Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70115/2013/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник ДІТБ
: наук. журн..- Донецьк. Серія, Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Управління підприємствами в туристичній сфері

 4. Амоша О. І., Дейч М. Є. Соціальна відповідальність держави за стан людського та сталого розвитку в контексті модернізації рекреаційної сфери України та її регіонів. - C. 10-15.
 5. Бойко М. Г., Михалійченко Г. І. Туристичні кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів. - C. 16-25.
 6. Новик Л. И., Кузин В. Ф. Современные аспекты коммуникативного менеджмента на предприятиях гостиничного хозяйства. - C. 26-30.
 7. Поклонский Ф. Е. Развитие управления конкуреноспособностью туристских предприятий. - C. 31-34.
 8. Туріянська М. М. Концепція розвитку територіальних рекреаційних систем. - C. 35-38.
 9. Антоненко І. Я., Мельник І. Л. Сервісні інновації як інструмент ефективного менеджменту туристичних підприємств. - C. 39-45.
 10. Данильчук В. Ф. Туристический бизнес в сбалансированном развитии экономики регионов Украины. - C. 46-50.
 11. Кифяк В. Ф. Методи та принципи формування територіальних рекреаційних систем. - C. 51-54.
 12. Градінарова О. О. Еволюція підходів до управління якістю на туристичних підприємствах. - C. 55-60.
 13. Древицькая И. Ю., Клейнер Я. С. Теоретические подходы к информационному обеспечению принятия решений в сфере туризма. - C. 61-67.
 14. Железняк В. Ю. Антикризове фінансове управління на туристичних підприємствах. - C. 68-73.
 15. Крачковский В. В. Методические основы управления туристским потенциалом региона. - C. 74-79.
 16. Леонова Г. Д. Маркетинговое управление "справедливым" качеством услуг на предприятиях сферы туризма. - C. 80-84.
 17. Семичастный И. Л., Лебезова Э. М. Обоснование выбора СУБД для базы данных паспортов туристических объектов региона в контексте перехода к электронному управлению отраслью. - C. 85-88.
 18. Семичастный И. Л., Шеховцова Е. А. Разработка методики применения программ машинного перевода в подготовке менеджеров. - C. 89-95.
 19. Дорошкевич Д. В., Височило О. М. Інформаційні рішення для управління підприємствами туристичної галузі. - C. 96-100.
 20. Багдасарова Д. Г. Управление материальной мотивацией инновационной деятельности предприятия туристической индустрии. - C. 101-104.
 21. Економіка та організація туризму

 22. Бузни А. Н., Мацова А. С. Терминологические трудности в туристике. - C. 105-114.
 23. Драчук Ю. З. К вопросу развития промышленного туризма в Донецком регионе. - C. 115-119.
 24. Петенко І. В., Петенко А. В. Туризм як чинник розвитку депресивних регіонів України. - C. 120-123.
 25. Лухуташвили Н. М., Валишвили Т. Г. Основы развития религиозного туризма в Грузии. - C. 124-128.
 26. Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку. - C. 129-135.
 27. Боярченко Н. С., Жигулин А. А. Сбалансированная система ключевых показателей эффективности конкурентной стратегии туристического предприятия. - C. 136-142.
 28. Давла М., Подмаркова И. П. Опыт привлечения инвестиций в развитие туризма Египта и других арабских стран. - C. 143-148.
 29. Каджаметова Т. Н. Оценка туристско-рекреационного потенциала АР Крым. - C. 149-154.
 30. Логунова Н. А. Параметры оценки качества предоставления круизного туристского продукта. - C. 155-161.
 31. Овчаренко Л. О. Методологічні підходи до оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу. - C. 162-167.
 32. Подмаркова И. П. Анализ опыта и перспектив развития психологического туризма в Украине. - C. 168-173.
 33. Примак Т. Е. Проблемы и перспективы эффективного использования инфраструктуры "Евро-2012" для развития транзитного потенциала Украины. - C. 174-182.
 34. Фомін Ю. В., Прочан А. О. Світові тенденції розвитку туристичної галузі. - C. 183-191.
 35. Хмелевский И. А., Хмелевский И. И. Благосостояние населения как фактор развития туризма в Украине. - C. 192-195.
 36. Кравцов С. С. Економічні умови формування інфраструктури сільського зеленого туризму. - C. 196-200.
 37. Оленічева Ю. О. Проблеми й перспективи формування туристичних кластерів в Україні. - C. 201-206.
 38. Чернікова В. І. Проблеми зайнятості в туризмі. - C. 207-213.
 39. Денисенко Г. В. Особливості існуючих підходів до класифікації туристичних ризиків та їхній вплив на туристичну діяльність. - C. 214-218.
 40. Дрокіна Н. І. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Донецького регіону. - C. 219-224.
 41. Корнева Д. А. Особенности формирования гостиничной инфраструктуры. - C. 225-230.
 42. Кулєш В. Г. Методика оцінки інвестиційної привабливості розвитку промислового туризму. - C. 231-237.
 43. Кузьменко А. А. Сущность и особенности инновационного метода интенсификации внутреннего туристического потока промышленного региона. - C. 238-245.
 44. Негода Г. А. Визначення сутності туризму та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону. - C. 246-251.
 45. Подольска Л. Д. Особенности развития экологического туризма в Донецкой области. - C. 252-256.
 46. Трусова Т. С. Аналіз макрооточення туристичних підприємств: політико-правовий аспект. - C. 257-261.
 47. Шепелюк С. І. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні. - C. 262-268.
 48. Економіка туристичних послуг, маркетинг та логістика

 49. Бузни А. Н., Зубкова М. С. Праксиология маркетинга туристского предприятия. - C. 269-274.
 50. Ивченко Л. А., Редько В. Е. Квалиметрические методы оценки привлекательности гостиничных услуг. - C. 275-282.
 51. Кудла Н. Є. Мотиви вибору відпочинку у селянському агротуристичному господарстві. - C. 283-289.
 52. Музика О. М., Іванова Л. О., Семак Ю. А. Маркетингові дослідження регіональних сегментів світового ринку туристичних послуг. - C. 290-294.
 53. Алєшугіна Н. О. Стан і проблеми розвитку сільського туризму в Чернігівській області. - C. 294-300.
 54. Іванчук С. І., Бондаренко В. А. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі. - C. 301-305.
 55. Кравчук Н. В. Стратегічно-маркетингова оцінка конкурентного середовища туристичного ринку України. - C. 306-311.
 56. Нам пишуть

 57. Бакуліч О. О., Дудник А. І. Моделювання впливу транспортних потоків на навколишнє середовище міста. - C. 312-316.
 58. Даньшин Н. К. Изъяны украинского законотворчества в сфере туризма. - C. 317-321.
 59. Москвич Ю. В. Перспективи новітнього підходу до вивчення ділової документації у вищих навчальних закладах України. - C. 322-325.
 60. Мишечкін Г. В., Аносова О. С. Туристсько-рекреаційний потенціал Донбасу: місце у загальноукраїнському масштабі, проблеми і перспективи. - C. 326-329.
 61. Разумный В. В. Влияние внешних факторов на развитие религиозного туризма в Украине. - C. 330-334.
 62. Тарасенок А. И. Маркетинг туристских дестинаций в контексте диалога культур. - C. 335-342.
 63. Відомості про авторів. - C. 343-357.
2013
№ 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського