Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2010/18(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гамалій В. Ф., Ніколаєв І. В. Проблеми впровадження інформаційних систем управління підприємствами ERP-класу в навчальний процес. - C. 3-8.
 4. Гонта О. І. Розвиток інтелектуального потенціалу населення України на основі інтернаціоналізації системи вищої освіти. - C. 9-14.
 5. Лахтіонова Л. А. Наявність власних оборотних джерел фінансування– абсолютний показник фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому фінансовому аналізі. - C. 14-22.
 6. Савченко В. М., Колос Н. М. Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку. - C. 23-26.
 7. Савченко В. М., Кононенко Л. В., Крячко В. Г. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління. - C. 27-33.
 8. Пальчевич Г. Т. Державна підтримка фінансового забезпечення інноваційної сфери. - C. 33-39.
 9. Андрощук І. І. Зміст, види та порядок підготовки висновку з надання впевненості. - C. 39-48.
 10. Блащук-Дев’яткіна Н. З., Петик Л. О. Управління активами в умовах банківської кризи. - C. 49-54.
 11. Бегун А. П., Латій О. В. Інформаційне забезпечення управління витратами збутової діяльності хлібозаготівельних підприємств. - C. 54-58.
 12. Велігурська Р. Наукові передумови формування механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. - C. 58-63.
 13. Виноградова М. О. Внутрішній аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку. - C. 63-70.
 14. Годорожа С. П., Михайлович В. А. Мотивація самостійної навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей. - C. 71-75.
 15. Головченко Н. Ю., Головченко О. О. Сучасні вимоги щодо достовірності та повноти облікової інформації про житловий фонд. - C. 75-79.
 16. Головченко Н. Ю., Головченко О. О. Удосконалення первинної документації з обліку житлового фонду. - C. 80-85.
 17. Дмитришин Б. В. Дослідження продуктивності сучасних економічних систем на основі моделей міжгалузевого балансу. - C. 85-92.
 18. Дяченко Н. М. Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством. - C. 92-97.
 19. Загреба М. М. Підхід до формування системи показників діагностики кризового фінансового стану підприємства. - C. 97-104.
 20. Зимовець В. В., Кошик О. М., Легінькова Н. І. Фінансові ризики зростання безробіття в Україні та заходи по їх нейтралізації. - C. 104-111.
 21. Коваленко А. Г., Малашенко Ю. А., Князєва О. О. ПДВ у системі оподаткування: історичний аспект становлення та розвитку. - C. 111-116.
 22. Коваль Л. А., Романчук С. А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки. - C. 117-122.
 23. Кузьменко Г. І. Облікова політика підприємства як один з інструментів оптимізації оподаткування. - C. 123-129.
 24. Лещук В. П. Регулювання створення та діяльності фінансово-промислових груп. - C. 129-134.
 25. Ляшенко Н. В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід. - C. 134-140.
 26. Магопець О. А. Формування податкової політики на основі використання механізму податкового адміністрування. - C. 140-146.
 27. Михайленко О. Г. Місце аудиту в системі національного фінансового контролю. - C. 146-151.
 28. Назарова Г. Б. Організаційно-методичні аспекти аудиту аптечних закладів. - C. 152-159.
 29. Ночовна Ю. О. Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи. - C. 159-166.
 30. Олексієнко А. О. Підходи до формування альтернативних стратегій розвитку фермерських господарств на прикладі Кіровоградської області. - C. 167-173.
 31. Олійник А. А. Аграрні підприємства як специфічний об’єкт регулювання: історичний та закордонний аспекти. - C. 174-178.
 32. Орищенко М. М. Організаційний аспект аудиторської перевірки резервів капіталу торговельного підприємства. - C. 178-185.
 33. Петренко Л. М. Теоретичні основи дослідження поняття "ділова активність". - C. 185-189.
 34. Писарчук О. В., Ковальова I. B. Особливості формування облікової політики бюджетних установ. - C. 189-195.
 35. Подплєтній В. В. Банківське кредитування аграрних підприємств. - C. 195-201.
 36. Пугаченко О. Б. Класифікація запасів. - C. 201-214.
 37. Руденко М. І. Методика оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства та оптимізація їх структури. - C. 214-219.
 38. Русіна Н. В. Особливості організації внутрішнього аудиту в корпоративному секторі. - C. 220-224.
 39. Ткачова Ю. О. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграції. - C. 224-228.
 40. Фоміна Т. В. Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів. - C. 228-233.
 41. Фрунза С. А. Особливості залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. - C. 234-240.
 42. Черновол О. М. Особливості побудови обліку витрат на виробництво на підприємствах олійножирової промисловості. - C. 240-246.
 43. Чернявська Т. А. Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності. - C. 247-252.
 44. Шалімова Н. С. Забезпечення інформаційної прозорості діяльності публічних акціонерних товариств як суб’єктів публічних (суспільних) інтересів. - C. 253-263.
 45. Юрченко О. В. Проблеми управління соціальними витратами підприємства. - C. 264-270.
 46. Винник О. В. Оплата праці в контексті мотивації працюючого населення до ефективної зайнятості. - C. 271-278.
 47. Давидов Г. М., Давидов І. Г. Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення. - C. 279-285.
2010
Вип. 18(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського