Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2011/20(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Кропівний В. М., Фільштейн Л. М. Збірник наукових праць КНТУ "Економічні науки" - літопис становлення та розвитку економіки України. - C. 3-4.
 4. Левченко А. О. Національна система кваліфікацій: актуальність та напрями формування в Україні. - C. 5-9.
 5. Штутман П. Л. Роль і місце бенчмаркінгу у сфері професійного розвитку персоналу підприємств. - C. 10-17.
 6. Миценко І. М. Глобальні виклики і трансформація геоекономічної політики України. - C. 17-27.
 7. Комарова О. А. Пріоритетні напрямки удосконалення державної освітньої політики. - C. 28-34.
 8. Зайченко В. В., Лаптєва А. В. Сучасний стан та напрями удосконалення системи професійно-технічної освіти в Україні. - C. 35-41.
 9. Простебі Л. І. Схема виникнення та поширення економічних коливань через глобальну фінансову систему. - C. 42-46.
 10. Пронь Н. О. Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень. - C. 47-52.
 11. Великий Ю. В. Механізм функціонування інноваційного підприємництва машинобудівних підприємств. - C. 53-57.
 12. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Підходи до удосконалення організаційних структур управління на промислових підприємствах і територіально-виробничих комплексах України. - C. 58-65.
 13. Чупріна М. О. Сутність та зміст базових категорійних понять теорій загального управління та управління стратегічним потенціалом. - C. 65-70.
 14. Кошик О. М., Легінькова Н. І., Фабрика І. В. Приватизація в Україні: ідеологія, реалізація, проблеми. - C. 71-81.
 15. Довгенко Я. О. Статистична оцінка тенденцій розвитку виробництва зернових та формування пропозиції. - C. 81-89.
 16. Жерибор Л. Л. Природні ресурси сільських територій як основа їх відтворення. - C. 89-94.
 17. Левченко О. М., Ковальов В. О. Модель інноваційного розвитку професіонального потенціалу: актуальність та напрями формування. - C. 94-101.
 18. Бондаренко І. С. Людський капітал та його місце в інноваційній економіці. - C. 102-113.
 19. Довгань Л. Є., Пермінова В. О. Роль компетенцій в системі управління персоналом. - C. 113-121.
 20. Мороз В. Є. Нормування праці робітників зайнятих на газо- та електрозварювальних роботах. - C. 121-125.
 21. Гамалій В. Ф., Осадча-Фіц Л. С., Ковальов В. О. Вплив людського фактору на визначення тарифної ставки в автомобільному страхуванні. - C. 126-131.
 22. Ядранський Д. М. Логіка розрахунку облікової вартості персоналу. - C. 132-139.
 23. Баранов В. В. Світовий досвід побудови ефективної системи оплати праці на підприємстві. - C. 139-145.
 24. Сафарова А. Т. Нормативно-правове забезпечення розрахунків з оплати праці на хлібопекарних підприємствах. - C. 146-151.
 25. Стежко Н. В. Світовий досвід формування та розвитку людського капіталу. - C. 151-160.
 26. Сухомлин М. О. Теоретичні та методологічні підходи до визначення безпеки людського розвитку. - C. 160-167.
 27. Кармазін В. А., Пермінова О. О. Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової стратегії підприємства. - C. 168-175.
 28. Орлова А. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності підготовки робітничих кадрів. - C. 176-179.
 29. Салига С. Я., Кучерова Г. Ю. Особливості тендерного ціноутворення на підприємствах машинобудівної галузі України. - C. 180-186.
 30. Верига Ю. А., Захарченко В. Ю., Карпенко Є. А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект. - C. 186-193.
 31. Баєва О. І. Економічне обґрунтування лізингових платежів. - C. 193-199.
 32. Писарчук О. В., Жулій С. В. Послідовність формування облікової політики бюджетної установи. - C. 199-204.
 33. Марченко Л. Н., Федосенко Л. В. Малый бизнес Беларуси: состояние и тенденции развития (на примере Гомельского региона). - C. 204-212.
 34. Іванов С. В. Планування та контроль реалізації інвестиційного проекту на основі управління змінами. - C. 212-219.
 35. Костромін Г. Т., Корнєєва Т. С. Конкурентоспроможність підприємств: шляхи підвищення. - C. 220-227.
 36. Пугаченко О. Б. Завдання обліку в сучасних умовах господарювання. - C. 227-234.
 37. Фоміна Т. В., Фомін В. С. Концептуальні засади організації внутрішнього контролю. - C. 234-242.
 38. Шелковникова О. В. Податкові різниці у розрізі витрат як основа формування прибутку до оподаткування. - C. 243-253.
 39. Черновол О. М. Особливості формування собівартості на підприємствах олійножирової промисловості. - C. 253-258.
 40. Назарова Г. Б. Основні принципи формування доходів підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. - C. 259-268.
 41. Савченко В. М. Особливості застосування оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності. - C. 269-273.
 42. Меліхова Т. О. Формування інформаційної безпеки підприємства на основі документування обліку запасів. - C. 274-282.
 43. Берднікова Т. М. Еволюція розвитку обліку і аналізу фінансових результатів. - C. 283-290.
 44. Колупаєва І. В. Про необхідність організації податкового менеджменту на підприємстві. - C. 291-295.
 45. Дем’янчук М. А. Удосконалення понятійного апарату визначення терміну "інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства”. - C. 296-301.
 46. Стахно Н. Д. Оценка внешних и внутренних факторных воздействий на финансовый потенциал предприятий рекреационного комплекса. - C. 301-306.
 47. Флегантова А. Л. Сучасні підходи до класифікації інвестицій. - C. 306-310.
 48. Мартинова Т. О. Особливості фінансування освіти та охорони здоров'я в Україні і за кордоном. - C. 310-316.
 49. Ніколаєва С. П. Сутність, прийоми та методи аналізу фінансового стану підприємств. - C. 317-324.
 50. Дяченко Н. М. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах. - C. 325-329.
 51. Письменна М. С. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту у запобіганні ризикам банківської діяльності. - C. 330-336.
 52. Кузьменко Г. І. Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. - C. 337-344.
 53. Serdiuk L. V., Serdiukova O. I., Tarasova L. K. Motivational factors for foreign investors in the banking sector of Ukraine. - C. 345-349.
 54. Савченко В. М., Кононенко Л. В., Бегун А. П. Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера. - C. 350-354.
 55. Serdiuk L. V., Kylbawna O. M., Savorona A. A. Improving of the organizational structure in the bank’s internal control and it’s effectiveness. - C. 355-359.
 56. Назаренко І. М., Орєхова А. І. "Дью ділідженс": сутність, призначення та послідовність проведення. - C. 360-366.
 57. Шапошников К. С. Електронні комунікації сучасних бізнес-структур: проблеми побудови корпоративних мереж. - C. 367-371.
 58. Русіна Н. В. Використання програмного забезпечення в аудиті. - C. 372-376.
 59. Частоколенко-Дрент И. П., Частоколенко П. П. Минимизация пожарного риска как фактор достижения устойчивого развития субъекта хозяйственной деятельности. - C. 377-383.
 60. Фільштейн Л. М., Гохголеринт Н. Л. Проблемні питання фінансування галузі охорони здоров'я. - C. 384-388.
 61. Даниленко-Кульчицька В. А. Особливості розвитку міжнародного туризму в світі. - C. 388-392.
2011
Вип. 20(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського