Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2010/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Фільштейн Л. М. Знову до питання державного регулювання створення нової вартості. - C. 3-9.
 4. Павлюк К. В., Павлюк С. М. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. - C. 10-19.
 5. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Стойко І. І. Економічна конституція України (інституційні засади основного економічного закону держави). - C. 20-26.
 6. Пісьмаченко Л. М., Павлова Г. Є., Юрченко С. В. Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання. - C. 27-30.
 7. Мирненко В. И., Миценко И. М., Дьяченко О. В. Трактовка объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях. - C. 31-35.
 8. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. - C. 36-41.
 9. Абашина О. В. Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу. - C. 42-52.
 10. Пріб К. А. Підходи до оцінювання економічних криз в антикризовому регулюванні сільського господарства. - C. 53-58.
 11. Пермінова С. О., Пермінова В. О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку. - C. 59-66.
 12. Шапошников К. С. Телеологічні підходи до корпоративного управління: творчість та креативність. - C. 67-70.
 13. Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств. - C. 71-76.
 14. Качан Н. С. Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект. - C. 77-83.
 15. Фільштейн Л. М. Впровадження системи управління якістю у органи місцевого самоврядування. - C. 84-86.
 16. Насипайко Д. С. Передумови формування ідеї людського капіталу. - C. 87-92.
 17. Фатенок-Ткачук А. О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. - C. 93-100.
 18. Фрунза С. А. Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки. - C. 101-107.
 19. Гринчук В. Г., Чернишев В. Г., Рябая Г. К. Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту. - C. 108-112.
 20. Гунько В. І. Резерви ефективного використання інтелектуального потенціалу зайнятого населення. - C. 113-117.
 21. Наумова О. О. Аналіз зовнішніх чинників інноваційної діяльності персоналу вітчизняних підприємств. - C. 118-124.
 22. Волосковець Н. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки. - C. 125-130.
 23. Рябоволик Т. Ф. Генезис трансформації змісту категорії зайнятості в умовах розвитку сучасних ринкових відносин. - C. 131-137.
 24. Кареліна О. Ю. Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства. - C. 138-144.
 25. Ярошевська О. В. Резерви поліпшення основних техніко–економічних показників діяльності підприємства. - C. 145152.
 26. Ридзевська О. В. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційний розвиток Кіровоградської області. - C. 153-158.
 27. Штутман П. Л. Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств. - C. 159-163.
 28. Кернасюк Ю. В. Науково-методологічні підходи до визначення собівартості виробництва та економічної ефективності продукції біоенергетичної утилізації гною. - C. 164-171.
 29. Мороз В. Є. Вивчення затрат часу методом "моментних спостережень”. - C. 172-177.
 30. Баранов В. В. Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві. - C. 178-182.
 31. Глевацька Н. М. Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення. - C. 183-191.
 32. Заярнюк О. В. Методи оцінки регіональних відмінностей стимулювання зайнятості інвалідів. - C. 192-198.
 33. Кондрацька О. В. Застосування методу організаційного розвитку для побудови еволюційної моделі формування довгострокового попиту на працю. - C. 199-204.
 34. Кравченко В. П., Кравченко В. І. Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника. - C. 205-209.
 35. Іщенко Н. А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства. - C. 210-214.
 36. Даниленко С. М. Аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні. - C. 215-223.
 37. Грапко Н. В. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні фінансами підприємств. - C. 224-234.
 38. Попова С. П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів. - C. 235-240.
 39. Мартинова Т. О. Удосконалення діючих механізмів фінансового забезпечення соціально-культурної сфери. - C. 241-247.
 40. Меліхова Т. О. Удосконалення методів аналізу податкового навантаження господарської діяльності підприємств. - C. 248-255.
 41. Діордіца С. Г. До питання про адекватність інформаційної моделі обліку витрат. - C. 256-261.
 42. Писарчук О. В., Струкова I. B. Місце аутсорсінгових та консалтингових компаній в організації обліку. - C. 262-266.
 43. Шелковникова О. В. Аудит витрат підприємства як складова внутрішньофірмових стандартів. - C. 267-279.
 44. Бондар Ю. А. Застосування принципів внутрішнього аудиту в роботі органів Пенсійного фонду України. - C. 280-283.
 45. Волошина С. В. Механізм утворення економічних втрат ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг” від надходження неякісної сировини у доменне виробництво. - C. 284-292.
 46. Висока О. Є. Економічна сутність прибутку та концепції його формування. - C. 293-299.
 47. Аулін В. В., Голуб Д. В. Оцінка потенційного попиту на транспортні послуги та фактичної рухливості населення міста на основі соціологічно-маркетингового дослідження. - C. 300-307.
 48. Аулін В. В., Замота О. М. Вплив системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів на собівартість вантажних перевезень. - C. 308-315.
 49. Сторожук О. В. Інтелектуальні ресурси Кіровоградського регіону: можливі шляхи поліпшення їх використання. - C. 316-321.
 50. Бурлака Ю. М. Фінансова санація сільськогосподарських підприємств: методологічний та регіональний аспекти. - C. 322-327.
 51. Чернишова А. О., Немченко Т. А. Деякі аспекти корпоративної культури організації. - C. 328-330.
 52. Журавльов В. М. Взаємозв’язок типів менеджменту та корпоративної культури. - C. 331-336.
 53. Півень А. О. Шляхи забезпечення соціально-економічної захищеності працівників аварійно-рятувальних служб. - C. 337-343.
 54. Жукова В. О. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців. - C. 344-349.
 55. Яковенко Р. В. Людський потенціал. Військово-економічний аспект. - C. 350-360.
 56. Думанська В. П. Механізм поліпшення демографічної ситуації інструментами освітньої політики. - C. 361-366.
 57. Красномовець В. А. Людський розвиток осіб з інвалідністю в Україні: оцінка стану забезпечення. - C. 367-373.
 58. Шапран Д. О. Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій. - C. 374-378.
 59. Плинокос Д. Д. Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України. - C. 379-382.
 60. Суркова Г. П. Стан та напрями поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою. - C. 383-386.
 61. Левчинський Д. Л. Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду. - C. 387-392.
 62. Щеглова О. Ю. Методологічні проблеми та тенденції розвитку житлового фонду в Україні на державному та регіональному рівнях. - C. 393-400.
 63. Довгенко Я. О. Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту. - C. 401-407.
 64. Мірошник В. В. Податкова реформа в Україні в контексті євроінтеграції. - C. 408-415.
 65. Гребінчук О. М. Інформаційне забезпечення системи оперативного управління потоковим виробництвом на машинобудівному підприємстві. - C. 416-421.
 66. Романюк Л. М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом. - C. 422-429.
 67. Олексієнко А. О. Практика застосування фіксованого сільськогосподарського податку як одного з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва. - C. 430-433.
 68. Кравченко В. В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання. - C. 434-437.
 69. Яковенко Р. В., Козенко Р. О. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу. - C. 438-446.
 70. Яковенко Р. В., Пугаченко А. С. Прикладні проблеми ринку праці України. - C. 447-451.
 71. Білан В. І. Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України. - C. 452-456.
 72. Семикіна М. В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання. - C. 457-463.
 73. Синякова К. М. Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання. - C. 464-468.
 74. Назарова Г. Б. Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. - C. 469-478.
 75. Рецензія. - C. 479.
2010
Вип. 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського