Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2015/28<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Борейко В. І. Роль малого бізнесу в розвитку аграрного комплексу України. - C. 4-8.
 5. Васіна А. Ю. Удосконалення структури промисловості України на засадах сталого розвитку. - C. 9-13.
 6. Качан О. І. Становлення та розвиток інформаційної індустрії. - C. 14-18.
 7. Кофанова О. І. Еколого-економічні засади мінімізації впливу автотранспорту на зміну клімату на планеті. - C. 19-22.
 8. Економіка та управління галузями та підприємствами

 9. Березяк І. І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні. - C. 24-27.
 10. Кардаш О. Л. Онтологічне дослідження сутності продовольчої безпеки. - C. 28-31.
 11. Коба Н. В. Формування портфелю стратегій управління знаннями в організації. - C. 32-37.
 12. Мороз О. В., Карачина Н. П., Філатова Л. С., Сташко І. В. Фактор ринкових сигналів до підвищення якості продукції в Україні. - C. 38-42.
 13. Сидоренко О. В. Інструменти управління ризиками у біржовій торгівлі сільгосппродукцією. - C. 43-47.
 14. Фаловська І. Д. Комплексна система управління та нормування витрат матеріалів у машинобудівній галузі. - C. 48-52.
 15. Juszczyk S., Nowak M. M. Environmental protection cost and milk procurement cost differential for poland’s dairy cooperatives. - C. 53-58.
 16. Економіка праці та регіональна економіка

 17. Полюхович М. Д. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів у процесі реалізації соціальної політики. - C. 60-64.
 18. Студінська Г. Я. Концептуальні питання формування бренду особистості. - C. 65-69.
 19. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 20. Баранник Л. Б., Соковець-Макатуха Т. В. Фінансове забезпечення населення доступним житлом в Україні як необхідна умова розвитку економіки. - C. 71-79.
 21. Водолазська О. А. Теоретична концептуалізація андеррайтингу в страхуванні. - C. 80-83.
 22. Герус Ю. В. Принципи та джерела фінансового забезпечення медичного страхування в Україні. - C. 84-90.
 23. Дем’янчук О. І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. - C. 91-96.
 24. Єгорова С. В. Страхові інвестиції: функції та види. - C. 97-100.
 25. Іванчук Н. В. Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні. - C. 101-107.
 26. Карлін М. І. Місцеві платежі в системі публічних фінансів України. - C. 108-112.
 27. Кнейслер О. В., Шупа Л. З. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків. - C. 113-118.
 28. Коваленко Ю. М. Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України. - C. 119-124.
 29. Корнєва І. В. Підвищення ефективності монетарної політики та інструментів її реалізації в Україні. - C. 125-129.
 30. Мамонтова Н. А. Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку. - C. 130-133.
 31. Пасажко Т. С. Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки. - C. 134-139.
 32. Прокопенко В. Ю. Методичні підходи до оцінки вартості нерухомості для цілей оподаткування. - C. 140-144.
 33. Облік, аналіз та аудит

 34. Осадча О. О. Основи побудови ефективної системи обліку за центрами витрат. - C. 146-150.
 35. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 36. Піскунова О. В., Осипова О. І. Динаміка регіональних особливостей у споживанні харчових продуктів населенням України. - C. 152-158.
 37. Примостка А. О. Особливості розробки та проектування мультиагентних систем. - C. 159-163 .
2015
№ 28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського