Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>I=Ж70746/2013/19/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Інтеграція та інноваційна трансформація

 4. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні. - C. 6-15.
 5. Гасуха Л. О. Якісна складова продовольчої безпеки регіонів України. - C. 15-23.
 6. Кондрацька Н. М. Сучасний стан та напрями удосконалення системи управління проблемними активами. - C. 23-29.
 7. Кузнєцова Т. В., Шергіна Л. А. Особливості формування моделей соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах. - C. 30-38.
 8. Мельник Л. М., Дума В. Л. Міжнародний досвід формування муніципальних фінансів. - C. 38-48.
 9. Осадча О. О. "Фінансовий результат" і "результативність" господарської діяльності: економічна категорія та об’єкти бухгалтерського обліку. - C. 48-56.
 10. Тимошенко І. О. Формування пріоритетів інноваційної політики з урахуванням ресурсного потенціалу регіону. - C. 56-71.
 11. Розділ 2. Менеджмент, маркетинг та логістика

 12. Веретін Л. С., Брітченко І. Г. Продуктивність торговельної діяльності споживчої кооперації регіону: сучасні тенденції та напрями вдосконалення. - C. 72-81.
 13. Вовк В. М. Зрілість підприємства до впровадження системи управління якістю. - C. 81-89.
 14. Павлов В. І., Гісюк О. В. Механізми управління корпоративними правами держави. - C. 89-97.
 15. Гус В. М. Особливості лісогосподарського виробництва та основні пріоритети розвитку галузі. - C. 97-104.
 16. Заремба В. М., Мазурик С. М. Тенденції розвитку агропромислового комплексу регіону. - C. 104-115.
 17. Науменко С. В., Подлевський А. А. Визначення завдань та критеріїв розвитку промислового виробництва в регіоні. - C. 116-127.
 18. Савущик А. І. Суперечності і закономірності розвитку процесів злиття та поглинань в Україні. - C. 127-133.
 19. Скрипчук П. М., Пахаренко О. В., Судук О. Ю. Якість, стандартизація, сертифікація: методологічні засади розвитку. - C. 134-142.
 20. Чуприна А. І., Панчук О. П. Роль інвестиційної складової в забезпеченні економічної безпеки регіону. - C. 143-150.
 21. Шило Ж. С., Кравчун О. В. Проблеми та перспективи розвитку кредитного ринку України. - C. 151-157.
 22. Розділ 3. Соціальна інфраструктура та екологізація

 23. Безтелесна Л. І. Удосконалення регулювання розвитку більш чистого виробництва продуктів харчування в Україні. - C. 158-166.
 24. Білоус Н. М. Динаміка концентрації ринку суб’єктів страхування життя в Україні. - C. 166-174.
 25. Заячківська О. В. Розкриття інформації про виплати працівникам у фінансовій звітності суб’єктів державного сектору. - C. 175-181.
 26. Лесняк О. Ю. Екологічна складова підтримання економічної безпеки підприємства. - C. 181-188.
 27. Мальчик М. В. Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством. - C. 188-193.
 28. Мороз Е. Г. Державно-приватне партнерство у сфері водопровідно-каналізаційного господарства України. - C. 194-201.
 29. Ольшанцева Т. О., Брітченко І. Г. Конкурентні переваги ВНЗ в умовах реформування освіти України. - C. 202-210.
 30. Павлов К. В. Підвищення доступності житлових кредитних ресурсів. - C. 211-218.
 31. Рижков О. Ф. Законодавчі ініціативи впровадження екологічно чистого виробництва. - C. 219-225.
 32. Солодкий В. О. Проблеми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. - C. 225-234.
 33. Розділ 4. Природокористування та ресурсозбереження

 34. Клименко М. О., Войтишина Д. Й. Критеріальні підходи при оцінці вартості басейнів водних об’єктів. - C. 235-240.
 35. Лукін С. О., Маланчук Л. О. Матеріально-сировинний потенціал регіону: стан та перспективи використання. - C. 241-245.
 36. Мельник Л. В., Пашечко О. А. "Кольорова скриня" паливно-енергетичного комплексу. - C. 246-255.
 37. Павлов В. І., Ткачик В. І. Забезпечення енергетичної безпеки регіону. - C. 255-261.
 38. Павлова І. І., Федина К. М. Аналіз фінансування природоохоронних заходів в регіоні. - C. 261-268.
 39. Павлюк Н. П. Ефективність використання водного фонду регіону для ведення рибного господарства. - C. 269-274.
 40. Притула М. Ю., Лукін С. О. Оцінка впливу галузі виробництва будівельних матеріалів на навколишнє природне середовище. - C. 275-282.
 41. Сидорченко Т. Ф. Визначення вартості земельних ділянок як складового елементу земельно-майнового комплексу. - C. 283-291.
 42. Скаковська С. С. Аналіз розвитку природно-рекреаційної сфери в регіонах України. - C. 292-300.
 43. Щербакова А. С. Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання на осушуваних землях. - C. 300-309.
 44. Щурик М. В., Тимоць М. В. Модернізація ринкових засад відтворення земельних ресурсів АПК: новий концепт. - C. 310-323.
2013
Вип. 19
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського