 125-130.
 27. Ковальова Я. Національний варіант образу дитинства на сторінках сучасного австрійського автобіографічного роману. - C. 131-135.
 28. Корнієнко І., Єфімовська О. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". - C. 136-139.
 29. Куриленко Д. Science fiction: ідіостиль ірреального у площині реального. - C. 140-144.
 30. Лаврусенко М. Філософія чину в новелі Леоніда Мосендза "Людина покірна". - C. 144-149.
 31. Лапушкіна Н. Становлення сильної жінки в соціалістичних реаліях (за романом О. Слоньовської "Дівчинка на кулі"). - C. 149-153.
 32. Лиман Д. Візіонерство Тараса Шевченка в науковій інтерпретації Дмитра Донцова. - C. 153-156.
 33. Міненко О., Єремеєва Н., Дядюшенко О. Український контекст інтерпретації трагедії "Гамлет" (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького). - C. 157-161.
 34. Мохначева О. Лакуны текста как стратегия поэтики романа эпохи постмодернизма. - C. 162-166.
 35. Насалевич Т. Эмоционально-оценочная лексика в пейзажной и городской лирике Алика Белогловского. - C. 166-170.
 36. Немченко І. Стильові прикмети поезії Василя Загороднюка. - C. 171-178.
 37. Підопригора С. "Як написати експериментальний роман?": техніка художнього експерименту на англомовних літературних сайтах. - C. 179-184.
 38. Пономаренко В. Художнє моделювання визвольної боротьби українського народу в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон". - C. 185-192.
 39. Пустовіт В. Роль лікаря в письменницькій долі. - C. 192-197.
 40. Пухонська О. Літературний вимір ГУЛАГу в романі Лесі Романчук "Лицарі любові і надії". - C. 198-202.
 41. Родіонова І. Риси українського менталітету в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко". - C. 203-206.
 42. Романюк Л. Творчість київських неокласиків у художньому процесі першої третини ХХ століття. - C. 206-210.
 43. Сенета М. Христологічний аспект шевченкознавчих праць Л. Білецького та І. Огієнка. - C. 211-214.
 44. Скорина Л. Присвята як дзеркало доби (на матеріалі поезії Володимира Сосюри 20-х років ХХ століття). - C. 215-221.
 45. Скрынник Н. Проблема карьеризма и взяточничества в пьесах А.Ф. Писемского "Поручик Гладков" и "Бойцы и выжидатели". - C. 222-226.
 46. Смольницька О. Проблеми самоідентифікації та малінчизму в творчості Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро). - C. 227-232.
 47. Сур’як М. Образ Богдана Хмельницького у романі Петра Панча "Гомоніла Україна": соціокультурний контекст. - C. 233-238.
 48. Третевич М. Зміна меморіальної парадигми у суспільно-історичному та літературному дискусі Німеччини 90-х-2000-х років. - C. 239-244.
 49. Хинкиладзе Е. Роман Г. Гребенщикова "Чураевы" в контексте диалога эпох. - C. 244-247.
 50. Цепа О. Проблематика роману В. Домонтовича "Без ґрунту". - C. 248-253.
 51. Цепкало Т. Естетико-філософські концепції міфопоетики: історичний аспект. - C. 253-259.
 52. Цуркан І. Романтичний образ природи в творчості Олександра Олеся та європейських символістів. - C. 259-266.
 53. Чаура Н. Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика". - C. 266-271.
 54. Шаф О. Гендерно-психологічна специфіка рефлексії батьківського почуття (на матеріалі української лірики ХХ ст.). - C. 272-276.
 55. Шкарлута (Синьоок) Т. Пародіювання жанрів романтизму в збірці "Дияболічні параболи" Порфирія Горотака. - C. 276-280.
 56. Шкуратенко Ю. Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс. - C. 281-285.
 57. Шостак О. Фольклорні джерела поетичного циклу Івана Франка "До Бразилії". - C. 286-292.
 58. Штепенко О. Діалог із модерністською художньою спадщиною як орієнтир творчої самоідентифікації в есеїстиці Вен. Єрофеєва. - C. 293-298.
 59. Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся"). - C. 299-304.
 60. Шулык П. Феномен андрогинности в израильской женской литературе. - C. 304-310.
 61. Шумейко З. Творча спадщина Матвія Номиса в контексті українського літературного процесу ХІХ століття. - C. 310-315.
 62. Яровенко Т. Маланюкознавство екзилу: критична рецепція міжвоєнної доби. - C. 315-321.
 63. Мейзерська Т. Переосмислення і збагачення літературних традицій: М. Коцюбинський та його послідовники. - C. 322-324.
 64. Кіраль С. "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського. - C. 325-331.
 65. Відомості про авторів. - C. 332-335.
2016
№ 2 (18)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського