Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70853/2014/54<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Інституту журналістики
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Соціокультурна модель публіцистики: від давнини до сучасності

 4. Зражевська Н. І. Апокаліптичні наративи в сучасних медіатекстах як постмодерністська тенденція. - C. 10-13.
 5. Івченков В. І. Дискурсна модель журналістики: від античності до сьогодення. - C. 14-19.
 6. Козачок Я. В. Панорамність висвітлення національного концепту в публіцистиці Миколи Костомарова. - C. 20-27.
 7. Поплавська Н. М. Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст.. - C. 28-33.
 8. Іванюха Т. В. Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді "Отрок.UA"). - C. 34-38.
 9. Кіцаєва М. В. Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа. - C. 39-41.
 10. Ульянова К. М. Комунікативна стратегія К. Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології. - C. 42-46.
 11. Письменницька публіцистика: історія, аксіологія, концептосфера

 12. Галич В. М. Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації. - C. 47-54.
 13. Галич О. А. Мемуарно-публіцистичні записи О. Довженка: старе й нове. - C. 55-61.
 14. Лизанчук В. В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди.... - C. 62-68.
 15. Москалюк В. М. Концептосфера української публіцистики. - C. 69-72.
 16. Павлюк І. З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр.. - C. 73-78.
 17. Степаненко М. І. Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара. - C. 79-85.
 18. Близнюк А. С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет - фейлетоніст житомирської газети "Волинь". - C. 86-89.
 19. Довженко О. В. Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці на "Щоденниках" Олеся Гончара. - C. 90-92.
 20. Мороз В. Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен. - C. 93-97.
 21. Полякова Г. О. Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди. - C. 98-102.
 22. Рижко О. М. Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара. - C. 103-106.
 23. Садівничий В. О. Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст.. - C. 107-111.
 24. Синичич Г. В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження. - C. 112-116.
 25. Сніжко О. С. Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка. - C. 117-122.
 26. Степаненко Н. С. Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний край": Євген Гребінка - Тарас Шевченко. - C. 123-127.
 27. Цюп'як І. К. Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів. - C. 128-131.
 28. Жанрова система публіцистики: канон і модифікації

 29. Волковинський О. С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом. - C. 132-135.
 30. Заверталюк Н. І. "Відчуття близькості" Іншого в зарубіжному нарисі Олеся Гончара. - C. 136-142.
 31. Михайлин І. Л. Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці. - C. 143-146.
 32. Белькова С. В. Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ. - C. 147-150.
 33. Бикова О. М. Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці. - C. 151-155.
 34. Валькова К. Г. Пропагандистська складова у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка". - C. 156-162.
 35. Іващук А. А. Аналітичний елемент як органічний складник сучасного репортажу. - C. 163-168.
 36. Попова Ю. М. Інтерв'ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій. - C. 169-172.
 37. Філіпенко Є. С. Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ" (1924-1925). - C. 173-178.
 38. Фєдотова Н. М. Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень"). - C. 179-182.
 39. Якименко Л. М. "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик"). - C. 183-186.
 40. Публіцистика в друкованих та електронних ЗМК

 41. Безчотнікова С. В. Глобальні проблеми людства в сучасній прогностичній публіцистиці (на матеріалі програми Володимира Познера "Познер"). - C. 187-191.
 42. Горевалов С. І. Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги). - C. 192-195.
 43. Холод О. М. Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства. - C. 196-199.
 44. Білоус О. М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей. - C. 200-205.
 45. Гвоздєв В. М. Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі. - C. 206-210.
 46. Драчова О. П. Міфопоетика документального образу у фільмі "Проти сонця" Валентина Васяновича. - C. 211-216.
 47. Дяченко І. М. Вплив сучасного публіцистичного дискурсу гендерно маркованих журналів на розвиток дитячих часописів. - C. 217-220.
 48. Зикун Н. І. Ілюстрація в українських сатиричних журналах початку ХХ ст. як інформаційний код. - C. 221-226.
 49. Соломін Є. О. Публіцистичні програми в структурі регіонального телебачення Луганщини в 50-90-х рр. ХХ ст.. - C. 227-230.
 50. Сушкова О. М. Передвиборча кампанія 2012 р. як реалізація пропагандистської функції публіцистики на сторінках комунальних газет. - C. 231-233.
 51. Чабаненко М. В. Образність в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів львівського інтернет-видання Zaxid.net. - C. 234-238.
 52. Національна та світова публіцистична творчість: традиції та новаторство

 53. Короченський О. П. Публіцистика як поле міжкультурної комунікації: Хосе Марті про північноамериканську пресу 1880-х рр.. - C. 239-244.
 54. Пономаренко Л. Г. Луганська школа журналістики в структурі сучасного журналістикознавства. - C. 245-249.
 55. Циховська Є. Д. "The littles" у контексті американської журнальної періодики ХХ ст.. - C. 250-253.
 56. Галацька В. Л. Комунікативна компетенція публіциста як основа формування мовленнєвої стратегії в сучасній театральній журналістиці України. - C. 254-257.
 57. Дроздова А. В. Термінологічна драматургія публіцистики: до питання про публіцистичну свідомість. - C. 258-261.
 58. Клічак В. Й. Внесок видань видавничого центру "Просвіта" у формування національного інтелектуалізму української публіцистики. - C. 262-267.
 59. Кондрико А. А. Наративна семіотика в системі методів дослідження медіатексту/дискурсу. - C. 268-271.
 60. Мітчук О. А. Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід. - C. 272-275.
 61. Редагування публіцистичного твору

 62. Косинська Ю. В. Редагування перекладів публіцистичних творів у практиці видання двомовної газети: деякі спостереження та узагальнення. - C. 276-281.
 63. Кравченко О. Л. "Сучасна українська еміграція та її завдання" С. Петлюри як джерело вивчення української видавничої справи 20-х рр. ХХ ст.. - C. 282-285.
 64. Перепелиця А. О. Рецепція засад редагування в публіцистичній спадщині Павла Тичини. - C. 286-290.
 65. Погореловська І. О. Позначення як засіб індивідуалізації видавця художньої літератури, документальної прози та публіцистики в сучасних соціокомунікативних потоках. - C. 291-299.
 66. Рецензії

 67. Антонова О. В. Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори : у 12 т. упоряд., післямова В. М. Галич, комент. - В. М. Галич, О. А. Галич. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Публіцистика у двох книгах. Кн. 1. - 888 с.. - C. 300-302.
 68. Студентська наука

 69. Патрікєєва Н. В. Постмодерні тенденції в журналістиці нових медій. - C. 303-305.
 70. Повний текст випуску.
2014
Т. 54

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського