Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72496:Філол./2013/4.11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
.- Миколаїв. Серія, Філологічні науки
Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. О. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Авксентьєва Г. А., Семенова А. Є. Екзистенційні сенси роману Володимира Лиса "Острів Сильвестра". - C. 6-9.
 4. Бикова Т. В. Західноукраїнські мотиви творчості Пантелеймона Куліша. - C. 10-12.
 5. Бігун О. А. Художня концептосфера сакрального в поетичних творах Тараса Шевченка. - C. 13-16.
 6. Бітківська Г. В. Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу. - C. 16-20.
 7. Бледних Т. Ю. Творчість Пантелеймона Куліша в оцінці Миколи Петрова. - C. 20-24.
 8. Бондар Л. О. "Любов у центрі міста" Я. Верещака: гра у кохання в умовах десакралізованого світу. - C. 25-30.
 9. Васильців Я. Б. Іспансько – українська письменниця Наталена Королева (огляд літературознавчих досліджень про письменницю). - C. 31-37.
 10. Григоренко І. В. Перекладацька діяльність Пантелеймона Куліша та Панаса Мирного в контексті становлення українського художнього перекладу. - C. 37-41.
 11. Грищенко О. В. Місто, якого немає (за романом "НепрОсті" Т. Прохасько). - C. 41-43.
 12. Гурдуз А. І. Мешап-проза: історія гри з історією. - C. 44-48.
 13. Дудкіна О. О. Еволюція естетичного світосприйняття І.Франка (на матеріалі літературно-критичних розвідок 70-х – 80-х р. ХІХ ст.). - C. 49-52.
 14. Дудченко П. В. Смак карі та смерті: між комедійним фентезі та суворою реальністю (на матеріалі роману Т. Пратчетта "Мор"). - C. 52-55.
 15. Журба С. С. Трагічна поліфонія в "Чорнобильській мадонні" І. Драча. - C. 55-58.
 16. Іванченко О. В. Тематична палітра науково-популярних книжок для дітей за радянського часу. - C. 59-61.
 17. Икитян Л. Н. Художественная коммуникация в свете экспериментальной стратегии творчества Леонида Андреева. - C. 62-67.
 18. Йолкіна Л. В. Звіти В. Перетца про наукові екскурсії в С.-Петербург членів Філологічного "семінарія". - C. 68-72.
 19. Казанжи О. В. Синкретичні особливості послань В. Капніста. - C. 72-75.
 20. Капура О. М. Фольклоризм драматургії Пантелеймона Куліша та Михайла Старицького. - C. 76-79.
 21. Касян Л. Г. "Дорога до самого себе". Автобіографія Романа Корогодського: жанрово-тематичні особливості. - C. 80-84.
 22. Кіраль С. С. Панько Куліш і його творчість у листуванні Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. - C. 85-92.
 23. Коваленко А. Ф. Поетика заголовків публіцистики І. Багряного. - C. 93-98.
 24. Ковальчук Н. П. Жіночий "варіант" інтимного діалогу в художній інтерпретації В. Чередниченко. - C. 98-102.
 25. Король Л. П. Історичний роман як жанровий різновид: теоретичний аспект. - C. 102-107.
 26. Кремінь Т. Д. Галицько-Волинський літопис і морфологія часу. - C. 107-112.
 27. Кудрик К. О. Література як вид мистецтва в аспекті порівняльного літературознавства. - C. 112-118.
 28. Левченко Г. Д. Лірика Лесі Українки як міфологічний і семантичний текст. - C. 119-124.
 29. Луценко Л. О. Наратологічний науковий проект: історичні стадії становлення і перспективи розвитку. - C. 125-129.
 30. Майстренко М. І. Типологічно-міфологічне в поезії Шевченка: слово-образ. - C. 129-135.
 31. Меленчук О. В. С. Єфремов про взаємини Т. Шевченка і П. Куліша. - C. 136-139.
 32. Мельник Д. М. Філософська концепція часу у творчості І. Бахманн: вбивця час та способи його подолання. - C. 139-145.
 33. Меншій А. М. Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки. - C. 146-153.
 34. Мусий В. Б. Постмодернистский художественный текст как герменевтическая игра с читателем. - C. 153-158.
 35. Назарець В. М. Теоретичні рецепції адресованої лірики в українському літературознавстві. - C. 158-162.
 36. Олександрова Г. М. Екзистенціали самотності, відчудження, відчаю в малій прозі Л. Пахаревського. - C. 162-165.
 37. Останіна Г. Г. Колоніальний світ в оповіданні Володимира Кузьмича "Жовтий рикша". - C. 165-169.
 38. Осьмак Н. Д. Образ України у поезії Пантелеймона Куліша (на матеріалі віршів і поем 80-90-х років ХІХ століття). - C. 170-172.
 39. Павленко О. Г. Художній переклад як складова літературного шістдесятництва. - C. 173-178.
 40. Павлюк Н. Л. Типологія номінацій в історичній прозі Ю. Мушкетика. - C. 178-183.
 41. Петрушенко О. О. Порівняння як засіб естетизації темпоральних номінацій у поетичному словнику ІІ половини ХХ століття. - C. 184-188.
 42. Пилипюк Л. А. Жанрова характеристика французького роману Оноре де Бальзака. - C. 189-194.
 43. Підопригора С. В. Постмодерна рецепція постаті М. Старицького в повісті "Цейтнот доктора Падлючча" М.Бриниха. - C. 195-197.
 44. Погребенник В. Ф. Збірка "Досвітки" П. Куліша: феномен багатогранності. - C. 198-203.
 45. Полішученко І. О. Вагомість доробку Пантелеймона Куліша і Степана Руданського – фольклористів. - C. 204-207.
 46. Приліпко І. Л. Духовенство в контексті історичних подій початку та другої половини ХVІІІ століття (на матеріалі творів Романа Іваничука "Орда" та "Журавлиний крик"). - C. 208-215.
 47. Родіонова І. Г. Хотинська війна в ідейно-естетичному вимірі повісті Осипа Маковея "Ярошенко". - C. 215-219.
 48. Розмариця С. А. Страждання, муки й терпіння: історія караногайського кохання в романі П. Капельгородського "Аш хаду". - C. 220-223.
 49. Романенко О. В. Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури. - C. 224-228.
 50. Романюк Л. М. Фольклоризм поетичної творчості Олени Пчілки. - C. 228-231.
 51. Рущак О. Р. Біблійні образи та ремінісценції в інтертекстуальному полі історичного роману-проекції ("1313" Н. Королевої, "Філософський камінь" М. Юрсенар). - C. 232-236.
 52. Савич В. І. Специфіка функціонування жанру нарису у збірці Р. Володимира "Простір і воля". - C. 237-241.
 53. Сенчук І. А. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса. - C. 242-246.
 54. Смушак Т. В. Образ України у повісті Наталени Королевої "Без коріння" і романі Ірен Немировськи "Вино самотності". - C. 247-251.
 55. Соломахіна Ю. Ф. Культ зброї давніх слов’ян у поезії Ю. Дарагана як знак національної самоідентифікації. - C. 252-255.
 56. Старовойт Л. В. Художнє осмислення постаті Миколи Аркаса у прозовому доробку Віктора Жадька. - C. 256-260.
 57. Степанова А. А. Пещера как последний приют Фауста: платоновский миф в романе Марка Алданова. - C. 260-268.
 58. Табунщик Т. О. Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення. - C. 268-272.
 59. Ткаченко Т. І. Образ митця в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.. - C. 273-276.
 60. Турчанська О. С. Протиріччя жіночої душі крізь призму концепту "Я-інший" (на основі компаративного аналізу творчостей Е.Гаскелл та О.Кобилянської). - C. 277-281.
 61. Філатова О. С. Українська проза 1920-х рр.: ідейно-тематична та жанрово-стильова парадигматика. - C. 281-287.
 62. Фіть Л. В. Розвиток видавничої справи м. Черкаси в умовах розпаду СРСР. - C. 287-291.
 63. Хоменко В. В. Ґендерна проблематика у контексті улюблених бестселерів. - C. 291-295.
 64. Хом’як Т. В. "...Його голос – це є голос народу" (рецепція особистості і творчості Т. Шевченка в літературознавчих працях В. Петрова). - C. 296-301.
 65. Черкашина Т. Ю. Формування жанрів спогадової літератури. - C. 302-307.
 66. Чорнобаєв О. В. Специфіка моделювання образу Івана Мазепи в романі Леоніда Полтави "1709". - C. 307-310.
 67. Юрчук О. О. Українські стратегії чоловічої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах. - C. 311-314.
 68. Янкова М. А. Інтертекстуальне поле драматично-апокрифічної поеми Хоми Брута (Ю. Ґудзя) "Мандри Мандрагори". - C. 314-320.
 69. Янкова Н. І. Катартичний поріг у драматичній поемі Лесі Українки "Оргія". - C. 320-324.
 70. Відомості про авторів. - C. 325-327.
2013
№ 4.11 (90)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського