Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2014/26<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством. Міжнародні економічні відносини

 4. Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Промислова політика зарубіжних країн. - C. 3-10.
 5. Жукова В. О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти. - C. 10-20.
 6. Котенко Т. М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти. - C. 21-26.
 7. Пальчевич Г. Т. Сучасні реалії та перспективні напрямки державного регулювання інноваційного розвитку підприємництва. - C. 26-33.
 8. Вінницька Т. В. Інноваційний потенціал національної економіки: сутність та структура. - C. 34-40.
 9. Лавренкова І. М. Основні засади та фактори державного регулювання економічної безпеки України. - C. 41-47.
 10. Руденко М. І. Система управління фінансовим забезпеченням автомобільного транспорту. - C. 48-56.
 11. Царенко І. О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики. - C. 56-66.
 12. Економіка праці, соціальна економіка і політика

 13. Ушенко Н. В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості. - C. 67-74.
 14. Бойченко В. С. Сучасний стан професійного навчання персоналу на підприємствах України. - C. 74-81.
 15. Гаркавенко Н. О. Регулювання зайнятості населення в інноваційній сфері як чинник підвищення рівня доходів. - C. 82-90.
 16. Калінін А. М. Особливості проведення співбесіди як методу професійного відбору персоналу в ринкових умовах. - C. 90-97.
 17. Сибірцев В. В. Структура та складові соціального капіталу суспільства. - C. 98-104.
 18. Tatiana Belyak Corporate Culture as the Instrument of Regulation of Labor and Social Relations. - C. 104-110.
 19. Galyna Volchkova Educational and Professional Staff Development Based on Social Capital Accumulation. - C. 110-118.
 20. Nadegda Goncharova Diagnostics of the Current Trends in the Employment Sphere of Ukraine. - C. 118-124.
 21. Nikolay Danevych Regulation of Employees' Competitiveness on the Basis of Activation of Social Partnership. - C. 124-132.
 22. Anastasia Zlatopolska Public Policy on the Labor Market in the Conditions of the Population Ageing. - C. 132-136.
 23. Olexsandra Petina Involvement of Youth Potential in Intellectual Labor. - C. 137-142.
 24. Рябоволик Т. Ф. Розробка та реалізація стратегії регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі національної економіки. - C. 142-150.
 25. Облік, аналіз та аудит

 26. Давидов Г. М., Петрик О. А. Аналіз практики організації національних систем аудиту в державах Європейського економічного простору. - C. 151-158.
 27. Зарудна Н. Я. Облікова політика пивоварного підприємства у сфері постачання. - C. 158-165.
 28. Колос Н. М. Особливості розподілу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. - C. 166-172.
 29. Кононенко Л. В., Кононенко С. О. Післядипломна освіта бухгалтерів в Україні: проблеми та перспективи. - C. 172-177.
 30. Кузьменко Г. І. Події після дати балансу, пов’язані з податковими відносинами підприємства: сутність, види та порядок розкриття. - C. 177-184.
 31. Лисенко А. М. Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання. - C. 184-192.
 32. Мірошник В. В., Цьома О. Ю., Орлик С. В. Достовірність фінансової звітності як імператив економічної безпеки суб’єктів господарювання. - C. 193-199.
 33. Острівна Л. В. Проблемні аспекти нарахування та сплати військового збору. - C. 200-207.
 34. Пугаченко О. Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз. - C. 207-215.
 35. Клименко Я. В. Афілійовані особи: походження терміну, критерії визначення й застосування у вітчизняній та міжнародній практиках. - C. 215-226.
 36. Поддубна Н. М. Товарні запаси роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації: економічна сутність та класифікація. - C. 226-232.
 37. Економічна теорія та історія економічної думки

 38. Горлов С. М. Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці. - C. 233-240.
 39. Boris Revchun The Historic Evolution of the Science of Management: Organization Management. - C. 240-248.
 40. Фінанси і кредит

 41. Василенко Д. В. Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України. - C. 249-254.
 42. Ніколаєва С. П., Пугаченко О. Б. Лізингова діяльність: історія виникнення та розвитку. - C. 255-265.
 43. Магопець О. А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "податкове стимулювання". - C. 265-273.
 44. Письменний В. В. Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України. - C. 273-281.
 45. Федосенко Л. В., Марченко Л. Н., Минчукова М. Э. Проблемы формирования ресурсной базы банковского сектора республики Беларусь. - C. 281-290.
 46. Шалімов В. В., Магопець С. О. Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України. - C. 291-299.
 47. Статистика, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 48. Дмитришин Б. В. Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на динаміку ВВП України. - C. 300-306.
 49. Кернасюк Ю. В. Інтелектуальний аналіз даних для навчання і практичного застосування в економіці. - C. 307-314.
 50. Розвиток продуктивних сил та галузей, економіка та управління підприємствами

 51. Жовновач Р. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу. - C. 315-322.
 52. Панченко М. О., Городецька Т. Б. Система менеджменту безпеки харчової продукції. - C. 322-326.
 53. Суворова І. М. Критерії оцінки конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств України. - C. 327-333.
 54. Банникова З. В., Федосенко Л. В. Система главных функций в модели управления инновационным потенциалом предприятия. - C. 333-340.
 55. Свідерська А. В. Дослідження зовнішньоторговельного напряму діяльності підприємств машинобудівної галузі Хмельниччини. - C. 341-347.
 56. Селезньова О. О. Система управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. - C. 348-355.
2014
Вип. 26
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського