Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70535/2011/13/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
: наук. журн..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу

 4. Синявська І. М. Виховна робота в аграрних вищих навчальних закладах у контексті глобалізації та Болонського процесу. - C. 3-6.
 5. Іщенко Т. Д., Лепеха І. О. Формування творчої особистості в процесі підготовки фахівців аграрного профілю. - C. 7-13.
 6. Гунчак В. М., Чепига М. П. Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості. - C. 14-23.
 7. Кащук С. Любов до рідної землі, материнської мови, гордість за свою вітчизну, відповідальність за її майбутнє. - C. 24-27.
 8. Батюк Б. Б., Диндин М. Л. Формування особистості менеджера в управлінському середовищі. - C. 28-31.
 9. Бежук О. М. Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми в Галичині на початку ХХ століття. - C. 32-37.
 10. Берко Й. М. Примат дієво-практичного принципу виховання в навчальному процесі дисципліни "Заповідна справа". - C. 38-42.
 11. Бінкевич О. М., Бінкевич В. Я., Новотні Ф., Лешо Б. Психологічні особливості виховної роботи у вищих навчальних закладах. - C. 43-47.
 12. Бондарчук Л. В. Екологічне виховання в Сумському НАУ. - C. 48-50.
 13. Бойко А. О. Почни національне виховання з себе. - C. 51-53.
 14. Будник О. Б. Етнокультурна спрямованість виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу. - C. 54-61.
 15. Ваврисевич Я. С. Роль українського жіноцтва у вихованні та формуванні національної свідомості у молодого покоління нашої держави. - C. 62-66.
 16. Верес Є. М., Галяс В. Л., Федець О. М., Токарчук О. П. Виховання характеру студентів. - C. 67-71.
 17. Висоцький А. О., Романська У. Б. Рідна мова - духовна скарбниця українського народу. - C. 72-77.
 18. Голубовська О. В. Основні сучасні тенденції розвитку освіти і виховання студентської молоді. - C. 78-82.
 19. Грабовська О. С., Смолянінова О. О., Пилипець А. З., Федякова В. Ф. Роль бібліотеки інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців. - C. 83-86.
 20. Грабовський С. С., Грабовська О. С. Пізнання буття через духовність. - C. 87-90.
 21. Гривул Т. Т., Гривул Т. М. Соціальна адаптація студентства в епоху постмодернізму. - C. 91-96.
 22. Гримак О. Я., Кушнір Л. П., Кушнір А. М. Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження, реалії та перспективи. - C. 97-100.
 23. Гуфрій Д. Ф., Винярська А. В., Хомик Р. І., Харів І. І. Дрес-код як регламент щодо до зовнішнього вигляду викладача та студента. - C. 101-104.
 24. Данченко І. О., Моісєєва Н. І. Проектування виховного простору у ВНЗ: теоретичний аспект. - C. 105-108.
 25. Дзера М. М., Прокіп А. В. Роль гімназійної бурси в навчально–виховному процесі Рогатинської гімназії у 1909-1914 рр.. - C. 109-113.
 26. Дзера М. М. Українська національна ідея при підготовці фахівців у вишах аграрного профілю. - C. 114-118.
 27. Драч М. П., Галух Б. І., Чепига М. П. Можливість працевлаштування як важливий психологічний чинник при виборі професії. - C. 119-123.
 28. Драчук А. О., Демидюк С. К., Слівінська Л. Г., Личук М. Г. Особливості виховання студентів факультету ветеринарної медицини в студентських гуртожитках університету. - C. 124-128.
 29. Кісера Я. В., Федорович В. С., Демус Н. В. Профорієнтація – одна з складових виховного процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. - C. 129-133.
 30. Ковнір О. І. Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як основи їхньої громадянської самореалізації. - C. 134-138.
 31. Козій Б. І., Степанюк О. І. Навчально-методичний комплекс як нова концепція методичних настанов для студентів. - C. 139-143.
 32. Колос Б. О. Яка система освіти і виховання потрібна Україні?. - C. 144-148.
 33. Колтун Є. М., Горбатюк Б. А., Максимович І. А., Чернушкін Б. О. Національна ідея та національна ідентичність українців. - C. 149-156.
 34. Комісаренко Н. О. Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського. - C. 157-163.
 35. Костенко В. Г., Федишин Я. І. Викладач як вчений, педагог і вихователь. - C. 164-168.
 36. Костенко В. Г., Батюк Б. Б. Ціннісні пріорітети виховного процесу у вищій школі. - C. 169-176.
 37. Крупник Я. Г. Виховання доброго характеру за апостолом Петром. - C. 177-181.
 38. Куртяк Б. М., Левківський Д. М. Організаційно-методичні аспекти та ефективність роботи куратора академічної групи у системі національно-громадянського виховання. - C. 182-186.
 39. Левкович Н. М. Традиційність української культури (на прикладі народної метеорології українців Карпат). - C. 187-191.
 40. Лужкова О. О. Формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів як основна засада виховання у вищій школі. - C. 192-195.
 41. Луцик Л. О., Пилипчак Г. С. Роль і культурологічна функція університетської бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації. - C. 196-199.
 42. Мандюк Т. З., Горда О. М. Формування духовної культури студентської молоді. - C. 200-205.
 43. Мартинюк І. О. Пріоритетні напрями виховної роботи у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу. - C. 206-209.
 44. Матвіїв-Лозинська Ю. О. Концептуальні засади виховної позааудиторної діяльності у вищих навчальних закладах туристичного профілю. - C. 210-217.
 45. Минів Р. М., Чепига М. П. Розвиток громадянської свідомості та підняття духовності cтудентів в умовах Болонського процесу. - C. 218-229.
 46. Минів Р. М., Огірко О. В. Духовно-моральне виховання студентської молоді. - C. 230-236.
 47. Музика П. М., Соломонко Д. О., Дутка Г. І. Розвиток людського потенціалу України в контексті входження у світовий глобальний процес. - C. 237-242.
 48. Ощипок І. М., Ромашко І. С., Кринська Н. В. Процес виховання студентської молоді у вузі та етапи управління ним. - C. 243-247.
 49. Паскевич Г. А., Гіль Л. Г., Кирилів Я. І., Періг Д. П., Луник Ю. М., Петришак О. Й., Барило Б. С. Форми і методи національно – громадського виховання. - C. 248-252.
 50. Пацевко А. Й., Приставський Т. Г., Василів О. В., Бабич А. М. Методи та підходи до покращення розвитку фізичних якостей на заняттях з фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах. - C. 253-256.
 51. Півторак Я. І., Лесів С. М., Семчук І. Я., Матеуш В. Л. Шляхи ефективної організації виховання студентів у вищій школі. - C. 257-260.
 52. Распутня Л. П. Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у вищому навчальному закладі. - C. 261-265.
 53. Сєнчева О. В. Головне завдання освіти в контексті глобалізації – якість. - C. 266-269.
 54. Сколоздра С. В., Чайковський Б. П. Національна ідея як складова Болонського процесу. - C. 270-277.
 55. Скоромна О. І., Клибанівська Т. М. Соціальні цінності сучасної студентської молоді. - C. 278-282.
 56. Стефаник В. Ю., Дмитрів О. Я., Кава С. Й., Кудла І. М. Морально – релігійне виховання студентської молоді в контексті болонського процесу. - C. 283-286.
 57. Стибель В. В., Данко М. М., Лобойко Ю. В. Виховання мовної культури в умовах глобалізації. - C. 287-291.
 58. Стояновский В. Г., Коваленко П. П., Кабанець С. І., Колотницький В. А. Значення української національної ідеї та ментальності у вихованні студентської молоді. - C. 292-295.
 59. Тищенко В. М. Першооснова людських комунікацій. - C. 296-298.
 60. Тищенко В. М. Вербалізація викладацького задуму. - C. 299-301.
 61. Турко І. Б., Калініна О. С., Пеленьо Р. А., Бенч О. О., Куляба О. В. Формування моральної свідомості майбутніх фахівців. - C. 302-306.
 62. Фреюк Д. В., Ярошович І. Г., Ключковська М. В., Салата В. З., Семанюк В. І. Виховання патріотизму в контексті Болонського процесу. - C. 307-309.
 63. Халецький О. В., Дзера М. М., Децик О. П. Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі. - C. 310-313.
 64. Ціж Б. Р., Прохоренко В. Я., Дзямські 3. Вплив суспільних процесів на розвиток докласичної науки і техніки. - C. 314-317.
 65. Чепига М. П., Мицук О. А., Мідяний С. В., Мотько Н. Р. Формування характеру студентської молоді. - C. 318-321.
 66. Черевко М. В. Впровадження вимог Болонської системи вищої освіти в процес викладання екологічних дисциплін. - C. 322-325.
 67. Черевко М. В., Сухорська О. П. Концептуальні основи екологічного виховання студентів у контексті Болонської системи. - C. 326-329.
 68. Шарата Н. Г., Христенко О. А. Концепція виховної роботи у контексті Болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ. - C. 330-337.
 69. Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. Виховання національно-патріотичних фахівців для агарного комплексу – важлива діяльність кафедри. - C. 338-341.
 70. Щербатий З. Є., Слобода О. М. Роль музею університету в системі навчання і патріотичного виховання студентів. - C. 342-347.
 71. Kleban О. Organization of the credit-module system of education in Slovak University of Agriculture. - C. 348-350.
2011
Т. 13
№ 3 (49)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського