Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70455/2015/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
.- Харків
Scientific works of Kharkiv national air force university

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід

 4. Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Астахов О. О. Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки. - C. 3-8.
 5. Єрмошин М. О., Шулежко В. В., Кулєшов О. В., Коломійцев О. В. Пропозиції щодо зниження ефективності ударів повітряного противника за рахунок застосування удаваних позицій зенітних підрозділів. - C. 9-12.
 6. Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України. - C. 13-18.
 7. Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація

 8. Калюжный Н. М., Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. Математическое моделирование группировки источников радиоизлучения различного назначения для обеспечения ее электромагнитной совместимости со средствами радиомониторинга. - C. 19-22.
 9. Климович О. К. Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Збройних Сил України під час антитерористичної операції. - C. 23-27.
 10. Ковалевський С. М., Тютюннік В. О., Худов Г. В. Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях. - C. 28-31.
 11. Кібернетика та системний аналіз

 12. Гаркуша С. В., Гаркуша Е. В., Еременко А. С. Модель распределения подканалов в беспроводной mesh-сети стандарта IEEE 802. 16, представленной в виде гиперграфа. - C. 32-38.
 13. Жердев Н. К., Пампуха И. В., Жиров Г. Б., Хлапонин Ю. И. Алгоритм шифрования информации с использованием управляемого, случайного и нелинейного элемента генерации ключей. - C. 39-45.
 14. Калиниченко О. В., Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Ярмак А. В. О предикатных моделях неявных знаний в задачах анализа информационных процессов. - C. 46-49.
 15. Лещинская И. А. Анализ категорных диаграмм и алгебры предикатов как базы предикатной категории. - C. 50-53.
 16. Ляшенко І. О. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту. - C. 54-56.
 17. Малюга А. В. Інформаційна технологія прогнозування службового використання військовослужбовця за рахунок застосування інформаційно-аналітичної моделі кар’єрного росту. - C. 56-59.
 18. Пащетник О. Д. Розробка основних вимог до методики побудови інформаційної моделі бази даних автоматизованої системи управління військами. - C. 60-63.
 19. Рубан І. В., Лошаков Є. С. Система протидії повільній DoS-атаці. - C. 64-66.
 20. Свид І. В., Обод А. І. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору. - C. 67-70.
 21. Скорик А. Б., Зверев А. А., Ткаченко И. С., Вареник Р. Ю. Математическое моделирование пускового комплекса ЗРК. - C. 71-75.
 22. Федин С. С., Зубрецкая Н. А. Восстановление значений тактико-технических характеристик летательного аппарата методом многомерной пространственной экстраполяции. - C. 76-79.
 23. Шипова Т. Н., Босько В. В., Березюк И. А. Анализ требований информационной и функциональной безопасности к операционным системам реального времени. - C. 80-83.
 24. Механіка, машинознавство та електропостачання

 25. Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики. - C. 84-88.
 26. Лагутин Г. И., Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. Математическая модель для исследования влияния параметров электрической сети на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности. - C. 89-92.
 27. Олійник Ю. С. Аналіз спектру вищих гармонік в системі "випрямлювач - інвертор". - C. 93-00.
 28. Пантєлєєва І. В. Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації енергооб'єктів та електроприводів. - C. 100-103.
 29. Метрологія та вимірювальна техніка

 30. Науменко А. М., Кушнерук Ю. І., Самойличева А. О. Методи оцінювання точності моделей для задач дослідження, оцінки та контролю надійності датчиків. - C. 104-106.
 31. Моделювання в економіці та управління проектами

 32. Сєркова Л. Е., Паламарчук О. С. Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику. - C. 107-110.
 33. Толкунова Ю. Н. Уровень инновационности работ проекта создания сложной технической системы и оценка риска. - C. 111-114.
 34. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

 35. Калиновський А. Я., Чуб І. А., Обіженко Т. М. Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу. - C. 115-118.
 36. Кучук Н. Г. Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру. - C. 119-122.
 37. Левішко К. В., Квітковський Ю. В. Методика розрахунку рівнів виробничих ризиків на прикладі професії "Гірник очисного забою". - C. 123-128.
 38. Лиходід Р. В., Рудницький В. М. Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування. - C. 129-132.
 39. Одейчук А. Н., Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций "паникующая толпа". - C. 133-138.
 40. Пахомов Р. І., Гасій Г. М., Білоус І. О., Лаврут Т. В. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками. - C. 139-144.
 41. Рудницкий В. Н., Хрулев Н. В., Ерофеев Ю. Ф. Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации. - C. 145-148.
 42. Тузіков С. А., Лазутський А. Ф., Ковжога С. О., Карманний Є. В., Писарєв А. В. Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту. - C. 149-154.
 43. Черепнев И. А., Мороз А. Н., Ляшенко Г. А. Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва. - C. 154-158.
 44. Чернявский И. Ю., Чернявский О. Ю., Писарев С. А., Галак А. В. Учёт смешанного излучения при измерении радиоактивного заражения различных предметов в полевых условиях. - C. 159-165.
 45. Шевченко Р. І. Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій. - C. 166-175.
 46. Соціальна адаптація військовослужбовців

 47. Буряк О. О., Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. Військовий синдром "АТО": актуальність та шляхи вирішення на державному рівні. - C. 176-181.
 48. Актуальні питання навчання

 49. Базавлук Д. А., Голян В. В., Голян Н. В. Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов. - C. 182-185.
 50. Борозенец И. А. Методология разработки видеоуроков. - C. 186-189.
 51. Ковч В. Ю., Макаліш О. В., Горбенко С. В. Розроблення вимог до навчальної матеріально-технічної бази окремої механізованої бригади з тактичної підготовки. - C. 190-193.
 52. Костюк В. В., Афонін В. М., Семенова О. Є. Моделювання аварійних ситуацій під час підготовки фахівців автомобільної служби. - C. 194-198.
 53. Федосова И. В., Мироненко Д. С., Алёшин С. В. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения. - C. 199-203.
 54. Шевченко С. М. Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання. - C. 203-206.
 55. Наші автори. - C. 207-209.
 56. Алфавітний покажчик. - C. 212.
2015
№ 2 (43)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського