Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2016/29<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна. - C. 9-11.
 4. Економіка праці, соціальна економіка і політика

 5. Фільштейн Л. М., Журавльов В. М. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців. - C. 12-18.
 6. Бугайова М. В., Петіна О. М. Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді. - C. 18-29.
 7. Магопець О. А. Структурологічна модель формування соціальної політики. - C. 29-35.
 8. Економіка та управління національним господарством. Міжнародні економічні відносини

 9. Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України. - C. 36-45.
 10. Несторишен І. В., Бережнюк І. І. Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі. - C. 46-53.
 11. Плинокос Д. Д., Коваленко М. О. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи. - C. 53-60.
 12. Руда Т. В., Попель С. А. Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС . - C. 61-67.
 13. Туржанський В. А., Хома Д. М. Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС. - C. 68-77.
 14. Аскерова С. А. Оценка структуры национальной экономики с точки зрения устойчивости развития. - C. 78-86.
 15. Медвідь Ю. О. Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні. - C. 87-94.
 16. Нестеренко Ю. О. Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності. - C. 95-102.
 17. Економічна теорія та історія економічної думки

 18. Руденко М. В. Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін. - C. 103-109.
 19. Фінанси і кредит

 20. Магопець О. А., Босенко А. В. Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління. - C. 110-119.
 21. Фрунза С. А. Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні. - C. 119-128.
 22. Шишкіна Т. М. Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності. - C. 128-134.
 23. Байрамова Р. Ш. кызы Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий. - C. 134-143.
 24. Облік, аналіз та аудит

 25. Лисиченко О. О. Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами. - C. 144-150.
 26. Клименко Я. В. Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві: порівняльний аспект. - C. 151-163.
 27. Роєва О. С. Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. - C. 163-169.
 28. Розвиток продуктивних сил та галузей. Економіка та управління підприємствами

 29. Bassam K., Abu-Ghunmi L., Abu-Ghunmi D., Rashid A., Nicolescu M., Iyad Al Khatib Pulp Industry Performance and Circular Economy. - C. 170-177.
 30. Селезньова О. О. Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. - C. 177-185.
 31. Харченко І. В., Романюк Л. М. Впровадження системи "бережливого виробництва" на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності. - C. 186-194.
 32. Інформація про авторів. - C. 195-200.
 33. Вихідні дані.
2016
Вип. 29
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter