Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2011/19<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Фільштейн Л. М., Малаховський Ю. В., Глух В. М. Використання сучасних методів управління економічною діяльністю підрозділів підприємства. - C. 3-9.
 4. Комарова О. А. Теоретичні основи дослідження економічної природи освітнього потенціалу. - C. 9-15.
 5. Левченко О. М. Економічна категорія "професіональний потенціал”: актуальність впровадження у контексті формування інноваційної моделі національної економіки. - C. 16-23.
 6. Салига К. С. Розвиток теорії інвестування інноваційної діяльності підприємств. - C. 23-32.
 7. Сазонець І. Л., Лещенко М. М. Холдинги в міжнародних злиттях та поглинаннях. - C. 32-38.
 8. Палига Є. М., Яремик Х. Я., Скворцов І. Б. Основні проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів. - C. 38-44.
 9. Корінєв В. Л. Роль реінжинірингу в підвищенні ефективності підприємницької діяльності підприємства. - C. 45-50.
 10. Ревчун Б. Г. Історія виникнення та розвитку макроекономічної науки. - C. 51-58.
 11. Яковенко Р. В. Соціально-економічні погляди Тараса Шевченка та їх значення для сьогодення. - C. 58-63.
 12. Костромін Г. Т., Савченко В. М. Особливості структурних трансформацій та зміни пріоритетів розвитку виробничої та соціальної інфраструктур в регіонах України. - C. 64-73.
 13. Фільштейн Л. М., Пальчевич Г. Т. Сільські регіони України та їх соціально-економічний розвиток. - C. 73-77.
 14. Ходико Д. І. Галузеві СО2-індикатори як показники міжнародної конкурентоспроможності металургійної промисловості. - C. 77-83.
 15. Невесенко В. Д. Науково-методичні засади сталого розвитку сільського господарства. - C. 83-90.
 16. Осадчий О. Д. Провідні форми міжкорпоративного співробітництва. - C. 90-95.
 17. Гришина Л. О., Єфімова Г. В., Гришина Н. В. Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку. - C. 95-101.
 18. Пєрєвєрзєв В. І., Козачкова В. В. Економічна безпека АПК. - C. 102-106.
 19. Жовновач Р. І. Теоретико-методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств. - C. 106-114.
 20. Великий Ю. В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування. - C. 114-120.
 21. Полтавець М. М., Журило І. В. Класифікація процесів енергетичного забезпечення промислового підприємства. - C. 121-126.
 22. Левченко О. М., Жукова В. О. Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки. - C. 127-131.
 23. Оливко О. А. Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період. - C. 132-136.
 24. Решитько Т. В. Проблема розширення сфери зайнятості сільського населення. - C. 136-138.
 25. Стародубцев В. В., Колос Ю. Ю., Шалімова Н. С., Магопець О. А. Розвиток соціально-трудового потенціалу як стратегічна мета. - C. 139-144.
 26. Нагара М. Б. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах. - C. 144-150.
 27. Сторожук О. В., Давидов Г. М. Структурні трансформації сфери зайнятості Кіровоградської області: проблеми та шляхи вирішення. - C. 150-155.
 28. Пермінова С. О., Пермінова В. О. Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства. - C. 156-162.
 29. Насипайко Д. С., Резніченко О. О., Давидов Г. М., Магопець О. А. Моделювання відтворення людського капіталу. - C. 162-169.
 30. Куліш Н. В. Проблеми та наслідки молодіжного безробіття. - C. 169-176.
 31. Янішевська А. В., Ляшенко Н. В., Шалімова Н. С. Регіональні особливості гендерного розвитку Кіровоградської області. - C. 176-182.
 32. Урсакій Ю. А. Еволюція феномену бідності у країнах пострадянського простору. - C. 183-188.
 33. Пустовіт М. В. Cоціально-економічна оцінка трудоресурсного потенціалу Кіровоградського регіону. - C. 189-195.
 34. Збаржевецька Л. Д., Буряк В. О., Ляшко В. І. Оплата праці як один з основних факторів забезпечення високої якості життя персоналу підприємства. - C. 196-202.
 35. Романюк Л. М., Давидов Г. М. Взаємозв’язок конкурентної стратегії із персонал-стратегією як реалізація конкурентних переваг. - C. 202-207.
 36. Заярнюк О. В., Шалімова Н. С. Регіональні асиметрії зайнятості інвалідів в Україні. - C. 207-212.
 37. Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки. - C. 213-218.
 38. Нерубайська Н. І., Ткаченко Р. В., Витоптова В. А. Тарифікація робіт на молокопереробних підприємствах – складова удосконалення оплати праці. - C. 219-223.
 39. Барський Ю. М., Зінчук Ю. М. Теорія бюджетного стимулювання регіонального розвитку. - C. 223-230.
 40. Папуша Н. С. Фінансова безпека особи: генезис. - C. 230-234.
 41. Карась П. М., Гришина Л. О., Кондратьєва В. Ф. Вдосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств машинобудування. - C. 235-241.
 42. Гаврилова Н. В. Методи стабілізації грошової маси в обігу. - C. 241-246.
 43. Журавльов В. М. Формування корпоративного капіталу в економіці України. - C. 246-252.
 44. Іщенко Н. А. Організація бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві. - C. 253-257.
 45. Азаренков Г. Ф. Аналіз можливостей впровадження аутсорсингу в установах охорони здоров’я. - C. 257-261.
 46. Коцюрубенко Г. М. Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України. - C. 262-269.
 47. Крот Ю. М. Аудиторська перевірка довгострокових активів: практика та перспективи. - C. 269-275.
 48. Савченко В. М., Кононенко Л. В., Кононенко С. О. Професійне спрямування при формуванні знань з охорони праці у підготовці спеціалістів та магістрів за напрямом "Бухгалтерський облік та аудит". - C. 276-281.
 49. Шип В. Ю. Визнання та оцінка безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та податкового кодексу України. - C. 281-285.
 50. Писарчук О. В., Марачевська А. В. Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва. - C. 285-291.
 51. Холявко Н. І. Аналіз та оцінка тенденцій інноваційного розвитку України. - C. 291-296.
 52. Панченко О. П. Вітчизняна кооперативна періодика як ефективний комунікаційний канал у зв'язках кооперативних організацій з їх маркетинговим мікросередовищем (кінець XIX - початок XX ст. ). - C. 297-302.
 53. Гончар Т. І., Тегляй О. М. Привабливість галузі свинарства в Україні для інвестиційних ресурсів. - C. 302-308.
 54. Витоптова В. А., Бондаренко Н. А. Напрями підвищення ефективності виробництва ріпаку. - C. 308-315.
 55. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Особливості розвитку технопарків в Україні. - C. 315-322.
 56. Рибалко-Рак Л. А. Інформаційне забезпечення управління якістю у торгівлі системи споживчої кооперації: сучасний стан і характеристика. - C. 323-331.
 57. Панченко В. А. Матеріально-технічна підсистема як складова системи показників діагностики управління якістю торговельного обслуговування в системі споживчої кооперації. - C. 331-338.
 58. Василенко Ю. О., Касюкіна Ю. П. Ефективність виробництва свинини в Степовій зоні України. - C. 339-343.
 59. Тягун О. С. Особливості впровадження системи управління якістю молочної продукції. - C. 344-349.
 60. Пальчук О. В., Гуцалюк О. М. Підходи до визначення поняття "технологія управління" діяльністю підприємства. - C. 349-355.
 61. Чубань В. С. Кореляційно-регресійний аналіз цін продукції сільського господарства на товарних біржах. - C. 355-360.
 62. Богоявленська Ю. В., Мельник А. С. Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку. - C. 361-367.
 63. Панченко В. А. Організація процесу формування стандартів торговельного обслуговування для підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації. - C. 368-375.
 64. Філіна С. В. Генезис проблеми процесного підходу у торговельному менеджменті системи споживчої кооперації. - C. 376-380.
 65. Дудатій Л. М., Магопець О. А. Особливості використання безтарифної системи оплати праці на підприємствах. - C. 381-385.
 66. Серебренніков Б. С., Петрова К. Г. Аналіз впливу економічної кризи на процеси електроспоживання на регіональних ринках. - C. 386-394.
 67. Рубан В. М., Пустовіт М. В. Гендерні особливості використання трудового потенціалу регіону. - C. 394-404.
 68. Хачатурян О. С., Пальчевич Г. Т. Про необхідність системного підходу до оцінки зайнятості у малому підприємництві регіону. - C. 405-411.
2011
Вип. 19
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського