Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2014/25<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії

 4. Борейко В. І. Вплив змін у промисловому комплексі на розвиток економіки України. - C. 4-8.
 5. Грудзевич Ю. І. Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових. - C. 9-14.
 6. Лащак В. В., Лащак Т. В. Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу. - C. 15-18.
 7. Рудковський О. В. Корпоративна безпека організації як система ефективного захисту. - C. 19-22.
 8. Економіка та управління національним господарством

 9. Топишко И. И., Галецкая Т. И. Совершенсвование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины. - C. 24-29.
 10. Економіка та управління галузями та підприємствами

 11. Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємства. - C. 31-36.
 12. Білич А. В. Теоретична сутність та аналіз технічної ефективності аграрних підприємств. - C. 37-41.
 13. Козак Л. В. Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств. - C. 42-49.
 14. Маркіна І. А., Черниш І. В. Обґрунтування механізму антикризової державної політики у туристичній галузі. - C. 50-55.
 15. Селезньова О. О. Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств. - C. 56-59.
 16. Транченко Л. В., Транченко О. М. Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво. - C. 60-65.
 17. Juszczyk S., Nowak M. Projected changes in polish dairy cooperatives management after the removal of the milk quota system in the european union1. - C. 66-70.
 18. Економіка праці та регіональна економіка

 19. Нєізвєстна О. В., Гузенко О. П. Проблеми кредитного сегмента в діяльності малого та середнього бізнесу. - C. 72-78.
 20. Янковська Л. А., Топішко Н. П. Соціальна захищеність населення: проблеми виміру. - C. 79-87.
 21. Фінанси, грошовий обіг та кредит

 22. Буряченко А. Є., Логвінов П. В. Витоки та успішний досвід використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі. - C. 89-94.
 23. Дем’янчук О. І. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. - C. 95-103.
 24. Дрогоруб І. В. Взаємозв’язок дефініцій "фінансові ресурси банку", "ресурси банку", "ресурсна база банку". - C. 104-108.
 25. Камінська О. М. Теоретико-організаційні засади взаємодії страхових та асистанських компаній. - C. 109-113.
 26. Карлін М. І., Кучерук М. В. Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксенбургу). - C. 114-118.
 27. Маслічук С. А. Фінансові аспекти реформування пенсійних систем. - C. 119-124.
 28. Матлага Л. О. Сутність банківського капіталу та його взаємозв’язок із поняттям "ресурси банку". - C. 125-130.
 29. Метлушко О. В. Модернізація операцій рефінансування банків як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери. - C. 131-135.
 30. Миськів Г. В. Диференціація макроекономічних передумов функціонування кредитного ринку крізь призму розвитку економічної думки. - C. 136-140.
 31. Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції. - C. 141-145.
 32. Федорович І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України. - C. 146-151.
 33. Чеховський Д. Б. Взаємодія банків та кредитних фондів у сфері управління проблемними кредитами. - C. 152-156.
 34. Чуницька І. І. Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвиток фінансового ринку України. - C. 157-162.
 35. Ткаченко Н. В., Шабанова О. В. Нормативна динамічна модель оцінювання ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. - C. 163-169.
 36. Шулик Ю. В. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції. - C. 170-176.
 37. Dziekanski P., Pawlik A. Assessment of financial cjndition of districts in Swietokrzyskie province. - C. 177-185.
 38. Olak A. Ochronainformacji w instytucjach finansowych instytucje I podmioty finansowe realizujace ochrone informacji – zarys problematyki. - C. 186-193.
 39. Облік, аналіз та аудит

 40. Проскуріна Н. М. Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку. - C. 195-199.
 41. Шматковська Т. О., Ярош В. В. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства. - C. 200-205.
 42. Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

 43. Заболоцький Т. М. Мінімізація value-at-risk портфеля фінансових активів як узагальнення класичної теорії портфеля. - C. 207-211.
2014
№ 25
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського