Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72496:Філол./2016/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
.- Миколаїв. Серія, Філологічні науки
Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. О. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Акімова А. Особливості розкриття теми громадянського обов’язку у трагедії Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (谢瑶环) (1961 p.). - C. 9-13.
 4. Алєксєєнко О. Опозиція "Україна" – "Московія" в історичній повісті Юрія Косача "Глухівська пані". - C. 14-20.
 5. Бабенко А. Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана "Месопотамія". - C. 20-26.
 6. Баденкова В., Макарова Н. Інтерпретація образу землі в ідіостилі Дмитра Кременя. - C. 27-32.
 7. Байтеряков Є., Байтерякова Н. Діахронічна періодизація творчості гурту "Pink Floyd". - C. 33-37.
 8. Барабанова О. Релігійна екзистенція художнього тексту в інформаційно-комунікативному просторі. - C. 38-41.
 9. Бережний В. Функціонування анекдоту у розважальних програмах на телебаченні (на матеріалі передачі "Золотий Гусак"). - C. ).
 10. Бойко В. Гармонія буття верховинця й автентичної природи у творчості Івана Чендея. - C. 46-51.
 11. Бондар Л. Метаморфози ідейно-тематичного наповнення п’єс Ярослава Верещака "Трохим чекає" та "Вогонь, любов і вічна благодать": текстологічний аналіз. - C. 51-59.
 12. Гнатенко К. Проблеми вивчення художнього образу в літературному творі. - C. 59-64.
 13. Гольник О. Містико-езотеричний дискурс повісті Галини Пагутяк "Брат мій Енкіду". - C. 65-71.
 14. Горболіс Л. Про збереження ідентичності у романі Степана Процюка "Руйнування ляльки". - C. 71-77.
 15. Грищенко О. Онтологічний вимір Мілени як модель ідеального простору (за повістю Софії Андрухович "Літо Мілени"). - C. 78-81.
 16. Гудзь Л. Рослинна символіка і тема саду в поемі "Богородице Д?во, радуйся" Іоана Максимовича. - C. 82-85.
 17. Гурдуз А. Повість Олексія Грякалова "Смерть єдинорога" в контексті інтерпретацій легендарно-міфологічного образу. - C. 86-91.
 18. Дмитрів І. Духовні імперативи есеїстики о. Василя Мельника (Лімниченка). - C. 91-96.
 19. Дмитрієва І. П’єса-математична модель та її особливості (на матеріалі п’єси Семюеля Беккета "Квадрат"). - C. 97-100.
 20. Єременко О., Гаврильченко Г. Бунтівна муза поезії Євромайдану. - C. 100-103.
 21. Єремеєва Н. Аналіз концептуального простору англійської народної казки з позицій фреймової семантики як продовження ідей В. Я. Проппа. - C. 104-109.
 22. Журба С., Ковжижина А. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело. - C. 110-113.
 23. Карабович Т. Повернення Нью-Йоркської групи до літературного дискурсу України в антології Марії Ревакович "Півстоліття напівтиші" (2005). - C. 114-119.
 24. Кириленко Н. Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців. - C. 120-123.
 25. Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка. - C. 124-129.
 26. Коротєєва В. Міфологема долі у ліриці Арсенія Тарковського і Василя Стуса. - C. 129-134.
 27. Кравченко В., Дорогокупля О. Традиції й новаторство громадянської лірики Любові Геньби (за збіркою "Обвітрені сувої половчанки"). - C. 135-139.
 28. Логвіненко Н. Міфопоетичний світ прози сучасного українського фентезі. - C. 139-144.
 29. Максимчук-Макаренко С. Довженкові Ярославни. - C. 145-148.
 30. Матющенко А. Привид експресіонізму в українській драматургії 1920-х років. - C. 149-153.
 31. Міненко О., Дядюшенко О. Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації. - C. 154-157.
 32. Муравский Д., Кравченко Я. Экфрасис и "dinggedicht" в творчестве Р. М. Рильке. - C. 157-161.
 33. Murooj M. Stylistic device as reflected in "Green is the Colour" by Lloyd Fernando. - C. 162-165.
 34. Мусий В. Антитетичность как составляющая неоромантического художественного мира (на основе рассказа А. С. Грина "Рай"). - C. 166-171.
 35. Насалевич Т., Юрченко Ю. Особливості ідіостилю Теннессі Уїльямса у п’єсі "Трамвай "Бажання". - C. 172-175.
 36. Нікітова І. Поетика конструктивістського й сюрреалістичного письма о. Смотрича. - C. 175-181.
 37. Ніколова О. Комічні псевдоморфні персонажі в українських та російських бурлескно-травестійних поемах к. ХVІІІ – п. ХІХ ст.. - C. 181-186.
 38. Переяслов В. Перекладацькі принципи Василя Мисика. - C. 187-191.
 39. Писаревська О. Вплив творчого середовища на поетику Анатолія Перерви. - C. 191-197.
 40. Підопригора С. Потворно-прекрасне "тіло" війни у збірці прозових мініатюр "Літо-АТО" Олафа Клеменсена. - C. 197-202.
 41. Пухонська О. Євромайдан як виклик посттоталітарній пам’яті (за романом С. Процюка "Під крилами великої Матері"). - C. 203-208.
 42. Реруцька С. Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова. - C. 208-214.
 43. Родіонова І. Вітаїстичні мотиви лірики Павла Филиповича. - C. 214-217.
 44. Романчук І. Принципи організації художнього простору в романі М. Компанікової "П’ятий човен". - C. 218-223.
 45. Романюк Л. Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років ХХ століття. - C. 223-227.
 46. Савенко О. Великодні алюзії у проповідях Кирила Туровського. - C. 227-233.
 47. Ситник О. Мала проза В. Фолкнера як об’єкт наукового дискурсу. - C. 233-236.
 48. Скорина Л. Розпізнавання інтертекстуальних заголовків: текст, контекст, інтертекст (на матеріалі українського письменства 1920-х років). - C. 237-242.
 49. Solodka A. Problems of crosscultural understanding of fiction: cognitive aspects of interpretative translation. - C. 243-250.
 50. Стецик Н. Художній світ поезії Осипа Шпитка. - C. 250-253.
 51. Стогній О. Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського. - C. 254-259.
 52. Тищенко О., Лапенкова А. Чинники сюрреалістичної техніки письма. - C. 259-263.
 53. Ткаченко Т. Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія. - C. 263-269.
 54. Філатова О., Ребдело О. Художньо-образна система роману Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських". - C. 269-273.
 55. Хомич Ю. Ігровий прийом таємниці роману Ю. Шпола "Золоті лисенята". - C. 273-277.
 56. Цупкан І. Часопросторова міфологема саду в творчості Олександра Олеся та європейських символістів. - C. 278-284.
 57. Шарагіна О. Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "Тихої лірики". - C. 285-292.
 58. Шаф О. Тіло матері-землі в рецепції українських поетів сучасності: гендерно-психологічні домінанти. - C. 293-296.
 59. Швець Т. Зображення суб’єктивно-психологічних мотивів "Я" – "Інший" у концепції Д. Гуменної. - C. 296-301.
 60. Шостак О. "Культура покаяння" в художньому тексті: простір кореляцій memory studies і trauma studies. - C. 301-305.
 61. Янкова М. Блюз та джаз як інтермедіальна стратегія роману "Не-ми" Ю. Ґудзя. - C. 306-310.
 62. Яровенко Т. Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства. - C. 311-315.
 63. Христо В. Творчість Євгенії Кононенко в котексті сучасної української прози. - C. 315-318.
 64. Кіраль С. "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського. - C. 319-323.
 65. Відомості про авторів. - C. 324-327.
2016
№ 1 (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського