Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2009/16(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кіровоград. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Семикіна М. В. Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи. - C. 3-10.
 4. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Паляниця В. А., Мельник Л. М. Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту). - C. 11-14.
 5. Костромін Г. Т. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону: проблеми, шляхи вирішення. - C. 15-20.
 6. Ревчун Б. Г. Роль і функції держави в розбудові сучасного креативного суспільства. - C. 21-29.
 7. Пермінова С. О. Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії. - C. 30-35.
 8. Шапошников К. С. Поліалог у сфері телекомунікацій: соціально-економічна сутність та особливості проведення. - C. 36-41.
 9. Сторожук О. В., Михайлюк А. В. Соціальні гарантії держави в контексті розвитку кадрового потенціалу професійно-технічної освіти України. - C. 42-47.
 10. Решитько Т. В. Проблема зайнятості сільської молоді. - C. 48-53.
 11. Фільштейн Л. М. До питання розвитку сільських регіонів. - C. 54-57.
 12. Назаренко І. М., Курило А. О. Використання багатофакторної лінійно-регресійної моделі в управлінні капіталом сільськогосподарських підприємств. - C. 58-64.
 13. Панченко В. А. Альтернативи розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації на засадах нової концепції управління якістю торговельного обслуговування. - C. 65-72.
 14. Приступа К. П. Економічна суть та характеристика інформації в системі оперативного контролю. - C. 73-80.
 15. Ситник О. Ю. Соціальне партнерство як одна з головних передумов розвитку людського капіталу в Україні. - C. 81-88.
 16. Коваленко Н. С. Соціальний аспект функціонування інституційної структури ринку праці України в умовах посилення впливу глобалізаційних процесів. - C. 89-93.
 17. Збаржевецька Л. Д. Інноваційна активність найманих працівників: поняття та особливості. - C. 94-98.
 18. Хачатурян О. С. Напрямки політики підтримки малого підприємництва в регіоні. - C. 99-102.
 19. Стародубцев В. В., Стародубцев А. В. До питання методології дослідження малого бізнесу. - C. 103-108.
 20. Кролевець О. А. Доходи населення як складова формування середнього класу. - C. 109-115.
 21. Рябоволик Т. Ф. Зайнятість населення у вимірі інноваційної моделі економіки. - C. 116-120.
 22. Мороз В. Є. Складання нормативних таблиць затрат часу при степеневій залежності. - C. 121-125.
 23. Лисенко М. І., Лисенко А. М. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах. - C. 126-131.
 24. Яковенко Р. В. Розвиток системи мотивації праці та поширення її творчого характеру як чинник відтворення людського потенціалу. - C. 132-138.
 25. Заярнюк О. В. Напрямки удосконалення механізму стимулювання зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. - C. 139-144.
 26. Подплєтній В. В. Напрями підвищення ефективності депозитної політики банків. - C. 145-150.
 27. Кравченко В. П. Значення інформації в управлінні фінансово-банківською системою. - C. 151-154.
 28. Брітченко І. Г., Трикозенко О. Г. Методика оцінки вартості клієнтели нематеріального активу банку. - C. 155-160.
 29. Гордієнко М. І., Дегтяренко А. В. CVP-аналіз в аграрному виробництві: проблеми впровадження та переваги застосування. - C. 161-165.
 30. Шинкаренко О. М., Бразілій Н. М. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення. - C. 166-170.
 31. Іщенко Н. А. Особливості формування амортизаційної політики підприємства. - C. 171-176.
 32. Шоляк О. Ю. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці. - C. 177-183.
 33. Дорошенко О. О. Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи. - C. 184-189.
 34. Кияшко О. М. Облік дебіторської заборгованості з позиції концепції збереження капіталу. - C. 190-193.
 35. Приймак Н. С. Амортизація та її функції у господарській діяльності підприємства. - C. 194-201.
 36. Сидоренко О. О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості. - C. 202-206.
 37. Власюк C. В. Нормативне забезпечення автоматизації внутрішнього фінансового контролю: світовий досвід. - C. 207-213.
 38. Стежко Н. В. Еколого-енергетична проблема світового господарства в контексті забезпечення сталого розвитку. - C. 214-219.
 39. Капченко Р. Л. Інновації у професійному навчанні – засіб формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери. - C. 220-226.
 40. Євдокимов В. В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності. - C. 227-235.
 41. Данканич Т. П. Організаційно-правові аспекти здійснення туристичної діяльності. - C. 236-242.
 42. Пішенін І. К. Соціально-економічні аспекти забезпечення безпеки перевезення вантажів морським транспортом. - C. 243-246.
 43. Зоценко Д. В. Сімейний підряд та його застосування в фермерських господарствах. - C. 247-253.
 44. Янішевська А. В. Проблеми і тенденції працевлаштування молоді на регіональному ринку праці. - C. 254-261.
 45. Чубань В. С. Розвиток біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції в умовах світової фінансово-економічної кризи. - C. 262-270.
 46. Лісна І. В. Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект. - C. 271-275.
 47. Муренко А. А., Коваленко О. В. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Черкаської області). - C. 276-283.
 48. Загреба І. Л. Напрями реформування системи соціального страхування в Україні. - C. 284-290.
 49. Міокова Г. І. Управління залученням запозичень суб’єктами господарювання. - C. 291-296.
 50. Салига К. С. Результати запровадження інноваційного проекту на різних рівнях управління підприємством. - C. 297-302.
 51. Білан В. І. Становлення та розвиток теорії людського капіталу. - C. 303-310.
2009
Вип. 16(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського