Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2014/27<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Борейко В. І. Науково-освітянське забезпечення економічного розвитку села. - C. 4-7.
 5. Шевчук О. М., Созанський Л. Й., Татарин Н. Б. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах. - C. 8-13.
 6. Економіка та управління галузями та підприємствами

 7. Мейта В. І. Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності. - C. 15-19.
 8. Козак Л. В. Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заході державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні. - C. 20-26.
 9. Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети. - C. 27-30.
 10. Шевченко О. О. Теоретичні аспекти формування категорії "соціальна мотивація" в умовах соціально орієнтованої економіки. - C. 31-36.
 11. Економіка праці та регіональна економіка

 12. Зелінська Г. О. Формування освітнього менеджменту у контексті розвитку освітніх систем Карпатського регіону. - C. 38-43.
 13. Слава С. С., Гапак Н. М. Структурна парадигма збалансованості інструментів підтримки економічного розвитку регіону. - C. 44-50.
 14. Янишин Я. С., Нагорнюк О. П. Вплив виробничих витрат на експортну спроможність галузі птахівництва в Україні. - C. 51-54.
 15. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 16. Баранник Л. Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності. - C. 56-61.
 17. Береславська О. І. Золотовалютні резерви України: джерела поповнення та ефективність управління. - C. 62-68.
 18. Гороховець Ю. А. Теоретичні основи структурування АПК регіону. - C. 69-72.
 19. Дем’янчук О. І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. - C. 73-78.
 20. Іванчук Н. В. Економічна сутність соціальних податків. - C. 79-83.
 21. Корнєва І. В. Теоретична концепція побудови механізму монетарного регулювання. - C. 84-88.
 22. Онишко С. В., Лактіонова О. А. Гнучкість фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки. - C. 89-95.
 23. Роменська К. М. Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України. - C. 96-100.
 24. Сословський В. Г., Коломієць Р. О. Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства. - C. 101-107.
 25. Топішко Н. П. Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства. - C. 108-113.
 26. Федорович І. М. Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України. - C. 114-120.
 27. Чкан І. О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати. - C. 121-124.
 28. Облік, аналіз та аудит

 29. Іонін Є. Є., Беспалова А. Г. Аналітичне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. - C. 126-131.
 30. Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду. - C. 132-137.
 31. Нежива М. О. Інформаційна основа для проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів. - C. 138-142.
 32. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 33. Грицюк П. М., Мулярчук О. В. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України. - C. 144-149.
 34. Хохлов В. Ю. Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами". - C. 150-153.
2014
№ 27
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського