Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2015/27<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством. Міжнародні економічні відносини

 4. Бережнюк І. Г., Несторишен І. В., Булана В. В. Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту (ІCS/ECS) в ЄС. - C. 12-20.
 5. Педченко Н. С., Заворотній С. І. Узагальнення наукових підходів до розуміння сутності бюджетного потенціалу регіону. - C. 21-27.
 6. Семикіна М. В., Голбанос С. С. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи. - C. 28-35.
 7. Гай О. М., Захарова Є. Ю. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців. - C. 36-42.
 8. Демешок О. О. Напрями параметричної компенсації невизначеності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу. - C. 42-49.
 9. Дмитришин Б. В. Особливості розвитку та функціонування транснаціональних корпорацій ЄС в умовах глобалізації. - C. 49-58.
 10. Остапенко О. М. Стратегічний контролінг в системі управління авіаційним підприємством України. - C. 58-65.
 11. Подплєтній В. В. Державна фінансова підтримка розвитку малих підприємств. - C. 65-75.
 12. Руда Т. В. Розробка методичного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності митних органів України на основі інтегрального підходу. - C. 75-82.
 13. Туржанський В. А. Підхід до розробки інструментарію поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. - C. 83-88.
 14. Яковенко О. В. Теоретичні основи аналізу зовнішньоекономічної діяльності митними органами. - C. 89-94.
 15. Савіцька І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки. - C. 94-104.
 16. Козинець Г. О. Фінансове забезпечення розвитку інтелектуального капіталу. - C. 104-112.
 17. Економічна теорія та історія економічної думки

 18. Лантух І. В. Будівництво вітчизняної залізниці та розвиток її інфраструктури наприкінці ХІХ ст.. - C. 113-119.
 19. Орлик С. В. Механізм впровадження військового податку в Україні: досвід періоду Першої та Другої світових війн і сучасність. - C. 119-129.
 20. Яковенко Р. В., Бобочка Т. В., Линченко М. Д. "Людина економічна” та її еволюція. - C. 129-137.
 21. Економіка праці, соціальна економіка і політика

 22. Комарова О. А. Пріоритетні напрямки розвитку випереджаючої освіти в Україні. - C. 138-148.
 23. Семикіна М. В., Іщенко Н. А., Бугайова М. В. Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці. - C. 148-157.
 24. Абашина О. В. Аналіз результатів розбудови соціальної ринкової економіки в Україні. - C. 158-165.
 25. Бугайова М. В., Златопольська А. С. Аналіз сучасного стану трудоресурсного забезпечення Кіровоградського регіону в контексті реалізації стратегії соціально-економічного та інноваційного розвитку регіональної економіки. - C. 165-175.
 26. Грінка Т. І. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості вимог роботодавців до професійних знань і умінь робітників. - C. 176-185.
 27. Khachaturian O. Modern Methods of Analysis in Assessing and Forecasting Employment in Small Business in the Region. - C. 185-191.
 28. Фінанси і кредит

 29. Гуцалюк О. М. Система фінансового забезпечення технологій управління діяльністю комерційного банку. - C. 192-198.
 30. Магопець О. А., Босенко А. А. Генезис системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні. - C. 198-211.
 31. Облік, аналіз та аудит

 32. Бразілій Н. М., Шинкаренко О. М. Особливості здійснення товарообмінних операцій в сучасних економічних умовах. - C. 212-218.
 33. Демиденко С. Л. Методичні підходи до стратегічного аналізу показників фінансової звітності. - C. 218-225.
 34. Зюкова М. М. Становлення та сучасний стан бухгалтерського балансу. - C. 225-234.
 35. Лисенко А. М. Система нормативно-правового регулювання обліку та аудиту загальновиробничих витрат підприємства. - C. 234-245.
 36. Пугаченко О. Б. Організаційна структура системи матеріального забезпечення з метою інтеграції обліку з іншими функціями управління. - C. 246-255.
 37. Шелест В. С. Методичні положення аналізу використання нематеріальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств. - C. 255-268.
 38. Поддубна Н. М. Внутрішній контроль у роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації: особливості побудови та здійснення. - C. 268-277.
 39. Статистика, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 40. Дмитришин Б. В., Титаренко А. В. Використання сучасних інформаційних технологій в забезпеченні діяльності туристичної галузі. - C. 278-283.
 41. Кернасюк Ю. В. Автоматизація складання технологічних карт в рослинництві і прогнозування витрат. - C. 283-293.
 42. Ніколаєв І. В., Криворучко Н. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек. - C. 294-301.
 43. Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану і динаміки розвитку освітніх систем. - C. 301-308.
 44. Розвиток продуктивних сил та галузей. Економіка та управління підприємствами

 45. Станіславик О. В., Коваленко О. М. Ключові засади формування вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі. - C. 309-318.
 46. Бондар Ю. А., Арапов А. С. Необходимость формирования фонда накопления для предприятий. - C. 318-325.
 47. Чупріна М. О. Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України. - C. 325-332.
 48. Базалійська Н. П., Кравець С. А. Сучасні проблеми оплати праці в Україні в умовах кризи національної економіки. - C. 332-340.
 49. Замота О. Н. Сравнительная оценка затрат на использование автомобилей в современных условиях. - C. 341-346.
 50. Попель С. А. Побудова трирівневого механізму формування інноваційного потенціалу промислового підприємства. - C. 347-353.
 51. Інформація про авторів. - C. 354-362.
2015
Вип. 27
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter