Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70746/2013/19/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Інтеграція та інноваційна трансформація

 4. Акімова Л. М., Павлов В. І. Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств. - C. 6-15.
 5. Вецепура Н. В. Шляхи закріплення конкурентних позицій України на світовому ринку. - C. 15-24.
 6. Жемба А. Й. Інноваційна та екологічна компоненти моделі міжнародного співробітництва в світовій економіці. - C. 24-33.
 7. Заячківська О. В. Визнання та оцінка витрат суб’єктами державного сектору. - C. 33-39.
 8. Ляхович О. О. Підвищення рівня відповідальності держави за впровадження інноваційних проектів ДПП. - C. 39-46.
 9. Максимів Л. І., Максимів І. М. Інтегровані системи екологічного менеджменту як інструмент запровадження чистішого виробництва. - C. 46-55.
 10. Тимошенко І. О. Оцінка ефективності впровадження інноваційних проектів на регіональному рівні. - C. 55-68.
 11. Чуприна А. І., Грицюк О. В., Коцан Л. М. Особливості сучасного регулювання цін в Україні: стан та перспективи. - C. 68-76.
 12. Якимчук С. А. Система екологічного менеджменту в Україні. - C. 76-83.
 13. Розділ 2. Менеджмент, маркетинг та логістика

 14. Алейнікова О. В. Аналіз ринку праці щодо напрямків подолання соціально-економічних конфліктів. - C. 83-91.
 15. Андрєєва Н. М., Козловцева В. А. Інституційні регулятори впровадження концепції екологічно-чистого виробництва в агропромисловому секторі України: систематика та напрями розвитку. - C. 91-100.
 16. Заглинський А. О. Світова фінансова криза і проблеми зайнятості. - C. 100-111.
 17. Кропивко Д. С. Інституційні засади становлення ринку органічної продукції у світі та в Україні. - C. 111-119.
 18. Латишева О. В. Відбір критеріїв оцінки інвестиційних проектів з урахуванням екологічного фактору. - C. 119-127 .
 19. Лещук В. П. Моделювання розподілу фінансових результатів діяльності фінансово-промислових груп. - C. 127-136.
 20. Самолюк Н. М. Використання податкових пільг у стимулюванні персоналу. - C. 136-143.
 21. Скрипчук П. М., Швець Ф. Д. Структурна перебудова підприємств: Екологічний маркетинг, більш чисті виробництва та державні закупівлі. - C. 143-152.
 22. Тарасюк С. Р., Ткачик В. І. Тенденції розвитку транспорту та зв’язку в регіоні. - C. 152-159.
 23. Розділ 3. Соціальна інфраструктура та екологізація

 24. Антонова С. Є. Дуплексна система в сфері питного водопостачання населення. - C. 159-166.
 25. Білоус Н. М., Коцан Л. М. Сучасні тенденції капіталоутворення в секторі страхування життя та накопичення в Україні. - C. 166-177.
 26. Войчук М. В. Зміст та роль екологічно спрямованої діяльності в умовах становлення зеленої економіки. - C. 177-184.
 27. Кондрацька Н. М. Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через банківські інструменти. - C. 184-192.
 28. Макаєв М. В. Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії). - C. 192-201.
 29. Мельник В. І., Погріщук Г. Б. Організаційні засади забезпечення екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні. - C. 201-209.
 30. Пивоварчук Л. В., Рябушенко Н. П. Моніторинг розвитку регіонального ринку праці. - C. 209-216.
 31. Федина К. М. Теоретичні аспекти впровадження "зеленої" економіки в Україні. - C. 216-224.
 32. Розділ 4. Природокористування та ресурсозбереження

 33. Бортнюк Т. Ю. Участь органів місцевої влади у реалізації державної політики енергозбереження. - C. 224-231.
 34. Гнєушев В. О., Гелетуха Г. Г. Біоенергетика в Україні: екологічні стимули, правові та економічні проблеми розвитку і структурування. - C. 231-240.
 35. Заремба В. М., Хомюк Н. Л. Трансформаційні процеси у структурі земельного фонду регіону. - C. 240-247.
 36. Ісаєнко В. М., Бабікова К. О. Забезпечення якості продукції та послуг в агротуризмі. - C. 247-252.
 37. Колісник Б. І., Павлюк Н. М. Формування та розвиток мисливського та рибного господарства регіону. - C. 252-262.
 38. Рижков О. Ф., Федина К. М. Перспективи розвитку екологобезпечного природокористування в Україні. - C. 262-271.
 39. Свердлюк І. В., Ус С. В. До проблеми забруднення водних ресурсів України. - C. 271-282.
 40. Cемещук Т. В. Економічний механізм управління водокористуванням та охороною вод. - C. 282-288.
 41. Скаковська С. С. Реалізація рекреаційного потенціалу Волинського краю. - C. 288-294.
2013
Вип. 19
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського