Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2013/23<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 4. Аверкина М. Ф. Індикатори діагностики забезпечення стійкого розвитку міст. - C. 4-7.
 5. Болдак А. К. Развитие агроэкотуристических структур Брестского региона. - C. 8-10.
 6. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство як інструмент задоволення суспільних потреб. - C. 11-14.
 7. Денисенко М. П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. - C. 15-19.
 8. Денисенко С. А. Удосконалення системи регулювання відтворювальних процесів за наслідками реалізації регіональної податкової політики. - C. 20-25.
 9. Длугопольський О. В. Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм у країнах ЄС та Латинської Америки. - C. 26-38.
 10. Заяць Г. С. Кадрове забезпечення охорони здоров'я України: аспекти модернізації. - C. 39-42.
 11. Касич А. О., Литвиненко Я. О., Мельничук П. С. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід. - C. 43-47.
 12. Колесніков В. П. Формування та оптимізація товарного асортименту підприємства для внутрішнього та зовнішнього ринку. - C. 48-50.
 13. Косянчук Т. Ф. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства. - C. 51-54.
 14. Кузоваткін В. О. Системний підхід до формування і функціонування інформаційно-консультативної інфраструктури аграрного ринку. - C. 55-61.
 15. Лойко Д. М. Захист інтелектуальної власності в контексті економічної безпеки промислового підприємства. - C. 62-66.
 16. Мальчик М. В., Савущик А. І. Пріоритети консолідації капіталу у світовій економіці. - C. 67-73.
 17. Мамонтова Н. А. Криза сучасної економічної парадигми у формуванні механізму інноваційного розвитку. - C. 74-77.
 18. Москаль І. І. Ризики і загрози фінансовій безпеці держави в інвестиційній сфері. - C. 78-82.
 19. Папп В. В., Бошота Н. В. Роль інвестиційних процесів у соціально-економічному розвитку країни. - C. 83-88.
 20. Парфентьєва О. Г. Методологічні аспекти формування системи показників для оцінки потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту. - C. 89-92.
 21. Проданова І. І., Бережницька У. Б. Особливості створення, становлення та розвитку бізнес-інкубатора в Івано-Франківській області. - C. 93-98.
 22. Сахно А. А. Принципи мотивації економічної діяльності підприємств. - C. 99-102.
 23. Степанюк Н. А. Прогнозування кризових явищ в економіці. - C. 103-107.
 24. Топішко І. І., Топішко Н. П. Удосконалення державного регулювання заробітної плати в контексті формування нової моделі соціально-економічного розвитку України. - C. 108-111.
 25. Топольницька Т. Б. Використання фінансово-економічних інструментів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. - C. 112-115.
 26. Транченко Л. В., Транченко О. М. Конкурентні пріоритети та напрями економічного розвитку сільського господарства. - C. 116-120.
 27. Федулова С. О. Людський капітал регіону: ретроспектива та сучасна економічна наука. - C. 121-124.
 28. Чуприна Н. М. Актуальні економічні питання в хімічній галузі України. - C. 125-128.
 29. Шевченко О. О. Теоретичні аспекти процесу комплектування штату у системі управління персоналом підприємств та організацій. - C. 129-134.
 30. Шипілова М. В. Теоретичні засади концепції соціального капіталу як інституційного чинника формування маркетингової стратегії банківського сектора. - C. 135-139.
 31. Dziekanski P. Index evaluation of the financial condition of rural communities. - C. 140-146.
 32. Реформування бюджетної та податкової системи України

 33. Борейко В. І. Податково-фінансове забезпечення розвитку вітчизняних підприємств. - C. 148-152.
 34. Дем'янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. - C. 153-160.
 35. Зорій Н. М., Мельник Н. Г. До питання вдосконалення інструментарію бюджетного контролю. - C. 161-164.
 36. Крамаренко О. А. Способи ухилення від сплати податків в Україні. - C. 165-168.
 37. Новосьолова О. С. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - C. 169-173.
 38. Піскунова Н. В. Принципи формування облікової політики та чинники впливу на її вибір. - C. 174-177.
 39. Рудик Н. В. Сутність макрофінансового індикатора в процесі формування системи показників фіскальної політики. - C. 178-182.
 40. Сідельникова Л. П. Диспропорції податкової складової бюджетних ресурсів держави та шляхи їх усунення. - C. 183-188.
 41. Тимошенко М. В. Фіскальна стійкість як підгрунтя середньострокового бюджетного планування. - C. 189-193.
 42. Чукаєва І. К. Оподаткування нафтовидобувного сектора України: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення. - C. 194-198.
 43. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 44. Бєляєва Н. С. Адаптація концепції стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах. - C. 200-204.
 45. Васильчук І. П. Сутність та ознаки корпорацій: теоретичний аспект. - C. 205-209.
 46. Гнип Н. О. Бізнес-прогнози як основа формування бюджету промислового підприємства. - C. 210-215.
 47. Горин В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров'я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки. - C. 216-221.
 48. Ларіонова К. П., Донченко Т. В. Концептуальні основи управління санацією підприємства. - C. 222-227.
 49. Сидорчук І. П. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. - C. 228-232.
 50. Слюсаренко К. В., Рибалка А. О. Лізинг як альтернативне джерело фінансування машинобудівних підприємств. - C. 233-238.
 51. Стащук О. В., Малишко Ю. В., Яковук Л. С. Особливості формування дивідендної політики на підприємстві. - C. 239-242.
 52. Стащук О. В., Шемедюк Л. В. Організація грошових розрахунків суб'єктів господарювання. - C. 243-246.
 53. Чайковська В. П. Фінансова політика: підходи до розуміння та значення в діяльності підприємства. - C. 247-251.
 54. Шаварина М. П. Проблеми та шляхи вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. - C. 252-256.
 55. Юхимчук В. Д. Перспективи створення індексних фондів в Україні. - C. 257-260.
 56. Розвиток фінансово-кредитних відносин

 57. Береславська О. І. Перспективи імплементації рекомендацій Базельського комітету в практичну діяльність банків України. - C. 262-266.
 58. Бондаренко Л. А. Особливості організації процесу кредитування юридичних осіб - підприємств у ПАТ "КБ "Надра". - C. 267-270.
 59. Воробець І. І. Ризик як об'єктивна економічна категорія банківської діяльності. - C. 271-279.
 60. Довгань Ж. М. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі в контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи. - C. 280-284.
 61. Іващук О. О. Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації. - C. 285-289.
 62. Качмар С. І. Особливості формування та тенденції розвитку інвестиційного банкінгу у світовій практиці. - C. 290-294.
 63. Козакевич О. Р. Валютний ринок України: аналіз поточних тенденцій та особливостей розвитку. - C. 295-300.
 64. Маслова А. Ю. Теоретичні основи управління кредитним потенціалом банку в сучасних умовах. - C. 301-304.
 65. Метлушко О. В. Основні засади грошово-кредитної політики: проблеми та перспективи. - C. 305-309.
 66. Москвічова О. С. Рефінансування як одна з форм державного регулювання ринку кредитних послуг. - C. 310-314.
 67. Мусієнко О. М. Специфіка управління портфелем цінних паперів у контексті реалізації інвестиційної діяльності банку. - C. 315-318.
 68. Семотюк Л. Р. Прагматика застосування критеріїв визначення МСБ для ефективної співпраці з банками. - C. 319-322.
 69. Сеньковська О. С. Мотиваційні основи кредитної підтримки розвитку МСП. - C. 323-326.
 70. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. LBO-фінансування угод злиття і поглинання: особливості та перспективи українського ринку. - C. 327-330.
 71. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання

 72. Амбарчян М. С. Аналіз консолідованої фінансової звітності банків як елемент системи аналізу банківської діяльності. - C. 332-335.
 73. Бондар Ю. А. Внутрішній аудит як самостійний вид контролю в органах Пенсійного фонду України. - C. 336-338.
 74. Левицька С. О., Панчук І. П. Організація фінансової діяльності підприємства як об'єкта бухгалтерського обліку. - C. 339-343.
 75. Осадча О. О. Економічна вигода як критерій визнання доходу від підприємницької діяльності. - C. 344-346.
 76. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 77. Дронь В. С. Моделювання причинності методом умовно-наслідкового розкладу соціально-економічних подій. - C. 348-352.
 78. Заблоцький Т. М., Коркуна І. І. Управління ризиком портфеля фінансових активів при залежних даних. - C. 353-358.
 79. Монастирська О. Ю. Методика визначення інтегрального критерію оцінки економічної ефективності автотранспортної системи кар'єру. - C. 359-362.
 80. Савич В. О., Білан Б. С. Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. - C. 363-366.
 81. Тарасова К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків. - C. 367-372.
 82. Хохлов В. Ю. Динамічне хеджування за допомогою опціонів. - C. 373-379.
2013
№ 23
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського