Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2016/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: зб. наук. пр..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Борейко В. І. Роль держави у забезпеченні благополуччя населення. - C. 4-7.
 5. Васіна А. Ю. Теоретичний концепт структурного реформування економіки. - C. 8-12.
 6. Лукомська О. І. Сільський зелений туризм як інноваційний напрям диверсифікації агробізнесу. - C. 13-17.
 7. Мних М. В. Вступ України до ЄС – особливі виклики для реформування економіки України. - C. 18-21.
 8. Економіка і управління галузями та підприємствами

 9. Артеменко І. С. Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу. - C. 23-28.
 10. Boiarchuk А. Innowacyjne zrodla finansowania Chersonskiego regionu: technoparky. - C. 29-33.
 11. Володін С. А. Концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України на інноваційній основі. - C. 34-39.
 12. Дзюба Т. А. Способи мінімізації інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств. - C. 40-43.
 13. Климчук А. О. Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах. - C. 44-47.
 14. Непочатенко О. О., Пташник С. А. Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. - C. 48-54.
 15. Осадча О. О. Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності. - C. 55-59.
 16. Сас О. О. Природничо-ринкова концепція управління в аграрних підприємствах. - C. 60-63.
 17. Економіка праці та регіональна економіка

 18. Герман Л. Т. Оцінка впливу соціальних факторів на глобальний економічний розвиток. - C. 65-70.
 19. Коцюк Ю. А., Данилець Ю. О. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження. - C. 71-75.
 20. Садова У. Я., Степура Т. М. Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України. - C. 76-80.
 21. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 22. Бєлова І. В. Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику. - C. 82-86.
 23. Dziekanski P. Efficiency of the municipality’s action in the context of the synthetic assessment оf the financial condition on the example of the Kamienna basin municipalities. - C. 87-94.
 24. Дем’янчук О. І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін. - C. 95-99.
 25. Карлін М. І. Проблема вибору моделі оподаткування в Україні в умовах соціально-економічної кризи. - C. 100-103.
 26. Левицька С. О., Стець Н. В. Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування. - C. 104-109.
 27. Пінь А. М. Аналіз природи державного боргу в концепціях А. Лернера та П. Кругмана. - C. 110-114.
 28. Примостка О. О. Контролінг як інноваційна концепція управління банком. - C. 115-119.
 29. Фоміних М. В. Стратегічні орієнтири формування політики управління сектором системно важливих банків. - C. 120-126.
 30. Облік, аналіз та аудит

 31. Ambarchian V. S. Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution аnd transparency of economy as a whole. - C. 128-132.
 32. Левицька С. О. Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту. - C. 133-139.
 33. Харчук Ю. Ю., Танчин А. І. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. - C. 140-145.
 34. Григоревська О. О., Христос І. В. Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. - C. 146-149.
 35. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 36. Новоселецький О. М., Шепель А. В. Соціально-економічні детермінанти злочинності. - C. 151-156.
2016
Вип. 1 (29)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter