Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70590/2010/18<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Загальні методичні аспекти досліджень

 4. Ободовський О. Г. Теоретичне та прикладне руслознавство в Київському університеті: стан і перспективи наукового та освітнього розвитку. - C. 9-25.
 5. Бойко В. М., Кульбіда М. І., Адаменко Т. І. Використання геоінформаційних технологій в оперативній гідрометеорології. - C. 25-30.
 6. Дубняк С. С. Методологічні основи еколого-гідроморфологічного аналізу екосистем великих рівнинних водосховищ. - C. 30-41.
 7. Лук’янець О. І. Питання моделювання та прогнозування в гідрології. - C. 42-46.
 8. Приймаченко Н. В. Узагальнення параметрів математичної моделі формування дощового стоку на прикладі малих водозборів басейну Дністра. - C. 47-55.
 9. Шевчук Ю. Ф., Шевчук А. Ю. Моделювання процесів формування якості питної води в місті Чернівці. - C. 56-61.
 10. Гідрологія. Водні ресурси

 11. Лобода Н. С. Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя. - C. 62-70.
 12. Ромась М. І., Чунарьов О. В., Шевчук І. О., Сукач Л. В. Вплив атомних електростанцій на водогосподарський стан басейнів річок. - C. 70-77.
 13. Kovalchuk I., Quast J., Ehlert V., Mykhnovych A., Steidl J., Fritsche S. Modelling of dike relocation scenarios for flood risk mitigation in the upper Dnister valley. - C. 77-84.
 14. Ющенко Ю. С., Кирилюк А. О., Опеченик В. М. Аналіз гранулометричного складу руслоформуючих наносів Верхнього Пруту. - C. 84-91.
 15. Лобода Н. С., Коробчинська А. О. Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України. - C. 91-98.
 16. Чорноморець Ю. О., Гребінь В. В. Внутрішньорічний розподіл окремих елементів водного балансу річок басейну Десни (в межах України) та їх багаторічні коливання. - C. 98-106.
 17. Горбачова Л. О. Просторове узагальнення норм річного стоку води. - C. 107-112.
 18. Мельник С. В., Лобода Н. С. Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA. - C. 112-119.
 19. Василенко Є. В., Гребінь В. В. Зміна термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Прип’яті(в межах України) в сучасний період. - C. 119-125.
 20. Москаленко С. О. Гідрометеорологічні умови та багаторічні характеристики дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті. - C. 125-132.
 21. Керечан Д. М. Переваги та недоліки найбільш типових видів берегоукріплювальних споруд, що використовуються на малих та середніх річках Закарпатської області. - C. 133-142.
 22. Гідрохімія. Гідроекологія

 23. Осадчий В. І., Мостова Н. М., Осадча Н. М., Чернишова Л. О. Особливості розподілу і трансформації хімічних речовин в умовах підігрітих вод (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС). - C. 143-154.
 24. Курило С. М., Хільчевський В. К. Оцінка трансформації хімічного складу води річки Десна. - C. 155-160.
 25. Лобода Н. С., Романенко В. П. Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр.. - C. 160-166.
 26. Ухань О. О., Осадчий В. І. Закономірності формування хімічного складу поверхневих вод басейну Сіверського Донця. - C. 166-179.
 27. Бєлов В. В., Гриб О. М., Килимник О. М. Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення. - C. 180-186.
 28. Клименко М. О., Залеський І. І. Екогеохімічний стан донних відкладів р. Устя. - C. 187-191.
 29. Колодеєв Є. І., Гриб О. М., Захарова М. В., Яров Я. С. Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку. - C. 191-201.
 30. Осадча Н. М., Білецька С. В. Вертикальний розподіл гумусових речовин у донних відкладах дніпровських водосховищ. - C. 201-212.
 31. Осадча Н. М., Білецька С. В., Саливон-Пєскова В. Я., Литвин М. Ю. Особливості виносу гумусових речовин з поверхні водозбору. - C. 212-219.
 32. Винарчук О. О., Хільчевський В. К. Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок Лівобережного Лісостепу. - C. 219-230.
 33. Притула Л. М. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Десни у 2000–2007 роках. - C. 230-237.
 34. Гідроекологія. Гідробіологія

 35. Зуб Л. М. Споруди берегоукріплення дніпровських водоймищ як резервати біотичного різноманіття гідробіонтів. - C. 238-242.
 36. Зуб Л. М. Особливості трансформації заростей вищої водної рослинності заплавних водойм р. Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі оз. Глибоке). - C. 242-246.
 37. Вовченко М. М., Зуб Л. М., Васильківська О. Б. Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов’я як результат посилення антропогенного впливу. - C. 246-252.
 38. Географічні аспекти гідроекологічних досліджень

 39. Бєлоусова Н. В. Сучасні проблеми водокористування в Луганській області. - C. 253-260.
 40. Данильченко О. С. Гідролого-географічна структура водних ресурсів Сумської області. - C. 260-266.
 41. Дідич І. Б. Трансформаційні процеси у річкових системах басейну Сяну. - C. 266-275.
 42. Зеленська Л. І. Рекреаційне використання гідрологічного та гідроекологічного потенціалу території Дніпропетровської області. - C. 275-283.
 43. Кирилюк О. В. Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов. - C. 283-289.
 44. Наукові повідомлення

 45. Васильківська О. Б. Сучасний гідробіологічний стан басейнів малих річок Дніпровсько-Дністровського межиріччя. - C. 290-293.
 46. Діденко Г. В., Самойленко Н. А. Стан та перспективи вивчення водного стоку на мережі спостережень Гідрометслужби України. - C. 293-297.
 47. Мольчак Я. О., Фесюк В. О., Мисковець І. Я. Теоретико-методологічні аспекти конструктивно-географічної оцінки гідрохімічного режиму річок. - C. 298-301.
 48. Тимченко З. В. Расчёт модуля стока рек северного макросклона Крымских гор с малыми расходами карстовых источников при отсутствии гидрометрических наблюдений. - C. 301-305.
 49. Ющенко Ю. С., Паланичко О. В. Дослідження закономірностей руслоформування річок Передкарпаття. - C. 306-310.
 50. Цайтц Єрмінінгельд Стефанович. - C. 311-312.
 51. Ромась Микола Іванович. - C. 313-315.
 52. Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія". - C. 316-318.
2010
№ 18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського