Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2011/18<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Трансформація бюджетної та податкової системи України

 4. Булат М. А. Основні маркери трансформації наукового підходу до вирішення питання регулювання державної підтримки та аграрної політики України. - C. 4-11.
 5. Вишневська Н. В. Особливості проведення реформування місцевих бюджетів. - C. 12-18.
 6. Гринів І. З. Шляхи вдосконалення податкового контроль: зустрічна звірка. - C. 19-25.
 7. Гринюк Р. М. Теоретичні аспекти сутності прямого оподаткування суб’єктів господарювання. - C. 26-31.
 8. Грицина Л. А. Аналіз ефективності проведення земельних аукціонів у м. Хмельницькому. - C. 32-37.
 9. Єлісєєва Л. В. Особливості трансформації бюджетної та податкової політики міських муніципалітетів України в ХІХ – на початку ХХ ст.. - C. 38-45.
 10. Криштопа І. І. Державний фінансовий аудит як провідна форма державного фінансового контролю. - C. 46-51.
 11. Погрібна О. П. Удосконалення системи державного фінансового контролю як вагової складової фінансової системи. - C. 52-56.
 12. Тимошенко М. В. Динаміка надходжень Державного бюджету. - C. 57-70.
 13. Томнюк Т. Л. Вплив загальнодержавних податків і податкових платежів на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення територій. - C. 71-78.
 14. Хмарук Ю. В. Збалансування доходів та видатків Державного бюджету України. - C. 79-86.
 15. Шкіря Н. Л. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм. - C. 87-93.
 16. Юревич Л. М. Податкові ризики в Україні. - C. 94-98.
 17. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 18. Білоконь Т. М., Шварц І. В. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінниччини. - C. 100-110.
 19. Бондаренко Т. Ю. Зовнішні та внутрішні суб’єкти контролю. - C. 111-115.
 20. Вдовенко Н. М. Методологічні аспекти удосконалення фінансово-економічного забезпечення розвитку рибництва. - C. 116-121.
 21. Головко О. А. Обоснование освоения иновационного проекта сонохимических технологий. - C. 122-128.
 22. Гринь В. П. Формування системи управління якістю аудиторських послуг в умовах невизначеності та ризику. - C. 129-135.
 23. Дехтярьова Є. В. Відсутність обов’язкових умов щодо формування статутного капіталу як фактор впливу на поширення фіктивного підприємництва. - C. 136-141.
 24. Єлесіна А. А. Аналіз структури ризиків вищого навчального закладу. - C. 142-150.
 25. Корінько М. Д. Процедури аудиту на підготовчому етапі планування. - C. 151-158.
 26. Левицька І. О. Формування та облік собівартості транспортування та надання електричної енергії (на прикладі виробничої діяльності електропостачальних компаній). - C. 159-167.
 27. Мамонтова Н. А. Вплив структури балансу та фінансових результатів діяльності на капіталізацію НАК "Нафтогаз України". - C. 168-186.
 28. Матрос О. М. Норми Податкового кодексу для суб’єктів підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування. - C. 187-192.
 29. Мельник М. Ф. Облік ремонтів і модернізації основних засобів. - C. 193-197.
 30. Орищин Т. М. Сталий розвиток: концептуальні підходи до оптимізації управління. - C. 198-202.
 31. Петрішина Т. О. Шляхи забезпечення промислових підприємств страховим захистом в сучасних умовах господарювання: переваги та недоліки. - C. 203-209.
 32. Проскуріна Н. М. Соціологія аудиторських процедур. - C. 210-218.
 33. Руденко О. В. Організація бюджетного планування запасів на промисловому підприємстві. - C. 219-226.
 34. Свірко С. В., Осадча О. О. Доходи підприємницької та непідприємницької діяльності: визнання та облікова оцінка в умовах національних економічних реформ. - C. 227-235.
 35. Сопко В. В. Методичні аспекти використання аналітичних процедур в аудиті. - C. 236-242.
 36. Стащук О. В., Кучерук М. В. Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств. - C. 243-248.
 37. Ткаченко С. А. Підсистема бухгалтерського обліку в системі управління як фактор підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств. - C. 249-254.
 38. Юсвалієва А. В. Визначення потенційної можливості здійснення стратегічного планування фінансової безпеки суб’єкта господарювання. - C. 255-262.
 39. Якимчук Т. П. Методичні підходи до оцінки якісних показників надійності корпоративних облігацій. - C. 263-269.
 40. Фінансові аспекти соціальної політики держави

 41. Галашко С. І. Система показників оцінки сталого розвитку в контексті вітчизняних економічних реформ. - C. 271-279.
 42. Грішнова О. А. Витрати домогосподарств як першооснова системи формування людського капіталу. - C. 280-287.
 43. Дерій Ж. В., Карпюк О. А. Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. - C. 288-297.
 44. Іванович І. Ю. Роль людського ресурсу в інвестиційних процесах вітчизняного АПК. - C. 298-303.
 45. Куценко В. О. Детермінанти трудової міграції населення України. - C. 304-316.
 46. Лучик С. Д., Лучик В. Є. Фінансові ресурси державної регіональної політики. - C. 317-323.
 47. Мазурок П. П., Гузенко О. П. Науковий сектор як ключовий елемент соціальної політики сучасності. - C. 324-331.
 48. Мармуль Л. О., Транченко Л. В. Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості. - C. 332-339.
 49. Осмятченко Л. М. Оцінка інтелектуального капіталу: проблемні питання нормативно-правового забезпечення. - C. 340-347.
 50. Шайкан А. В., Кукса О. Л. Роль освіченості населення з позиції вирішення проблем соціальної політики. - C. 348-353.
 51. Шевчук О. А. Суспільство знань – як основна домінанта економічного розвитку України. - C. 354-358.
 52. Ядранський Д. М. Підходи до встановлення вартості живої праці. - C. 359-367.
 53. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

 54. Борейко В. І. Сутність грошей як засобу платежу і міри цінності товарів та їх вплив на стабільність розвитку економік. - C. 369-376.
 55. Гладунський В. Н., Буяр К. В. Довіра населення до комерційних банків як один із основних чинників їх стійкості. - C. 377-384.
 56. Головко Е. Г., Москаленко Е. В. Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона. - C. 385-391.
 57. Іванилова О. А. Фінансовий інжирінг як інструмент формування банківських новацій. - C. 392-397.
 58. Карлін М. І., Ткаченко І. І. Аналіз сучасного стану та структури валового зовнішнього боргу України. - C. 398-405.
 59. Ковтун О. А. Характеристика інвестиційних стратегій поведінки домашніх господарств. - C. 406-413.
 60. Кучерова Г. Ю. Розвиток Інтернет-новацій на фондовому ринку України. - C. 414-422.
 61. Полякова Є. С., Лукашук М. В. Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю комерційних банків. - C. 423-428.
 62. Пруський О. С., Колісник О. Є. Ризики експансії іноземного капіталу у банківський сектор України. - C. 429-440.
 63. Собків О. Й. Суть роздрібного ринку банківських послуг та підходи до його сегментації. - C. 441-446.
 64. Шендригоренко М. Т. Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства. - C. 447-452.
 65. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

 66. Анапольська А. І. Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, - сучасна проблема здійснення електронних розрахунків між суб’єктами приватного підприємництва. - C. 454-460.
 67. Волкова І. А., Панасюк В. В. Оцінка курсових різниць у сфері ЗЕД в умовах впровадження Податкового кодексу України. - C. 461-468.
 68. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 69. Гордієнко В. О. Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні. - C. 470-478.
 70. Івасишина Н. В., Малашенко Ю. А. Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: тенденції та проблеми розвитку. - C. 479-486.
 71. Налукова Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу. - C. 487-495.
 72. Потишняк О. М. Інноваційні зміни як фактор соціально-економічної парадигми суспільства. - C. 496-504.
 73. Стащук О. В., Підцерковний Б. Технічний аналіз ринку Форекс. - C. 505-510.
 74. Супрун А. А. Вплив фінансово-економічної кризи на страховий сектор. - C. 511-518.
 75. Супрун Н. В. Оцінка процесу капіталізації українських страхових компаній. - C. 519-528.
 76. Толстенко О. Стратегічні орієнтири розвитку вив теми автомобільного транспорту України. - C. 529-536.
 77. Тришак Л. С. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на фінансовому ринку України. - C. 537-542.
 78. Федорук Л. В. Понятійний апарат банківських інвестицій. - C. 543-549.
 79. Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах

 80. Афанасьєв І. Є. Підвищення ефективності використання основних фондів гірничорудного підприємства. - C. 551-558.
 81. Миронов О. А. Гармонізація структури кредитного портфеля комерційного банку. - C. 559-564.
 82. Миснік С. І. Концептуальна проблема вибору методу нормалізації інформації щодо оцінювання якості стратегічної ефективності основних фондів промислового підприємства. - C. 565-571.
 83. Мірошниченко І. В. Теоретичні основи моделювання інвестиційного потенціалу України. - C. 572-582.
 84. Новоселецький О. М. Оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі фрактального аналізу. - C. 583-589.
 85. Пласконь С. А., Руська Р. В. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків. - C. 590-596.
 86. Пунько Б. М. Типолого-класифікаційні ознаки методолого-дослідницьких моделей отримання наукових результатів в економіці. - C. 597-608.
 87. Тоцька О. Л. Імітаційна модель прогнозування грошових потоків університету. - C. 609-619.
 88. Хохлов В. Ю. Оптимізація портфеля цінних паперів за рівнем систематичного ризику. - C. 620-626.
 89. Шульгіна О. В. Модель прогнозування настання кризи в економіці України. - C. 627-634.
2011
№ 18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського