Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2011/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Трансформація бюджетної та податково ї системи України

 4. Баранецька О. В. Аналіз показників фіскальної сфери. - C. 4-16.
 5. Бенч Л. Я. Фіскально-бюджетна політика у кризовому і посткризовому періодах: реалії та перспективи. - C. 17-24.
 6. Бенько І. Д., Бенько В. С. Аналіз податкових надходжень до бюджету. - C. 25-33.
 7. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів. - C. 34-39.
 8. Дем’янишин В. В. Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ: сучасні реалії, проблеми і перспективи. - C. 40-54.
 9. Дерій В. А. Проблеми оподаткування і міра їхнього впливу на облік та звітність про витрати та доходи підприємств. - C. 55-62.
 10. Десятник О. М. Комплексний підхід до оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання. - C. 63-71.
 11. Зорій Н. М., Данилюк І. В. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект. - C. 72-79.
 12. Іванчук Н. В. Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження. - C. 80-89.
 13. Карлін М. І. Теоретична і практичні проблеми функціонування фінансової системи високо дотаційного регіону в умовах дії Податкового кодексу України. - C. 90-98.
 14. Пенякова Г. Л. Функціональна трансформація системи оподаткування в умовах відновлювального зростання. - C. 99-105.
 15. Русін В. М. Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування. - C. 106-112.
 16. Сидорович О. Ю., Рудницька Ю. В. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні. - C. 113-120.
 17. Спасів Н. Я., Мартинюк В. Ф. Прагматика та проблематика формування доходів бюджетів. - C. 121-129.
 18. Табачун Б. М. Корупція в Україні як чинник низької ефективності використання бюджетних коштів. - C. 130-137.
 19. Тарангул В. І. Теоретичний базис формування фінансового механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів. - C. 138-143.
 20. Тимошенко І. О. SWOT-аналіз як фактор стратегічного програмування сталого розвитку на регіональному рівні. - C. 144-151.
 21. Тимошенко М. В. Витрати держбюджету за напрямками розвитку та споживання. - C. 152-161.
 22. Фільо М. М. Податкові втрати: теоретичний аспект. - C. 162-168.
 23. Цимбалюк І. О., Цуз О. В. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії. - C. 169-176.
 24. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 25. Безгубенко Л. М. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства. - C. 178-186.
 26. Безпала-Павлова Т. В. Стан і перспективи розвитку будівельних підприємств України. - C. 187-192.
 27. Бруняк Ю. Ю. Оцінювання ефективності інвестицій в основний капітал. - C. 193-198.
 28. Бучковська Я. Г. Бюджетне фінансування як основа фінансового забезпечення дошкільної освіти. - C. 199-205.
 29. Данилевич О. А. Инновационная стратегия развития вуза как инструмент повышения эффективности его функционирования в современных условиях. - C. 206-213.
 30. Левицька О. О. Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку. - C. 214-220.
 31. Мальчик М. В., Васюк І. В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості Рівненщини. - C. 221-231.
 32. Мамонтова Н. А. Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній. - C. 232-239.
 33. Мостинець С. В. Домогосподарство як домінуючий інститут розвитку держави. - C. 240-245.
 34. Овчинникова М. М. Оптимізація структури фінансових активів пайового інвестиційного фонду. - C. 246-252.
 35. Павлов В. В. Оцінка ризику настання кризового фінансового стану на підприємстві. - C. 253-257.
 36. Попадюк О. М. Особливості функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері виробництва. - C. 258-265.
 37. Проскуріна Н. М. Методологічні підходи формування аудиторських процедур. - C. 266-275.
 38. Скалюк Р. В. Концепція формування економічного механізму управління фінансовими результатами діяльності промислових підприємств. - C. 276-282.
 39. Тадеєва Н. В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій як одного з факторів результативності фінансового аудиту. - C. 283-289.
 40. Ткаченко С. А. Методологічно-інформаційний інструментарій бюджетування в інформаційному забезпеченні системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК. - C. 290-294.
 41. Чуліпа І. Д. Венчурне підприємництво: проблеми та перспективи функціонування в сучасних умовах. - C. 295-299.
 42. Чуркіна І. Є. Податкові важелі підтримки інвестиційної активності підприємств. - C. 300-306.
 43. Фінансові аспекти соціальної політики держави

 44. Волошина О. В., Заїка Д. О. Динаміка кількісних показників соціального розвитку Полтавської області. - C. 308-316.
 45. Гошко Т. Д. Шляхи залученні коштів трудових мігрантів в економіку України. - C. 317-321.
 46. Недзведовська О. Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення. - C. 322-328.
 47. Топішко І. І. Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні. - C. 329-335.
 48. Яременко В. А., Малашенко Ю. А. Напрямки розвитку нормування праці. - C. 336-342.
 49. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

 50. Безгубенко В. Ю. Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об’єктів державної власності. - C. 344-351.
 51. Бобрикович Е. С. Полная процентная ставка как пользователь оценки реальной стоимости кредита. - C. 352-359.
 52. Галецька Т. І. До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту. - C. 360-369.
 53. Двігун А. О., Алексеєнко Л. М. Сучасні фінансово-кредитні системи в умовах міжнародної економічної інтеграції. - C. 370-375.
 54. Матлага Л. О. Особливості капіталізації банківських установ України. - C. 376-384.
 55. Скибинская О. В. Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь. - C. 385-391.
 56. Спяк Г. І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методологічний аспект. - C. 392-397.
 57. Тимків А. О. Становлення ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності комерційних банків в Україні. - C. 398-404.
 58. Фітас Н. Ю. Участь держави в управлінні проблемними активами банків в умовах кризи. - C. 405-411.
 59. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

 60. Дем’янюк О. Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку. - C. 413-418.
 61. Довгань Ж. М. Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України. - C. 419-426.
 62. Дишко І. Ю. Місце України на світовому ринку лісопродукції: огляд, аналіз та тенденції розвитку. - C. 427-429.
 63. Охота В. І., Запухляк В. З. Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації. - C. 430-438.
 64. Плевако І. Г. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі. - C. 439-447.
 65. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 66. Андрєєва Г. І. Роль і місце спекулятивних операцій на ринку похідних цінних паперів. - C. 449-453.
 67. Захарін С. В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів. - C. 454-460.
 68. Радова Н. В. Пріоритетні методи оцінки ефективності фінансування злиття та поглинання банків. - C. 461-465.
 69. Соколовський Є. А. Сучасні моделі іпотечного кредитування в умовах фінансової стабілізації. - C. 466-471.
 70. Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах

 71. Кармелюк Г. І. Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал у до кризовий період в Україні. - C. 473-479.
 72. Ляшенко О. М. Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування. - C. 480-490.
 73. Тивончук І. О., Топішко Н. П. До проблеми кількісної та якісної оцінки рівня соціального захисту населення. - C. 491-501.
2011
№ 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського