Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2011/20(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Кропівний В. М., Фільштейн Л. М. Збірник наукових праць КНТУ "Економічні науки" - літопис становлення та розвитку економіки України. - C. 3-4.
 4. Семикіна М. В. Інтелектуальний потенціал: проблеми ефективного управління. - C. 5-14.
 5. Магопець О. А. Теоретико-методологічні основи мотивації і стимулювання трудової діяльності. - C. 15-21.
 6. Малаховський Ю. В. Зведені рахунки вимірювання ефективності соціально-економічної діяльності. - C. 22-35.
 7. Абашина О. В. Дослідження факторів впливу на ефективність праці зайнятих у сучасній економіці України. - C. 36-46.
 8. Сторожук О. В. Сфера зайнятості: технолого-інноваційні аспекти. - C. 46-51.
 9. Липчанський В. О. Питання оптимізації сучасного механізму управління людськими ресурсами. - C. 51-56.
 10. Терон І. В. Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин. - C. 57-66.
 11. Бойко Е. Н. Высокотехнологический комплекс - основа инновационной модернизации экономики Украины. - C. 67-74.
 12. Лопушинська О. В. Концептуальні підходи до оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства. - C. 75-81.
 13. Заярнюк О. В. Зарубіжний досвід сприяння зайнятості інвалідів. - C. 81-86.
 14. Кіріченко О. В. Про склад факторів впливу на зростання продуктивності конкурентної праці. - C. 87-96.
 15. Савченко В. М., Смірнова І. В. Проблемні аспекти застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в умовах дії Податкового кодексу України. - C. 97-103.
 16. Пальчук О. В., Нечай Н. М. Професія "бухгалтер": історія та сучасність. - C. 104-108.
 17. Савченко В. М., Колос Н. М. Проблеми розвитку методології бухгалтерського обліку реалізації відносин власності. - C. 108-116.
 18. Шалімова Н. С. Основні напрямки регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві. - C. 117-127.
 19. Кулик В. А. Вплив облікової політики підприємства на результати аналізу фінансової звітності. - C. 127-132.
 20. Вишневська В. А. Визначення часових параметрів моделі процесу управління. - C. 133-137.
 21. Шалімов В. В. Податкові джерела формування доходної бази місцевих бюджетів. - C. 138-146.
 22. Гуцалюк О. М. Особливості розвитку технологій управління діяльністю підприємства. - C. 147-151.
 23. Хачатурян О. С. Регіональна інноваційна система і місце в ній малих інноваційних підприємств. - C. 152-156.
 24. Коваленко Т. В., Бегун А. П. Сертифікація бухгалтерів в Україні. - C. 157-162.
 25. Журавльов В. М. Колективізм і індивідуалізм як фактори формування корпоративних структур. - C. 162-170.
 26. Гавриленко О. Є. Проблеми обліку доходів підприємств міського транспорту та шляхи їх вирішення. - C. 170-179.
 27. Михайленко О. Г. Зарубіжний досвід формування системи контролю якості аудиторських послуг. - C. 180-186.
 28. Лисенко А. М. Теоретико-методологічні та організаційно-прикладні засади розвитку економічного аналізу в умовах інституційних змін. - C. 187-194.
 29. Пасєка С. Р. Теоретичні підходи до визначення категорії "соціально-трудовий потенціал регіону". - C. 194-200.
 30. Назаренко О. В., Волошина О. І. Організація системи внутрішнього контролю підприємства в умовах сільськогосподарського виробництва. - C. 201-206.
 31. Прохар Н. В. Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань. - C. 206-212.
 32. Панченко В. А. Управління організаціями та підприємствами торгівлі системи споживчої кооперації на засадах удосконалення торговельного обслуговування. - C. 213-219.
 33. Рибалко-Рак Л. А. Оцінка доцільності впровадження та розвитку системи управління якістю. - C. 220-228.
 34. Сиротенко Н. А. Звітність в умовах глобалізації. - C. 229-236.
 35. Орлик С. В. Проблеми визначення бази оподаткування для податку на нерухоме майно (XIX – початок XX ст. ). - C. 236-243.
 36. Пустовіт М. В. Концептуальні основи стратегії модернізації трудоресурсного забезпечення потреб економіки регіону. - C. 243-250.
 37. Андрощук І. І. Умови та порядок прийняття завдання з надання впевненості, яке не є аудитом чи оглядом фінансової звітності. - C. 250-260.
 38. Остафійчук С. М. Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу. - C. 261-267.
 39. Власенко В. А. Перспективні напрями удосконалення системи забезпечення господарської діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України. - C. 268-276.
 40. Глевацька Н. М. Вивчення зарубіжного досвіду у формуванні прибудинкових територій цілісних житлових комплексів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. - C. 276-284.
 41. Сисоліна Н. П., Кононенко Л. В., Сисоліна І. П. Інноваційний менеджмент та перспективи його розвитку. - C. 285-289.
 42. Гобир І. Б. Дослідження методів реформування природних монополій. - C. 289-294.
 43. Дяченко Ю. В. Еволюція концепції інтелектуального капіталу: досягнення й виклики. - C. 294-301.
 44. Бочарова Н. А., Верьовка Р. С. Розробка алгоритму визначення кризового стану автотранспортного підприємства. - C. 301-306.
 45. Vynogradova M. O. Responsibility of the entities of auditing activity in Ukraine. - C. 306-312.
 46. Ядранська О. В. Регіональний аспект формування кадрового потенціалу держави. - C. 312-319.
 47. Медведєва О. В., Мірзак Т. П. Еколого-економічні аспекти розвитку зеленого туризму на Кіровоградщині. - C. 319-324.
 48. Гаврилова Н. В. Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. - C. 324-330.
 49. Дзеверіна К. С. Роль інституціонального механізму реалізації державної власності в національній економіці. - C. 330-336.
 50. Корнєєва Т. С. До питання оцінки інвестування у матеріальні та нематеріальні активи основного капіталу. - C. 336-346.
2011
Вип. 20(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського