Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2016/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Звонар В. П. Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену. - C. 4-9.
 4. Дейнега І. О., Андрощук М. С. Ринкові характеристики освітньої послуги. - C. 11-15.
 5. Жук О. С. Оцінка стану та структури активів підприємства. - C. 16-20.
 6. Карпчук Л. А. Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах. - C. 21-26.
 7. Ковальчук Г. В. Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства. - C. 27-31.
 8. Король В. А. Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості. - C. 32-36.
 9. Мамонтова Н. А., Іщук О. С. Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації. - C. 37-41.
 10. Непочатенко О. О., Пташник C. А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. - C. 42-47.
 11. Нех Д. І. Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі ПАТ "Укртелеком"). - C. 48-52.
 12. Осадча О. О. Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів. - C. 53-58.
 13. Олійник О. С. Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ "Суффле Агро Україна". - C. 59-63.
 14. Оксентюк Л. О. Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі. - C. 64-69.
 15. Чудінович М. В. Оптимізація управління грошовими потоками підприємства. - C. 70-73.
 16. Оганезова А. В. Влияние занятости на здоровье работающего населения в Украине. - C. 75-79.
 17. Топішко І. І., Топішко Н. П. Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства. - C. 80-84.
 18. Баранник Л. Б. Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект. - C. 86-91.
 19. Баскаков А. Ю. Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент". - C. 92-95.
 20. Буряченко А. Є. Економічна природа фінансового потенціалу регіону. - C. 96-102.
 21. Вознюк О. В. Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності. - C. 103-108.
 22. Дем’янчук О. І., Сеник О. А. Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України. - C. 109-113.
 23. Дубіцький Я. П. Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрексімбанк". - C. 114-118.
 24. Затонацька Т. Г., Ткаченко О. Є. Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору. - C. 119-125.
 25. Карлін М. І. Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні. - C. 126-132.
 26. Конащук Н. Е. Використання "зелених" критеріїв під час здійснення публічних закупівель. - C. 133-136.
 27. Кошин Р. І. Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави. - C. 137-140.
 28. Кондратюк Л. М. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку. - C. 141-147.
 29. Кривицька О. Р., Коваленко Д. В. Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків. - C. 148-151.
 30. Михальчук Н. В. Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ "Приватбанк". - C. 152-157.
 31. Онишко С. В. До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств. - C. 158-163.
 32. Рожко О. Д. Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквалізації. - C. 164-172.
 33. Маліновська К. О. Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин. - C. 174-179.
 34. Скрипник М. І., Григоревська О. О. Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства. - C. 180-185.
 35. Харчук Ю. Ю. Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. - C. 186-192.
 36. Чебанова Н. В., Єфіменко Т. І., Орлова В. М. Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями. - C. 193-198.
 37. Voloshin V. Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services. - C. 200-203.
 38. Дзюбановська Н. В. Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу. - C. 204-208.
2016
№ 3 (31)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського