Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70506/2016/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології
: наук. журн..- Суми

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бугрій В. Кількісні та якісні показники викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів сумської області (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.). - C. 3-9.
 4. Бугрій С., Коломієць А. Форми фізичного виховання в сільськогосподарських ВНЗ України (60 – 70-ті рр. ХХ ст.). - C. 9-16.
 5. Гоменюк О. Мовне питання в діяльності пролеткульту в Україні. - C. 16-27.
 6. Козлова О. Основні напрями виховання особистості в професійній діяльності А. С. Макаренка. - C. 27-39.
 7. Синишин Л. Провідні тенденції розвитку художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття). - C. 39-48.
 8. Бєсєдіна А. Європейські шляхи розвитку ідей здоров’язбереження. - C. 49-55.
 9. Бобро О., Коджебаш В. Теоретико-методологические подходы преподавания общемедицинских и экологических знаний в педагогических высших учебных заведениях. - C. 55-62.
 10. Бугаєвський К. Анатомічні та морфологічні особливості будови тазу студенток високого зросту. - C. 62-73.
 11. Буховець Б. Ефективність застосування методу Бобат у корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку, хворих на дитячий церебральний параліч. - C. 73-81.
 12. Врублевський Є., Скидан А. Оптимизация психофизического состояния женщин в процессе занятий оздоровительным шейпингом на основе учета их гендерной идентичности. - C. 82-93.
 13. Гозак С., Єлізарова О., Парац А. Динаміка рухової активності міських учнів середнього шкільного віку. - C. 93-104.
 14. Гозак С., Шумак О., Філоненко О., Балачук Ю. Розробка нових рангових шкал важкості навчальних предметів у ЗНЗ. - C. 104-115.
 15. Голяка С., Ласька С. Валеолого-гігієнічна освіта та гімнастика для очей як засоби профілактики захворювань органів зору. - C. 115-122.
 16. Гуніна Л. Корекція функціональної анемії як одна зі складових здоров’язбережувальної технології стимуляції працездатності в професійному спорті. - C. 122-128.
 17. Добрянська О., Рудницька О., Скочко Т., Шевчук К. Особливості застосування комплексних показників різних рівнів під час оцінювання впливу довкілля на формування донозологічних порушень здоров’я дітей дошкільного віку. - C. 128-137.
 18. Дяченко Ю. Доцільність застосування індексних методик у процесі фізичної реабілітації дітей із порушеннями постави. - C. 137-143.
 19. Завадська М. Оцінка ефективності вдосконалення стартових можливостей графомоторних навичок у дітей 5–8 років. - C. 143-149.
 20. Заікіна Г. Психофізіологічна "ціна" підсумкової діяльності в екстремальних умовах концертного виступу та спортивного змагання. - C. 149-157.
 21. Клапчук В. Кількісна оцінка фізичного стану хлопців середнього шкільного віку з вадами слуху та його динаміка під впливом засобів фізичної реабілітації. - C. 157-163.
 22. Калиниченко І. Психофізіологічні аспекти здоров’язбереження під час підсумкової професійної діяльності в екстремальних умовах. - C. 163-172.
 23. Калиниченко Я. Вплив слухання музики на психоемоційний стан підлітків. - C. 172-181.
 24. Кукса Н., Литвиненко В. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем. - C. 181-190.
 25. Курило Н., Лелякова Т., Рикова Н. Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках з метою збереження здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності. - C. 190-197.
 26. Латіна Г. Оцінка стану сценічного хвилювання в музикантів-педагогів на етапі професійної підготовки. - C. 197-204.
 27. Литвиненко В., Кукса Н. Теоретичні підходи до організації арт-терапевтичного процесу в системі оздоровчо-фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку. - C. 204-212.
 28. Михалюк Е. Влияние одинаковой направленности тренировочного процесса на функциональное состояние тхэквондистов и боксеров. - C. 212-222.
 29. Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. - C. 222-229.
 30. Ольховик А. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на нейрогуморальну регуляцію системи кровообігу студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом. - C. 229-235.
 31. Осипенко Е. Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися І ступени образования в группах продленного дня. - C. 235-246.
 32. Перекопський С., Порохненко О. Вплив рухової активності на емоційний стан студентів. - C. 246-253.
 33. Подригало Л., Платонова А., Сокол К. Основные закономерности двигательной активности в зависимости от сезона года. - C. 253-259.
 34. Пронина Т., Полянская Ю., Карпович Н. Оценка риска санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования здоровью дошкольников и школьников. - C. 260-269.
 35. Самокиш І., Босенко А., Клименко О. Фізична підготовленість як критерій оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. - C. 269-275.
 36. Скиба О., Дмитрук С. Особливості морфофункціонального статусу та фізичної підготовленості юних спортсменів різних соматотипів. - C. 276-284.
 37. Старченко А. Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні дітей 5–6 років. - C. 284-291.
 38. Андрощук Л. Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти. - C. 292-300.
 39. Генкал С. Дидактичні можливості евристичного навчання біології учнів профільних класів. - C. 300-307.
 40. Котлярчук Г. Формування в учнів основної та старшої школи емоційно-ціннісного сприймання природи як основи виховання в них дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури. - C. 307-313.
 41. Поляничко Ю. Прагматика галузевої термінологіії у професійній діяльності соціальних працівників. - C. 313-320.
 42. Поляничко О., Чернякова А. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності. - C. 320-326.
 43. Працьовитий М., Одинець Ю. Геометрія мас і барицентричний метод розв’язування планіметричних задач. - C. 327-340.
 44. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти. - C. 340-347.
 45. Cvetanović Z., Negru M. Improving the speech in younger pupils. - C. 347-355.
 46. Чуричканич І. Классификация когнитивно-графических моделей в инновационной технологии проблемно-модульного обучения. - C. 356-363.
 47. Будянський Д. Лекція як риторична подія у структурі риторичної культури викладача вищого навчального закладу. - C. 364-376.
 48. Загребельний С., Загребельна О., Костіков О. Методи адаптивного тестування знань студентів. - C. 376-384.
 49. Клочкова Т. Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання. - C. 384-390.
 50. Коваль Т. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти. - C. 390-398.
 51. Мартиненко О., Ковтун Г. Формування методичної компетентності вчителя математики та економіки. - C. 398-406.
 52. Момот О. Програмне забезпечення курсу "Технології створення здоров’язбережувального середовища у вищих навчальних закладах". - C. 406-411.
 53. Петриків В. Періодизація розвитку змісту вищої історичної освіти в Україні (1945 – 1991 рр.). - C. 412-419.
 54. Приходько В., Томенко О., Михайличенко О. Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в Україні як важлива передумова їх реформування. - C. 419-429.
 55. Проворова Є. Праксеологічні цінності методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності. - C. 429-439.
 56. Пшенична Л. Післядипломна освіта – сучасні тенденції прогресу. - C. 439-448.
 57. Семенов О., Носова Т., Коливанова Л. Научно-исслеовательская подготовка магистров биологического образования в педагогическом ВНЗ. - C. 448-456.
 58. Стратан-Артишкова Т. Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта. - C. 456-463.
 59. Харченко С., Матлаш В., Ліфінцев І. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студенток в аграрних ВНЗ. - C. 463-470.
 60. Чень Чунься О формировании деятельностного компонента лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов. - C. 470-479.
 61. Шевцова Н. Потенціал академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ як фактор зміцнення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. - C. 479-490.
 62. Шикирінська О. Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта. - C. 490-497.
 63. Кравченко А., Ступак Л. Дослідження зв?язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. - C. 498-503.
 64. Сбруєва А., Козлов Д. Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу. - C. 504-515.
 65. Сущенко Р. Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання. - C. 515-525.
2016
№ 3 (57)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського