Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70314/2014/30-31<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Історична пам'ять
: наук. зб..- Полтава

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія історії

 4. Лавриненко C. І. Україна в системі сучасних геополітичних координат: огляд вітчизняних концепцій. - C. 6-14.
 5. Кравченко П. А. , Мельник А. І. Вітчизняний культурно-історичний досвід як основа інтеграції України в європейський простір. - C. 14-25.
 6. До 200-ліття з дня народження Т. Г. Шевченка

 7. Радько П. Г. Національно-політичні погляди Тараса Шевченка в контексті його історіософської мудрості. - C. 26-35.
 8. Білоусько О. А. До участі полтавців у визволенні Шевченка Т. з кріпацтва. - C. 35-46.
 9. Мужикова І. М., Чернощоков А. Шляхи художньої долі Тараса Шевченка. - C. 47-52.
 10. 80-річчя Голодомору 1932-1933 років в Україні

 11. Марочко В. І. Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні: політичний дискурс. - C. 53-62.
 12. Єрмак О. П. Дослідження історії Голодомору-33 на Полтавщині (1988-2008 роки). - C. 62-74.
 13. Блоха Я. Є. Голодомор 1932-1933 років у Решетилівському районі. - C. 74-79.
 14. Статті і студії

 15. Аванесян Г. М. Історичні традиції судочинства княжої доби. - C. 80-86.
 16. Михайлуца М. І. Відбудова православних храмів в Одесі в роки румунської окупації (1941-1944 роки). - C. 86-93.
 17. Киридон П. В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років. - C. 93-102.
 18. Повідомлення

 19. Стрілець В. В. Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919-1920 роки). - C. 103-112.
 20. Безотосний М. Т. Вплив української національної ідеї на соборність України. - C. 112-116.
 21. Слово молодого автора

 22. Литвин Т. С. Голодомор 1932-1933 років на Глобинщині (за матеріалами статистики і спогадів). - C. 117-122.
 23. Релігія і церква

 24. Ігнатуша О. М. Чинники зміни єпархіальної мережі Української синодальної церкви (20-30-ті роки ХХ століття). - C. 123-131.
 25. Сітарчук Р. А. Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків. - C. 132-137.
 26. Питання зарубіжної історії

 27. Год Б. В., Год Н. В. Релігійний чинник протестних рухів у Європі ХVІ-ХVІІ століть. - C. 138-146.
 28. Бесєдіна Н. В. Японське просвітництво – важлива передумова реформ Мейдзі. - C. 146-154.
 29. Вільховий Ю. В. Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність. - C. 154-163.
 30. З історії Полтавського педуніверситету

 31. Булава Л. М. Булдовський О. Т. і Ніколаєв В. Ф. – голови науково-навчальної ради Полтавського педінституту як колективного органу управління в 1920-1921 роках. - C. 164-169 .
 32. Шевчук В. В. , Шевчук С. М. Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921-1930) та директори Полтавського інституту соціального виховання (1930-1933). - C. 170-176.
 33. Деримарко Є. І., Снігуренко В. М. Оперна студія при Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка В. Г. . - C. 177-183.
 34. Хроніка

 35. Гура О. А. Всеукраїнська наукова конференція "Другі Череванівські читання". - C. 184-185.
 36. Шаповал Л. І. Відкриття музею історії історичного факультету ПНПУ імені Короленка В. Г. . - C. 185-186.
 37. Вільховий Ю. В., Демиденко Т. П. Велет історичного краєзнавства. - C. 186-188.
 38. Критика та бібліографія

 39. Дудяк І. В. "Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии за 1802-1907 годы" / Ред. Шумков А. А. Упоряд. : Коротенко В. В. , Рикліс І. Г., Чиркова М. Ю., Якименко О. І. – М. : Старая Басманная, 2013. – 668 с. . - C. 189-190.
 40. Якименко М. А., Приймак О. М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ-початку ХХ століть. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 458 с. . - C. 191-193.
 41. Кравченко П. А., Радько П. Г. Юрій М. Ф. Україна XIX – початку XXІ ст. : цивілізаційний контекст пізнання / Юрій М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакура Я. С., Удод О. А. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. ІІ. – 696 с. . - C. 194-198.
 42. Довідка про авторів. - C. 199-200.
 43. Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять". - C. 201.
2014
Вип. 30-31
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського