Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2012/20<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сучасні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу

 4. Аверкина М. Ф. Теоретичні засади розвитку міста. - C. 4-7.
 5. Козак Л. В. Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки. - C. 8-11.
 6. Кравчук Н. Я. Соціально відповідальна держава в контексті корекції глобальних фінансових дисбалансів. - C. 12-18.
 7. Левицька С. О., Солодкий В. О. Сутність та значення сталого розвитку в умовах сучасної економіки. - C. 19-22.
 8. Терехов Є. М. Оцінка економічної системи України в контексті впливу на неї глобальних процесів. - C. 23-25.
 9. Томілін О. О. Проблеми розвитку ринку цукру в Україні. - C. 26-30.
 10. Топішко І. І. Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики. - C. 31-34.
 11. Топішко Н. П. Соціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи. - C. 35-40.
 12. Царенко М. О. Регіональні інвестиційні програми як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіонах. - C. 41-46.
 13. Чирак І. М. Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються. - C. 47-51.
 14. Реформування бюджетної та податкової системи

 15. Амбрик Л. П. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію. - C. 53-57.
 16. Василевська Г. В., Валігура В. А. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень. - C. 58-63.
 17. Волковець Т. В. Особливості та передумови впровадження екологічного податку в Україні. - C. 64-67.
 18. Гурнак О. В., Гросу Н. В. Соціально-економічні та інституціональні чинники формування податкового тягаря в країнах ОЕСР. - C. 68-72.
 19. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові. - C. 73-75.
 20. Денисенко С. А. Інструменти реалізації регіональної промислової політики в контексті регулювання відтворювальних процесів. - C. 76-80.
 21. Коляда Т. А. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи. - C. 81-86.
 22. Осипенко С. О. Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування як основа розширеного соціально-економічного відтворення територій. - C. 87-90.
 23. Спасів Н. Я., Мартинюк В. Ф. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди. - C. 91-97.
 24. Філіппова С. В., Масленніков Є. І., Іванова К. В. Дослідження розвитку митної справи в Україні. - C. 98-101.
 25. Фінанси субєктів господарювання у фінансовій системі України

 26. Галецька Т. І. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств. - C. 103-106.
 27. Георгієв В. А. Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства. - C. 107-109.
 28. Гужавіна І. В. Вдосконалення методики аналізу та визначення фінансового стану підприємства. - C. 110-114.
 29. Жаворонкова Г. В., Килівник І. С. Комплексна система управління нематеріальними активами. - C. 115-118.
 30. Карлін М. ІЦ., Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні. - C. 119-125.
 31. Клапків Ю. М., Клапків Л. М. Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу. - C. 126-128.
 32. Кривицька О. Р. Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії. - C. 129-132.
 33. Крот Л. М. Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії). - C. 133-137.
 34. Кулик Р. Р., Кулик Ю. Р. Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єкта господарювання. - C. 138-143.
 35. Мокрицька А. Б. Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації. - C. 144-147.
 36. Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин. - C. 148-150.
 37. Набок Є. В. Наукові підходи до розуміння сутності поняття "основні засоби". - C. 151-154.
 38. Олієвська М. Г. Інвестиції в людський капітал з боку суб’єктів господарювання. - C. 155-158.
 39. Проскуріна Н. М., Бровко Н. І. Сучасний стан та напрями стабілізації виплат по заробітній платі в Україні. - C. 159-163.
 40. Савченко О. С., Циган Р. М. Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах. - C. 164-167.
 41. Чучук Ю. В. Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА). - C. 168-172.
 42. Розвиток фінансово-кредитних відносин

 43. Береславська О. І. Міжнародні валюти і практика їх регулювання. - C. 174-178.
 44. Болгар Т. М. Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору. - C. 179-182.
 45. Великоіваненко Г. І., Лук’янова К. Ю. Особливості управління активами комерційного банку в Україні. - C. 183-186.
 46. Довгань Ж. М. Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи. - C. 187-191.
 47. Зінченко О. І. Концепція оптимізації фінансового механізму соціального страхування в Україні. - C. 192-195.
 48. Кнейслер О. В. Методологічні засади аналізу інституційного середовища перестрахувального ринку в Україні. - C. 196-202.
 49. Смоленюк Р. П. Теоретичні аспекти фінансового механізму агропромислового виробництва. - C. 203-207.
 50. Стецюк В. М., Толстенко О. Ю. Особливості обов’язкового майнового страхування в умовах еволюційного розвитку. - C. 208-212.
 51. Супрун А. А., Петрішина Т. О. Методологія дослідження кризових явищ у страховій сфері. - C. 213-217.
 52. Чорна О. Є. Фінансова безпека країни та її вплив на економічне зростання. - C. 218-222.
 53. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання

 54. Воронова М. О. Стратегічний облік об’єктів права інтелектуальної власності. - C. 224-228.
 55. Грицюк П. М., Хомедюк В. О. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій. - C. 229-233.
 56. Кривець Ю. М. Загальнотеоретичні принципи, функції та призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку. - C. 234-237.
 57. Левицька С. О., Панчук І. П. Організація фінансової діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку. - C. 238-242.
 58. Лиско Н. А. Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект. - C. 243-246.
 59. Мельник Л. В., Пашечко О. А. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку енергетичного потенціалу. - C. 247-250.
 60. Онищенко В. П. Обліково-аналітичне забезпечення учасників спільної діяльності без створення юридичної особи та питання його розвитку. - C. 251-253.
 61. Перевозова І. В., Камінська І. Б. Проблематика та невизначеність нормативних документів з організації розрахунків за виплатами працівникам. - C. 254-259.
 62. Позов А. Х. Обґрунтування положення (стандарту) управлінської звітності. - C. 260-263.
 63. Привалова Н. Є. Методичні підходи щодо здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи. - C. 264-267.
 64. Табенська Ю. В. Оцінка ризиків як елемент аудиту ефективності управління та контролю конфіскованого майна. - C. 268-272.
 65. Шестерняк М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках. - C. 273-276.
 66. Ядранський Д. М. Теоретичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу персоналу на мікрорівні. - C. 277-280.
 67. Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 68. Григорків В. С., Вінничук І. С. Найпростіші моделі економіки у випадку функціонування тіньового сектора. - C. 282-286.
 69. Жук В. В. Моделювання системи кіновиробництва. - C. 287-290.
 70. Мороз М. М., Чмерук Г. Г. Особливості математичного моделювання управлінських процесів у банківській системі. - C. 291-294.
 71. Солоха Д. В. Формування моделі оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового регіону за галузевою ознакою. - C. 295-299.
 72. Хохлов В. Ю. Опціонні стратегії хеджування. - C. 300-304.
2012
№ 20
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського