Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70523/2014/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Питання історії України
: зб. наук. ст..- Чернівці
Istoriia Ukrainy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Филипчук О. Русь і "останні дні" Константинополя.. - C. 9-12.
 4. Яценюк Ф. Король Данило Романович в українській історіографії.. - C. 12-18.
 5. Волощук М., Федорук А. "Ioan Rusul" або "Ἰβάνης ὁ Ρὼς": з історії політичної діяльності руського вельможі в Угорському королівстві та Болгарському царстві наприкінці ХІІІ – першій половині XIV ст.. - C. 18-28.
 6. Кузь А. Військова організація генуезької Газарії у період протекторату Банку св. Георгія (1453–1475 рр.).. - C. 28-33.
 7. Яценюк Г. Розбудова двох столиць – Києва і Батурина – в часи гетьманування Івана Мазепи.. - C. 33-39.
 8. Мойсей А. Українські козаки в румунських та молдавських етнокультурних стереотипах (історіографічний огляд).. - C. 39-46.
 9. Білецький Б., Незвещук-Когут Т. Юрій Лисянський – син землі української.. - C. 46-53.
 10. Брицький П. Німецькі та французькі вчені про відмінність історії й культури українського і російського народів.. - C. 53-63.
 11. Гуйванюк М. Емансипаційні процеси в галицькому селі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в рецепції Леся Мартовича.. - C. 63-68.
 12. Королько А. "Коломийське товариство народних спілок": ідеологічні засади і практична діяльність її осередків на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).. - C. 68-82.
 13. Панфілова Т. Початки політичної структуризації українського суспільства Галичини (ХІХ ст.).. - C. 82-88.
 14. Демчучен О. Армія Української Народної Республіки доби Директорії УНР у працях українських дослідників діаспори.. - C. 88-92.
 15. Комарніцький О. Радянські історики післявоєнної доби про студентство вищих педагогічних навчальних закладів Правобережної України 20-30-х рр. ХХ ст.. - C. 92-98.
 16. Савчук Б., Палійчук У. Радянська пам’яткоохоронна політика в Україні у другій половині 1940–1980-х рр.: ідеологічні деформації і культурницький прагматизм.. - C. 98-103.
 17. Котенко Р. Розвиток молодіжного туризму й туристично-краєзнавчої діяльності на Прикарпатті: досвід 70–80-х рр. ХХ ст.. - C. 103-107.
 18. Ботушанський В. Топонімія і політика в Україні.. - C. 107-117.
 19. Юрій М. Цивілізаційний вибір України.. - C. 117-121.
 20. Балух О. Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.: історіографія питання (ІI).. - C. 122-128.
 21. Дробіна Л. Буковина під час молдавського походу Б.Хмельницького 1650 р.: проблема ситуації в регіоні.. - C. 128-133.
 22. Богачик Т. Садівництво та виноградарство Північної Бессарабії у дореформений період (1812–1868 рр.). - C. 133-137.
 23. Добржанський С. Ніколає Йорга та Буковина.. - C. 138-141.
 24. Суровцев О. До питання про соціальну та психологічну адаптацію буковинського єврейства після подій Голокосту в умовах радянського ладу.. - C. 141-147.
 25. Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України.. - C. 148-156.
 26. Костишин Е. Соціально-економічне становище Чернівецької області напередодні політичної реформи у СРСР 1988 року.. - C. 156-161.
 27. Герегова С. До питання дослідження мультикультурної спадщини: теоретичний та практичний аспекти (на матеріалах м. Чернівців). - C. 161-166.
 28. Добржанський О. Деякі аспекти повсякденного життя українців Буковини в умовах Першої світової війни.. - C. 167-172.
 29. Науменко А. Бойова діяльність військ 8-ї російської армії у битві на р. Гнила Липа.. - C. 172-178.
 30. Ботушанський В. Джерела Державного архіву Чернівецької області до вивчення подій Першої світової війни на Буковині.. - C. 178-183.
 31. Нечипоренко М. Позиція гетьмана Івана Самойловича щодо укладення "Вічного миру" 1686 р.. - C. 184-189.
 32. Валявська К. Салонна культура Буковини в австрійський період.. - C. 189-194.
 33. Давибіда Л. Єврейські медико-санітарні інституції в системі охорони здоров’я Східної Галичини під час польської окупації краю (1919–1939 рр.). - C. 194-198.
 34. Лагіш Р. Церковно-релігійна політика польського уряду у східних воєводствах ІІ Речі Посполитої.. - C. 199-203.
 35. Оліпер С. Дослідник історії та етнології Правобережної і Західної України Олександр Прусевич.. - C. 204-207.
 36. Бривко М. Голод 1932–1933 та 1946–1947 років у місті Сніжному за опублікованими спогадами мешканців.. - C. 207-212.
 37. Шеремета Я. Василь Стус та його відносини з радянською владою (до 30-х роковин смерті дисидента).. - C. 212-217.
 38. Яворська І. Уповільнення темпів еміграції євреїв Буковини до Ізраїлю та переорієнтація міграційного потоку в другій половині 1970-х рр.. - C. 217-225.
 39. Стрільчук В. Українсько-польське наукове співробітництво як засіб європейської інтеграції.. - C. 225-231.
 40. Ботушанський О., Олашин М., Сліпецький О. Рецензія: Мазурок О.С. Міста Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (1848-1918 рр.). Етносоціальний та економічний аспекти / О.С. Мазурок. У 2 т. – Т. 1: Етносоціальний розвиток міст – Ужгород: Карпатська Вежа, 2012. – 687 с.. - C. 232-238.
 41. Яценюк Ф. Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. Документи / Упорядник В.М.Ботушанський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 356 с.. - C. 238-239.
 42. Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2013 р.. - C. 240-242.
 43. Відомості про авторів.. - C. 243-244.
2014
Т. 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського