Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2014/26<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії

 4. Лещак В. В., Лещак О. М. Удосконалення фінансових важелів держави щодо забезпечення макроекономічної стабілізації цін. - C. 4-9.
 5. Яворська Т. В. Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння. - C. 10-13.
 6. Економіка та управління національним господарством

 7. Салькова І. Ю. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК. - C. 15-18.
 8. Хавер В. М. Система фінансового забезпечення в державній інноваційній політиці. - C. 19-26.
 9. Економіка і управління галузями та підприємствами

 10. Гнаткович О. Д. Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин. - C. 28-32.
 11. Грицюк Н. О. Сутність, підпорядкованість та взаємозв’язок стратегій. - C. 33-37.
 12. Суворова І. М. Контролінг як сучасна система управління на авіатранспортному підприємстві. - C. 38-44.
 13. Федуняк І. О. Ефективність виробництва біогазу в Україні. - C. 45-49.
 14. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 15. Войтович Л. М. Особливості формування страхової власності в Україні. - C. 51-54.
 16. Dziekanski P. Wielowymiarowa analiza porownawcza w ocenie konkurencyjnosci powiatow wojewodztwa Swiętokrzyskiego (w kontekscie finansow, gospodarki I spodowiska). - C. 55-66.
 17. Миськів Г. В. Дослідження етапів становлення кредитного ринку України. - C. 67-72.
 18. Спасів Н. Я., Мартинюк В. Ф. Екстерналії виконання Державного бюджету за доходами і видатками по Івано-Франківській області. - C. 73-80.
 19. Ткаченко Н. В. Вплив глобалізацій них процесів на розвиток фінансових посередників. - C. 81-88.
 20. Харченко А. М. Економічна природа кредитного ризику як ключового ризику банківського кредитування. - C. 89-94.
 21. Чеховський Д. Б. Економічна природа гарантування банківських вкладів. - C. 95-100.
 22. Шабанова О. В. Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів. - C. 101-107.
 23. Облік, аналіз та аудит

 24. Левицька І. О. Управлінський аудит операційних витрат енергопостачальних компаній в умовах інтегрованої системи управління. - C. 109-113.
 25. Левицька С. О. Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку. - C. 114-118.
 26. Осадча О. О. Реформування інформаційного забезпечення за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств. - C. 119-123.
 27. Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. - C. 124-129.
 28. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 29. Денищук П. М. Системний аналіз процесу визначення кількості ставок викладачів державного вишу. - C. 131-137.
2014
№ 26
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського