Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2012/21<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Фільштейн Л. М. Нагальна потреба значно поліпшити рівень організації праці. - C. 3-9.
 4. Евдокимов В. В., Кузнецова Е. В. Экономические, экологические и социальные составляющие развития стран СНГ в условиях рыночной трансформации. - C. 10-22.
 5. Комарова О. А. Пріоритетні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства. - C. 23-29.
 6. Пальчевич Г. Т. Інноваційні механізми розвитку людського капіталу. - C. 30-36.
 7. Липчанський В. О., Фільштейн М. В. Деякі питання боротьби з тіньовою економікою. - C. 37-39.
 8. Мохненко А. С. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств. - C. 40-45.
 9. Магопець О. А., Левченко А. О. Особливості підготовки кадрів на підприємствах в умовах формування економіки знань. - C. 46-50.
 10. Сочинська–Сибірцева І. М. Розвиток технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах. - C. 51-55.
 11. Легінькова Н. І., Левченко О. М. Професіональний потенціал як чинник розвитку національної економіки. - C. 56-62.
 12. Глевацька Н. М., Липчанський В. О. Особливості управління персоналом у кризовий період: рекомендації і модель антикризового управління. - C. 63-70.
 13. Сибірцев В. В. Дистанційний формат навчання персоналу підприємств. - C. 71-75.
 14. Фрунза С. А. Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку в Україні. - C. 76-85.
 15. Давидов Г. М., Шалімова Н. С. Моделювання мінімальної заробітної плати в системі економічних показників. - C. 86-97.
 16. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Напрями активізації розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні. - C. 98-105.
 17. Журавльов В. М. Процеси світової глобалізації у сільськогосподарському машинобудуванні. - C. 106-113.
 18. Салашенко Т. І. Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки. - C. 114-122.
 19. Рибалко-Рак Л. А., Панченко В. А. Використання інструментів управління якістю в роздрібному кооперативному торговельному підприємстві. - C. 123-129.
 20. Жовновач Р. І. Формування та розвиток виробничих механізмів забезпечення та підтримки конкурентоспроможності підприємства. - C. 130-135.
 21. Фадеева Ю. В. Машиностроительный комплекс Украины: проблемы и перспективы развития. - C. 136-139.
 22. Шелест О. В. Вдосконалення механізму санації неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. - C. 140-149.
 23. Волот О. І. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Чернігівської області. - C. 150-156.
 24. Немченко Т. А. Сучасний стан сільськогосподарського машинобудування України. - C. 157-162.
 25. Слабко Я. Я. Планування заходів підвищення ефективності управління персоналом на основі сформованої культури організації. - C. 163-168.
 26. Решитько Т. В., Шинкаренко А. В. Зайнятість та інвестиційні процеси в сільській місцевості. - C. 169-173.
 27. Жиляєва І. Ю. Визначення місця рекрутингу персоналу у системі управління персоналом підприємства. - C. 174-180.
 28. Ус М. І. Форми організації партнерської взаємодії. - C. 181-186.
 29. Давидов Г. М., Кузьменко Г. І. Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності. - C. 187-198.
 30. Ковальов А. І., Шелест О. В. Про міжнародну практику використання методик аналізу фінансового стану підприємства для встановлення загрози та запобіганню його банкрутства. - C. 199-206.
 31. Кришталь Т. М., Чубань В. С. Особливості фінансового забезпечення органів та підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України. - C. 207-216.
 32. Бондар-Підгурська О. В. Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку. - C. 217-223.
 33. Коваль Л. А., Романчук С. А., Фабрика І. В. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України. - C. 224-230.
 34. Наумік К. Г., Струпинська Н. В. Дослідження особливостей визначення результативності діяльності організації. - C. 231-236.
 35. Сидор І. П. Бюджетне регулювання економіки: дослідження сутності. - C. 237-243.
 36. Фільштейн Л. М., Грициєнко А. І. Характеристика банківської та казначейської системи виконання державного бюджету. - C. 244-247.
 37. Цадо Г. В. Оцінка значимості розвитку інноваційно-інвестиційних процесів для економічного зростання регіону. - C. 248-258.
 38. Явдак М. Ю. Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності. - C. 259-265.
 39. Бойченко В. С. Оцінка інноваційної складової інноваційно-активних підприємств Запорізького регіону. - C. 266-271.
 40. Шалімова Н. С. Причини виникнення та фундаментальні принципи аудиту з позицій моделі людини та проблеми конфлікту інтересів. - C. 272-281.
 41. Лисенко А. М., Білоус Н. В. Удосконалення організації обліку основних засобів та шляхи підвищення ефективності їх використання. - C. 282-287.
 42. Ревчун Б. Г. Про деякі аспекти застосування концепції "альтернативних витрат" у соціально-економічній компаративістиці. - C. 288-296.
 43. Ядранський Д. М. Облік праці на підприємствах різних сфер економічної діяльності. - C. 297-302.
 44. Тищенко С. В., Ярош С. В. Ефективне використання енергоресурсів на промислових підприємствах. - C. 303-307.
 45. Лисенко Ю. В. Основні підходи до управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі. - C. 308-314.
 46. Олініченко І. В. Економічна безпека регіонів та подолання загроз в сучасних умовах. - C. 315-319.
 47. Смирнов А. В. Сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений с методом анализа иерархий на примере выбора оптимального инвестиционного портфеля. - C. 320-326.
 48. Андрощук І. І. Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення. - C. 327-337.
 49. Зимовець В. В., Кошик О. М., Легінькова Н. І., Фабрика І. В. Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово-економічної кризи. - C. 338-346.
 50. Кушнір Л. Л. Національні проекти України: проблеми їх інституціонального та ресурсного забезпечення. - C. 347-354.
 51. Мірошник В. В. Метод документування в процесі організації збереження майна власників. - C. 355-360.
 52. Невесенко В. Д. Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні. - C. 361-367.
 53. Пронь Н. О. Проблемні аспекти організації документообігу на підприємствах. - C. 368-373.
 54. Півнєва О. В. Зайнятість фахівців з вищою освітою в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення. - C. 374-380.
 55. Попов В. М. Напрямки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. - C. 381-386.
2012
Вип. 21
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського