Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2015/28<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством. Міжнародні економічні відносини

 4. Manole T. Opinions On The Implementation Of The New Administrative-Territorial Budgeting System Elaboration In The Republic Of Moldova. - C. 9-20.
 5. Бережнюк І. Г., Несторишен І. В., Очерет А. Ю. "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави. - C. 20-29.
 6. Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Аналіз завершального етапу приватизації в Україні: стан, проблеми, ризики. - C. 29-36.
 7. Бурлуцька С. В. Ентропійні параметри соціально-економічної пружності регіонів. - C. 36-43.
 8. Малаховський Ю. В. Досвід США, Канади та країн ЄС в управлінні економічним розвитком депресивних територій. - C. 43-53.
 9. Медвідь Ю. О. Управління ризиками та аналіз діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС. - C. 53-59.
 10. Нестеренко Ю. О. Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні. - C. 59-67.
 11. Економіка праці, соціальна економіка і політика

 12. Семикіна М. В., Беляк Т. О. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу. - C. 68-75.
 13. Лавренкова І. М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності. - C. 75-86.
 14. Фінанси і кредит

 15. Магопець О. А., Босенко А. В. Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників. - C. 87-99.
 16. Письменна Т. В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства. - C. 100-106.
 17. Облік, аналіз та аудит

 18. Давидов Г. М., Фільштейн Л. М., Давидов І. Г. Сучасна система підходів до здійснення аудиту. - C. 107-118.
 19. Фільштейн Л. М., Бондар Ю. А. Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту. - C. 118-130.
 20. Фільштейн Л. М., Пальчук О. В. Облікове супроводження реалізації функцій оплати праці. - C. 131-142.
 21. Головченко О. О., Головченко Н. Ю. Проблеми визначення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ та специфічного об’єкта економічного контролю. - C. 143-150.
 22. Савченко В. М., Крячко В. Г. Концепція капіталу та його відображення в обліку. - C. 150-156.
 23. Шелковникова О. В. Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель. - C. 157-163.
 24. Шинкаренко О. М., Бразілій Н. М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній. - C. 164-173.
 25. Nataliia Poddubna The Influence of Improvement of Accounting of Income from Sales of Goods on the Efficiency of Retail of Enterprises of Consumer Cooperation. - C. 173-180.
 26. Статистика, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 27. Петренко М. М., Корнєєва Т. С. Апроксимація ідеальної моделі ефективності праці нелінійною багатомірною математичною моделлю. - C. 180-190.
 28. Розвиток продуктивних сил та галузей. Економіка та управління підприємствами

 29. Головченко О. О. Історичний генезис житлово-комунального господарства як галузі з особливим механізмом економічних відносин. - C. 191-198.
 30. Гуцалюк О. М. Використання методу генетичного алгоритму щодо визначення партнера для створення корпоративного інтеграційного об’єднання. - C. 199-206.
 31. Жовновач Р. І. Сервісне обслуговування як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування. - C. 206-215.
 32. Остапенко О. М. Проблеми впровадження та функціонування внутрішнього аудиту на авіаційних підприємствах в Україні. - C. 215-220.
 33. Фрунза С. А. Особливості управління інвестиційною діяльністю підприємств сільського господарства. - C. 220-227.
 34. Бухун Ю. В. Інвестиційні аспекти корпоратизації підприємств космічної галузі України. - C. 228-238.
 35. Гусарова М. Ю. Передумови створення туристського кластеру на Черкащині на основі конкурентних переваг регіону. - C. 238-245.
 36. Dorenska А. Methodical Approaches to Organisation of Making Administrative Decisions by Hazardous Profession Personnel. - C. 245-253.
 37. Економічна теорія та історія економічної думки

 38. Скловський І. 3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін . - C. 254-262.
 39. Інформація про авторів. - C. 263-268.
2015
Вип. 28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського