Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2010/18(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Князева Е. А. Научно-прикладные подходы к тарифообразованию на общедоступные телекоммуникационные услуги. - C. 3-8.
 4. Тарасюк Г. М., Щехорський А. Й. Моделі оперативного планування продуктових програм. - C. 9-16.
 5. Рева О. М., Амірсеідова Л. М., Павлів О. Б., Гусейнова Н. Н. Критерій Севиджа у вдосконаленні моделей ефектів/дефектів ризику інвестиційних рішень. - C. 17-22.
 6. Пальчевич Г. Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення. - C. 23-28.
 7. Рудейчук С. В., Перевозова І. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: облікове забезпечення. - C. 29-35.
 8. Олексієнко А. О. Політика державної підтримки сільського господарства в умовах СОТ. - C. 36-41.
 9. Рева О. М., Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі запровадження інформаційних систем та технологій. - C. 42-47.
 10. Даневич М. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. - C. 48-54.
 11. Вигівська І. М. Проблеми трактування понять "фонд”, "резерв”, "оціночний резерв”, "регулятив”, "забезпечення”. - C. 55-61.
 12. Сторожук О. В., Заярнюк О. В. Контролінг як інструмент управління підприємством. - C. 62-67.
 13. Рибалко-Рак Л. А., Панченко В. А. Напрями ідентифікації процесів при формуванні процесної моделі управління у торгівлі споживчої кооперації. - C. 67-76.
 14. Панченко В. А., Михайлов О. В. Моніторинг якості торгівельного обслуговування: теоретичні та практичні підходи. - C. 76-84.
 15. Алькема В. Г. Ступінь задоволення попиту як індикатор економічної безпеки логістичних утворень. - C. 84-93.
 16. Чубань В. С. Моделювання процесу ціноутворення на продукцію сільського господарства за допомогою нечіткої логіки та нейронних мереж. - C. 94-100.
 17. Петренко Л. М. Оцінка та напрямки покращення ділової активності підприємства. - C. 101-105.
 18. Семикіна М. В., Бевз З. В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників. - C. 106-115.
 19. Баранов В. В. Сучасні питання щодо удосконалення організаційної структури управління підприємства. - C. 115-120.
 20. Кіріченко О. П. Основні завдання та напрями вдосконалення організації праці на машинобудівному підприємстві. - C. 121-125.
 21. Сінокоп Д. С. Проблеми та напрямки реформування оплати праці працівників бюджетної сфери. - C. 126-129.
 22. Тітенко Л. В. Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу. - C. 130-135.
 23. Скалюк Р. В. Cутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств. - C. 135-141.
 24. Орлов І. В. Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз дисертаційних робіт. - C. 141-146.
 25. Сметанко О. В. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України. - C. 146-152.
 26. Орлик С. В. Оподаткування нерухомого майна (історичний аспкт). - C. 153-160.
 27. Дорошенко О. О. Інформаційне забезпечення контролю господарської діяльності бюджетних установ. - C. 160-164.
 28. Яшан Ю. В. Вплив амортизаційної політики держави на відтворення основних фондів підприємства. - C. 165-170.
 29. Овсій О. Д. Удосконалення обліку в ОСББ при дольовому фінансуванні робіт по відновленню житлового будинку. - C. 170-176.
 30. Фрунза С. А. Методичні основи формування стратегії управління інвестиційною діяльністю агропромислових підприємств. - C. 176-182.
 31. Бочарова Л. Д., Гуліна Т. В., Серебреннікова Л. М., Троян Я. А. Дослідження тенденції зміни попиту на роздрібному ринку електроенергії для планування маркетингової діяльності енергопостачальних компаній. - C. 183-186.
 32. Рапіцький Т. І. Концептуальні засади стратегічного управління розвитком трудового потенціалу України. - C. 187-192.
 33. Костромін Г. Т., Михайлович В. А. Cільські території регіону: проблеми розвитку соціальної інфраструктури. - C. 193-200.
 34. Пермінова С. О., Пермінова О. О. Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності. - C. 201-206.
 35. Кернасюк Ю. В. Вплив традиційної і біоенергетичної технології використання гною на економічну ефективність виробництва м’яса великої рогатої худоби. - C. 207-214.
 36. Витоптова В. А., Бондаренко Н. А. Еколого-економічні особливості крапельного зрошення. - C. 214-219.
 37. Гончар Т. І., Тегляй О. М. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, як основа підвищення ефективності галузі. - C. 220-225.
 38. Пєрєвєрзєв В. І. Тенденції та напрямки розвитку матеріально-технічного забезпечення галузі рослинництва в Україні. - C. 226-232.
 39. Мартинова Т. О. Суб’єкти та джерела забезпечення соціально-культурних послуг. - C. 233-239.
 40. Яцкова О. М. Класифікація водогосподарського комплексу як суб’єкта природної монополії. - C. 239-243.
 41. Вашай Ю. В. Інструментарій дослідження економічної безпеки: макроекономічний аспект. - C. 244-247.
 42. Гораль Л. Т. Обґрунтування необхідності проведення технічної реструктуризації газотранспортної галузі. - C. 248-255.
 43. Збаржевецька Л. Д., Самсонова К. В. Гендерна рівність у сфері праці. - C. 255-262.
 44. Зелінська Г. О. Еволюція теорій освітнього менеджменту та їх розвиток в умовах українського середовища. - C. 262-267.
 45. Рубан В. М., Пустовіт М. В. Медико-демографічні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу Кіровоградської області. - C. 268-275.
 46. Невесенко В. Д. Проблеми сталого розвитку світової економіки в умовах екологічних викликів. - C. 275-281.
 47. Гонта О. І. Сутність та напрями формування політики транснаціоналізації економіки регіонів України. - C. 282-290.
 48. Подплєтній В. В. Вдосконалення банківської діяльності в контексті особливостей функціонування банківських систем європейських країн. - C. 291-297.
 49. Боримська К. П. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової політики Підприємства. - C. 298-305.
 50. Євтухова С. М. Параметральна оцінка розробки та впровадження стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості Херсонської області. - C. 305-312.
 51. Бондар Н. М. Світовий досвід управління розвитком транспортної галузі. - C. 312-318.
 52. Семениченко Ю. К. Організаційна побудова аналітичного процесу в банках. - C. 319-325.
 53. Федорович І. В. Результати дослідження впливу чинників на аварійність лінійної частини газопроводів. - C. 326-331.
 54. Орєхова А. І., Курило А. О. Економетричне моделювання залежності фінансового результату діяльності сільськогосподарських підприємств від розміру оборотного капіталу. - C. 331-337.
 55. Жилінська Л. О. Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. - C. 337-343.
 56. Жовновач Р. І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. - C. 344-351.
 57. Мороз В. Є. Вивчення затрат робочого часу хронометражем. - C. 352-358.
 58. Семенов А. Г., Шарко А. І. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу підприємства. - C. 358-365.
 59. Грінка Т. І. Модернізація сфери зайнятості промисловості Кіровоградщини в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку. - C. 366-374.
 60. Гребінчук О. М. Організація потокового виробництва на машинобудівному підприємстві. - C. 375-380.
 61. Коцюрба О. Ю. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства. - C. 380-386.
 62. Гончар Т. І. Дослідження впливу умов виробництва на собівартість свинини в агроформуваннях Степового регіону. - C. 386-391.
 63. Котенко Т. М. Проблеми й перспективи розвитку фондових бірж в Україні. - C. 392-395.
2010
Вип. 18(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського