Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72446/2015/27<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Алексенко С. Ф. Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичній промові. - C. 3-13.
 4. Андрійченко Ю. В. Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові. - C. 14-21.
 5. Афанасьєва О. М. "And we've got all of you here today": міфоритуальний хронотоп свята в комунікативному і дискурсивному аспектах. - C. 22-36.
 6. Берегова О. А. Синтаксична організація іспанської народної загадки. - C. 37-44.
 7. Бокова П. М. Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу. - C. 45-50.
 8. Боцман А. В., Моренець І. М., Галицька Є. А. Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума. - C. 51-66.
 9. Величко М. П. Література Єгипту початку ХХ ст. у контексті зародження сучасної арабської літератури. - C. 67-78.
 10. Воскрес А. А. Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті. - C. 79-89.
 11. Гетьман З. О. Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови). - C. 90-93.
 12. Дячук О. В. Лінгвістичний континуум рекламної комунікації. - C. 94-101.
 13. Єсипович К. П. Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва". - C. 102-115.
 14. Залєснова О. В. Суб'єктно-об'єктні відношення та їхня реалізація в мові. - C. 116-122.
 15. Казак С. П. Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа. - C. 123-130.
 16. Киричок К. О. Особливості вживання дієслів каузації радості в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах. - C. 131-143.
 17. Кізіль М. А. Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп'ютерних технологій. - C. 144-152.
 18. Клименко Л. В. Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури. - C. 153-164.
 19. Козяревич-Зозуля Л. В. Фасцинативи у системі сучасної англійської мови. - C. 165-170.
 20. Korbozerova N. M. Analisis contrastivo de los sistemas lexicos en las lenguas espanola y ucraniana. - C. 171-177.
 21. Костик О. І. Філософія модальності. - C. 178-186.
 22. Котенко В. Л. Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу. - C. 187-198.
 23. Круківська О. В., Круковський В. І. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого. - C. 199-211.
 24. Kriuchkov H. H. Simplification Des Orthogrammes Dans Les Termes Et Neologismes Francais Du Graphostyle Neutre. - C. 212-222.
 25. Кульбіда Д. П. Таксономія англомовних запозичень у сучасному іспанському туристичному дискурсі. - C. 223-232.
 26. Курченко О. О., Наубетова О. Д. Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa. - C. 233-242.
 27. Кшановський О. Ч. Лінгвістичний статус граматичних запозичень у сучасній перській мові. - C. 243-254.
 28. Любчук Н. В. Відтворення іншомовних назв відомств, партій, організацій німецькою й українською мовами. - C. 255-264.
 29. Максимчук Н. М. Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія. - C. 265-276.
 30. Мариненко П. І., Копилова Т. Р. Silencio як ключовий концепт іспанської лінгвокультури (від історії до сучасного функціонування). - C. 277-284.
 31. Настенко С. В. Роль топонімів у процесі розгортання мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ – ХХ століть. - C. 285-292.
 32. Нєкрасова О. А. Національно-культурна специфіка фразеологізмів американського варіанта англійської мови. - C. 293-301.
 33. Обручникова О. П. Вокалічні структури пісень андалузького фламенко (на матеріалі пісень сігірійас). - C. 302-309.
 34. Парій Є. В. Семіотичний підхід до розкриття семантики концепту втрата духовності / la perte de la spiritualité на знаковому рівні. - C. 310-317.
 35. Пономарчук С. В. Функціонування модальних граматичних лексем в іспаномовному діловому дискурсі. - C. 318-325.
 36. Попова Н. М. Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту solidaridad в концептосфері іспанців. - C. 326-333.
 37. Рудківський О. П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов’янських мов. - C. 334-345.
 38. Савчук Р. І. Текстотвірний принцип "наративного кільця” у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ–ХХІ століть). - C. 346-358.
 39. Сєчіна С. І. Функціонування модальних лексем у сучасному іспаномовному політичному дискурсі (на матеріалі текстів передвиборчої агітаціїї Маріано Рахойя Брея). - C. 359-365.
 40. Сингаївська Г. В. Bаріативність сучасних іспанських особових імен. - C. 366-374.
 41. Скрильник С. В. Досягнення структурної та семантичної близькості цільового та вихідного текстів у художньому перекладі. - C. 375-386.
 42. Скробот А. І. Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів іспанської та української мов. - C. 387-393.
 43. Слаба О. В. Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови. - C. 394-402.
 44. Сокрут Д. В. Елементи сюрреалізму в поезії Лорки. - C. 403-408.
 45. Столярова А. А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)” і "Три літа” та їх новогрецьких перекладів). - C. 409-419.
 46. Толстова О. Л. Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови. - C. 420-427.
 47. Філоненко Н. Г. Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті. - C. 428-437.
 48. Хайдер Є. М. Синтаксична організація творів як ідіостильова текстотворча стратегія Г.Гессе в світлі транслатології. - C. 438-448.
 49. Храбан Т. Є., Шостак О. Г. Дослідження концепту за допомогою використання фреймово-слотової моделі (на прикладі концепту війна). - C. 449-456.
 50. Цибко А. В. Типологічні ознаки іспанського політичного дискурсу. - C. 457-466.
 51. Чайківська Г. С. Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках. - C. 467-475.
 52. Червона О. С. Функціонування дієслівних перифраз у мовленнєвому акті "менасив” (на матеріалі італомовного побутового дискурсу). - C. 476-484.
 53. Чорна Н. В. Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі. - C. 485-494.
 54. Малкович Т. І. Індивідуальна специфіка субтитрування кінофільмів на різноманітних українських кінофестивалях. - C. 495-502.
2015
Вип. 27
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського