Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2013/24<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 4. Адамовська В. С. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу організації. - C. 4-7.
 5. Андрусів У. Я. Концептуальні засади формування ефективного механізму управління підприємствами. - C. 8-14.
 6. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство як угода про взаємні вигоди. - C. 15-18.
 7. Двойних К. С. Теоретичні засади економічної моделі етнокультурного простору. - C. 19-23.
 8. Дунська А. Р. Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. - C. 24-29.
 9. Нусінова О. В., Лебідь І. О. Особливості функціонування наглядової ради акціонерного товариства. - C. 30-33.
 10. Парфентьєва О. Г. Основні методи, які використовуються при проведенні економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства. - C. 34-38.
 11. Пашечко О. А. Особливості реформування енергетики в контексті соціально-економічного стимулювання енергозбереження та міжнародного досвіду. - C. 39-43.
 12. Почтовюк А. Б. Професійно-кваліфікаційна відповідність як вектор розвитку вищої школи в інтересах національної економіки. - C. 44-48.
 13. Родіонов П. Ю. Аналіз діяльності цивільної авіації України за методом М. Портера. - C. 49-53.
 14. Салькова І. Ю. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК. - C. 54-57.
 15. Свідерська А. В. Дослідження ризиків у правовому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств. - C. 58-63.
 16. Солодовников С. Ю., Кузьмицкая Т. В., Кривицкая О. Р. Общее и особенное в развитии занятости в Республике Беларусь и в Украине. - C. 64-70.
 17. Стадницький Ю. І., Дзяна О. С. Місце сегментів "budget" та "ekonomy" у готельному бізнесі України. - C. 71-74.
 18. Транченко Л. В., Транченко О. М. Забезпеченість на основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства. - C. 75-79.
 19. Хімченко А. М. Щодо сутності поняття "корпорація" та її класифікації як економічної категорії. - C. 80-85.
 20. Чалюк Ю. О. Інноваційні механізми міжнародного соціального інвестування. - C. 86-91.
 21. Щурик М. В. Метафізичні засади оцінювання використання природних ресурсів і земель аграрного сектора. - C. 92-97.
 22. Реформування бюджетної та податкової системи України

 23. Борейко В. І. Напрями інноваційного оновлення національної економіки. - C. 99-103.
 24. Гораль Л. Т., Спасів Н. Я. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки. - C. 104-109.
 25. Далєвська Т. А. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. - C. 110-113.
 26. Дем’янчук О. І., Струмінська Б. М. Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки його застосування. - C. 114-117.
 27. Угрин В. В. Економічна природа та причини виникнення податкового боргу. - C. 118-122.
 28. Сидор І. П., Булавинець В. М. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування. - C. 123-127.
 29. Сидоренко Р. В. Вимори до фінансової звітності в сучасних умовах господарювання. - C. 128-131.
 30. Ткачик Ф. П., Гуцул І. А. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності. - C. 132-136.
 31. Фененко П. О., Дворянінов А. В. Податкова складова детінізації економіки України. - C. 137-141.
 32. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 33. Абрамова А. С. Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні. - C. 143-147.
 34. Залізко В. Д. Фінансове забезпечення функціонування сільської соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи. - C. 148-155.
 35. Іванчук Н. В. Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України. - C. 156-162.
 36. Квасниця О. В. Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні. - C. 163-168.
 37. Кнейслер О. В., Налукова Н. І. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання. - C. 169-173.
 38. Конєва Т. А. Джерела фінансування підприємництва в умовах індустріальної економіки. - C. 174-178.
 39. Константюк Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров’я як важливий компонент інвестицій у людський капітал. - C. 179-183.
 40. Ляшок Я. А. Анализ собственных источников формирования инвестиционных ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины. - C. 184-189.
 41. Магас Н. В. Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі. - C. 190-196.
 42. Фостаковська Г. В. Елементи фінансового механізму митного регулювання як спосіб реалізації фінансової політики. - C. 197-203.
 43. Розвиток фінансово-кредитних відносин

 44. Гонта О. І., Жаворонок А. В. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 205-210.
 45. Карпова І. В. Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України. - C. 211-214.
 46. Пічкурова З. В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності. - C. 215-219.
 47. Корнєєв М. В. Оптимізація динамічних фінансових потоків у контексті сучасного розвитку фінансового сектора. - C. 220-223.
 48. Ксьондз С. М. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України. - C. 224-229.
 49. Мальчик М. В., Коваль С. І. Банківський маркетинг у конкурентному середовищі. - C. 230-234.
 50. Ткаченко С. О., Тарасов Р. Ю. Сучасний рівень конкурентоспроможності України у світовому господарстві. - C. 235-238.
 51. Шаварина М. П. Проблемні питання руху фінансових ресурсів у системі державного пенсійного страхування. - C. 239-243.
 52. Шаперенков А. В. Участь банків у розвитку трудоресурсної складової інноваційного потенціалу. - C. 244-249.
 53. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання

 54. Ambarchyan V. S. The linear model of dependence of the amount of bank financial investments on the cost of resources accomodated and the revenues on their allocation building. - C. 251-256.
 55. Ambarchyan M. S. Analysis of interaction of equity ownership and control over equity. - C. 257-261.
 56. Бондарчук В. Б. Підходи до аналізу стану та ефективності використання об’єктів нерухомого майна. - C. 262-265.
 57. Єфіменко Т. І. Методологічні питання визнання в обліку і фінансовій звітності виробничої собівартості. - C. 266-270.
 58. Касич А. О., Онищенко О. В., Чубка О. Ю. Облік єдиного соціального внеску в Україні та єдиного соціального податку в Російській федерації. - C. 271-275.
 59. Ковтун І. Ю. Облікова оцінка прибутку до розподілу. - C. 276-280.
 60. Маліновська К. О. Механізм обчислення податку на прибуток в контексті врахування податкових різниць. - C. 281-285.
 61. Пунько Б. М., Кошарська Н. М. Аналітична оцінка вартісних обсягів експорту та імпорту послуг України у динаміці. - C. 286-290.
 62. Цимбалюк А. Ф. Напрями вдосконалення системи управлінського обліку у банках України. - C. 291-296.
 63. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 64. Кибич Г. П. Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням лізингових платежів. - C. 298-303.
 65. Цікановська Н. А. Методичний підхід до оцінювання інтегрального ризику недержавного пенсійного фонду. - C. 304-308.
2013
№ 24
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського