Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2013/24<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ареф’єва О. В., Мягких І. М. Критерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств. - C. 3-8.
 4. Дмитришин Б. В., Гамалій В. Ф. Концептуальний підхід до моделювання продуктивності економічних систем на основі міжгалузевого балансу. - C. 8-15.
 5. Носачевская Е. А. Развитие научной деятельности региона: стратегический подход, экономическая эффективность. - C. 15-19.
 6. Рощина Н. В., Козеренко И. А. Факторы, влияющие на оптимизацию процесса складирования контейнеров на складах логистического центра. - C. 19-24.
 7. Яріш О. В., Дуда М. О. Моніторинг як складова управління різними сферами практичної діяльності. - C. 25-30.
 8. Ревчун Б. Г. Конвергенція макро - та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "Економікс". - C. 31-36.
 9. Гамалій В. Ф., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Реструктуризація суб’єктів реального сектору національної економіки. - C. 36-47.
 10. Зеленський М. В. Стратегічні аспекти організації аутсорсингу логістичних функцій машинобудівного підприємства. - C. 47-53.
 11. Любимов М. О. Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства. - C. 53-59.
 12. Соколов М. В., Кошик О. М., Фабрика І. В. ІРО як спосіб здійснення приватизації та постприватизаційного розвитку підприємств. - C. 60-67.
 13. Гамалій В. Ф., Вишневська В. А. Проблема вибору інвестиційного портфеля з врахуванням ризику. - C. 67-72.
 14. Журило І. В., Ситник І. В. Особливості формування життєвого циклу твердосплавної підгалузі кольорової металургії. - C. 72-76.
 15. Kovalenko S. The essential characteristics of the categories of "labour potential”, "labour potential of rural areas”. - C. 77-81.
 16. Козинець Г. О. Теоретико-методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом. - C. 81-88.
 17. Корман М. М. Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації. - C. 88-94.
 18. Куліш Н. В. Вплив інформаційного суспільства на формування молодіжної робочої сили. - C. 94-99.
 19. Lapteva A. Research of Concordance in Demand and Supply of Qualified Workforce in Ukraine. - C. 100-106.
 20. Немченко Т. А., Сторожук О. В. Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України. - C. 106-117.
 21. Nevdakha О. Innovative Reserves to Rising of Intellectual Labor Productivity in Ukraine. - C. 117-121.
 22. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури в контексті активізації інноваційної діяльності. - C. 122-129.
 23. Орлова А. А. Розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників: чинники та важелі впливу. - C. 130-137.
 24. Костромін Г. Т. Деякі питання підвищення ефективності функціонування підприємств через реструктуризацію. - C. 137-144.
 25. Продан І. О. Формування організаційно-інноваційної структури управління персоналом підприємства. - C. 145-152.
 26. Решитько Т. В., Шинкаренко А. В. Проблема зайнятості сільського населення у неформальному секторі економіки. - C. 152-158.
 27. Співак В. В. Моніторинг кадрового менеджменту: поняття, моделі, критерії оцінки та основні етапи проведення. - C. 158-165.
 28. Урсакій Ю. А. Підхід до оцінювання процесу управління конкурентоспроможністю підприємств. - C. 166-171.
 29. Hachaturyan E. Some aspects of socially-labor relations are in the small enterprise of the Kirovograd of region. - C. 172-176.
 30. Шалімова Н. С. Теоретичні засади формування вартості послуг робочої сили та її вплив на визначення природи заробітної плати. - C. 176-185.
 31. Яковенко Р. В. Людський капітал та людський потенціал. - C. 186-193.
 32. Yatsun O. Modern Approaches to Organization of Personnel Professional Development at Enterprise. - C. 194-201.
 33. Андрюшко А. К. Інноваційно-активні підприємства: сутність та фактори впливу на їх розвиток. - C. 201-206.
 34. Бондар Ю. А. Менеджмент в органах державної влади. - C. 206-212.
 35. Богданова О. В. Економічна суть, класифікація та джерела формування оборотних активів. - C. 212-216.
 36. Великий Ю. В. Інноваційність як засіб забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств. - C. 216-225.
 37. Жовновач Р. І. Інтегральне оцінювання рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств. - C. 226-231.
 38. Загреба І. Л. Податкове стимулювання розвитку підприємств. - C. 232-237.
 39. Давидов Г. М. Сучасні ідеї аудиту. - C. 238-247.
 40. Лук’яненко Л. І., Шелест В. С. Актуальні питання оцінки нематеріальних активів. - C. 248-257.
 41. Орлик С. В. Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини XIX – початку XX століття. - C. 257-264.
 42. Сатушева К. В. Формування системи стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства. - C. 265-272.
 43. Фоміна Т. В. Порядок оподаткування переробних підприємств та виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам. - C. 272-278.
 44. Шалімова Н. С. Взаємозв’язок процесів формування та оприлюднення фінансової звітності і якості аудиту. - C. 279-287.
 45. Кудина О. Н. Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости. - C. 288-297.
 46. Кузьменко Г. І., Струтинська О. М. Сутність податкового потенціалу як економічної категорії. - C. 297-307.
 47. Malakhovsky Y. Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region (part 2). - C. 307-314.
 48. Михайленко О. Г. Методичні рекомендації по здійсненню контролю якості аудиторських послуг. - C. 314-320.
 49. Педченко Н. С., Заворотній С. І. Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи. - C. 320-327.
 50. Березіна Л. М. Умови і параметри оптимізації споживчого ринку. - C. 327-332.
 51. Волот О. І. Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах харчової промисловості регіону. - C. 333-339.
 52. Пугаченко О. Б. Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань. - C. 340-348.
 53. Письменний В. В. Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід. - C. 349-355.
 54. Фільштейн Л. М. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. - C. 356-360.
 55. Лаврик У. В., Бондик К. Ю. Сучасні підходи до управління витратами промислових підприємств. - C. 360-369.
 56. Кладченко І. С. Фінансова рівновага як умова забезпечення збалансованого розвитку промислового підприємства. - C. 369-377.
2013
Вип. 24
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського